Company Logo


Uwaga

Aneta Faltyńska - nauczyciel EDB

Aneta Faltyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa – poniedziałek 19.10.2020

Temat: Zagrożenia pożarowe.

Zapoznajcie się z wiadomościami z podręcznika. Zróbcię notatkę dotyczącą poniższych punktów/;

- co to jest pożar?;

- najczęstsze przyczyny pożarów;

- zasady postępowania ratowniczego podczas pożaru oraz zasady ewakuacji;

- podręczny sprzęt gaśniczy, jego przeznaczenie i typowe rozmieszczenie w obiektach publicznych w tym w szkole;

- proszę zapoznać się z wybranymi znakami ochrony przeciwpożarowej (str. 41 podręcznik).

Praca domowa: SPRAWDŹ , CZY POTRAFISZ zad. 2 str. 42.

Wszyscy zapoznajcie się z podanymi filmami:

https://www.youtube.com/watch?v=zAyPqZf_f3g

https://www.youtube.com/watch?v=JCQybnglxoE

https://www.youtube.com/watch?v=WnrKFC9Y4Iw

https://www.youtube.com/watch?v=auzNR5P_Edc&list=TLPQMTgxMDIwMjAPe-yZoZ1qeQ&index=2

Osoby z dostosowaniem wymagań edukacyjnych:

Proszę przeczytać temat lekcji. Wypiszcie w zeszycie:

- jakie mogą być przyczyny pożarów ( przynajmniej 6 przyczyn)

- proszę przepisać wykres ze str. 37, który opisuje zasady postępowania podczas pożaru;

- wymieńcie jaki może być podręczny sprzęt gaśniczy;

- zapoznajcie się z wybranymi znakami ochrony przeciwpożarowej (str. 41 w podręczniku).

Praca domowa: Napisz jakie zagrożenia pożarowe mogą wystąpić w domu.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.