Company Logo


Uwaga

Anna Pańkowska - nauczyciel historii i WOS

Poniedziałek 22.06.2020 r.

Historia kl. V
Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. Upadek Konstantynopola (podaj datę, przyczyny i skutki wydarzenia)
2. 1054 r. Wielka schizma wschodnia (napisz, skutki tego wydarzenia)
3. Przedstaw skutki wypraw krzyżowych
4. Wyjaśnij, na czym polegała zależność między seniorem a wasalem
5. Napisz, dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest
6. Napisz, kiedy miał miejsce zjazd gnieźnieński oraz koronacja Bolesława Chrobrego
7. Wyjaśnij, jakie były postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. Upadek Konstantynopola (podaj datę oraz skutki wydarzenia)
2. 1054 r. Wielka schizma wschodnia (napisz, skutki tego wydarzenia)
3. Napisz, kiedy Mieszko I przyjął chrzest oraz podaj skutki wydarzenia
4. Napisz, kiedy miał miejsce zjazd gnieźnieński oraz koronacja Bolesława Chrobrego
5. Napisz, w którym roku Polska została podzielona na dzielnice

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII                              Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału IV „Wspólnota narodowa”.

1. Naród i ojczyzna – wyjaśnij pojęcia
2. Wypisz wartości obywatelskie
3. Napisz, czym jest patriotyzm
4. Wyjaśnij, na czym polega różnica między mniejszością narodową a etniczną

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału IV „Wspólnota narodowa”.

1. Naród i ojczyzna – wyjaśnij pojęcia str. 118
2. Napisz, czym jest patriotyzm str. 118
3. Wyjaśnij pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etnicznaHistoria kl. VIIPoniedziałek 22.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. I wojna światowa
- trójprzymierze i trójporozumienie (napisz, które państwa należały do podanych sojuszy)
- podaj przyczyny wybuchu Wielkiej Wojny
- podaj, w którym roku powstały Legiony Polskie oraz w jakim celu
- opisz, przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji
2. Świat w okresie międzywojennym
- wymień, postanowienia traktatu wersalskiego
- wyjaśnij pojęcia: nazizm, antysemityzm, NSDAP, noc kryształowa, sowchozy, kołchozy, łagry
- przedstaw ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera w Europie

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. I wojna światowa
- trójprzymierze i trójporozumienie (napisz, które państwa należały do podanych sojuszy)
- podaj przyczyny wybuchu Wielkiej Wojny

2. Świat w okresie międzywojennym
- wymień, postanowienia traktatu wersalskiego
- wyjaśnij pojęcia: nazizm, antysemityzm, łagry


Historia kl. IVWtorek 23.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. Wojny i upadek Rzeczpospolitej
- potop szwedzki (podaj datę)
- odsiecz wiedeńska (napisz rok, przyczyny i skutki wydarzenia)
- powstanie kościuszkowskie 1794 r.
- 1795 r. trzeci rozbiór Polski (przedstaw skutki wydarzenia)
- Legiony Polskie we Włoszech (napisz, kiedy powstały, z czyjej inicjatywy)
- 1863 r. wybuch powstania styczniowego

2. Ku współczesnej Polsce
- 11 listopada 1918 r. odzyskanie przez Polskę niepodległości
- 1920 r. bitwa Warszawska z Rosją Sowiecką
- wyjaśnij, dlaczego ważna była rozbudowa Gdyni w odrodzonej Polsce?
- Napisz, kim był Lech Wałęsa

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat:: Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II semestru.

1. Wojny i upadek Rzeczpospolitej
- potop szwedzki (podaj datę)
- odsiecz wiedeńska (napisz rok, przyczyny i skutki wydarzenia)
- powstanie kościuszkowskie 1794 r.
- 1795 r. trzeci rozbiór Polski
- Legiony Polskie we Włoszech – 1797r.
- 1863 r. wybuch powstania styczniowego

2. Ku współczesnej Polsce
- 11 listopada 1918 r. odzyskanie przez Polskę niepodległości
- 1920 r. bitwa Warszawska z Rosją Sowiecką
- napisz, kiedy rozpoczęto budowę portu w GdyniHistoria kl. VIWtorek 23.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Od absolutyzmu do republiki”.

1. Przedstaw najważniejsze cechy monarchii absolutnej
2. Uchwalenie Deklaracji praw narodu angielskiego (podaj rok, przyczyny i skutki)
3. Epoka oświecenia – napisz, jakie były idee epoki, podaj przedstawicieli
4. Wyjaśnij, czym był absolutyzm oświecony
5. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki – podaj rok

 

Wiedza o społeczeństwie kl. VIIIŚroda 24.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału V „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”.

1. Napisz, czym jest państwo, podaj jego funkcje
2. Wyjaśnij, czym jest konstytucja. Wymień cechy wyróżniające ją spośród innych aktów prawnych
3. Podaj kompetencje sejmu i senatu
4. Napisz, czym zajmuje się rząd
5. Zasady działania sądów – wymień je i opisz

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału V „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”.

1. Napisz, czym jest państwo str. 164
2. Wyjaśnij, czym jest konstytucja
3. Wymień prezydentów III Rzeczypospolitej Polskiej

Historia kl. VIŚroda 24.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Upadek Rzeczypospolitej”.

1. Napisz, kiedy został zwołany sejm „niemy” i dlaczego został tak nazwany
2. Pierwszy rozbiór Polski (podaj rok, przyczynę oraz skutek)
3. Komisja Edukacji Narodowej – napisz, jakie zmiany wprowadzała w polskim szkolnictwie
4. Konstytucja 3 maja – wymień najważniejsze postanowienia
5. 1795r. – utrata niepodległości przez Polskę ( podaj wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny rozbiorów)

Historia kl. VIICzwartek 25.06.2020 r.

Temat:: Jak doszło do „cudu nad Wisłą?” – tajemnice sprzed wieków.

Podręcznik str. 228-229

1. Przeczytaj temat, następnie napisz, dlaczego Bitwa Warszawska była nazywana „cudem nad Wisłą”
2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 102-103

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat:: Jak doszło do „cudu nad Wisłą?” – tajemnice sprzed wieków.

Podręcznik str. 228-229

1. Przeczytaj temat, następnie napisz, dlaczego Bitwa Warszawska była nazywana „cudem nad Wisłą”
2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 102

 

 

Poniedziałek 15.06.2020 r.

Historia kl. V
Temat: Jak wyglądała latarnia morska na Faros? – Tajemnice sprzed wieków.

Temat w podręczniku na stronie 72-73

1. Przeczytaj temat, następnie wypisz do zeszytu siedem cudów świata starożytnego
- napisz, który obiekt zachował się do naszych czasów

2. Wykonaj ćwiczenia str. 34-35 w zeszycie ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?v=N4kg9zEj1U4

https://epodreczniki.pl/a/siedem-cudow-swiata/DPNnIHRSQ

https://www.youtube.com/watch?v=g3-BH5LjN6w

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Jak wyglądała latarnia morska na Faros? – Tajemnice sprzed wieków.

Temat w podręczniku na stronie 72-73

1. Przeczytaj temat, następnie wypisz do zeszytu siedem cudów świata starożytnego

2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 34

https://www.youtube.com/watch?v=N4kg9zEj1U4

https://www.youtube.com/watch?v=g3-BH5LjN6w

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII                 Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału III „Społeczność lokalna i regionalna”.

1. Samorząd terytorialny w Polsce – wymień organy samorządów terytorialnych (gmina, powiat, województwo)
2. Organy władzy w gminie - Wymień uprawnienia Rady Gminy oraz Wójta, Burmistrza
3. Podaj zadania organów powiatu oraz województwa
4. Napisz, czym jest budżet obywatelski

https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx


Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału III „Społeczność lokalna i regionalna”.

1. Samorząd terytorialny w Polsce – napisz, czym jest samorząd (podręcznik str. 88, przepisz łącznie z wykresem)
2. Organy samorządu terytorialnego – podręcznik str. 88
3. Napisz, czym jest budżet obywatelski – podręcznik str. 88

https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx

Historia kl. VIIPoniedziałek 15.06.2020r.

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z I semestru.

1. Europa po kongresie wiedeńskim
- wymień postanowienia kongresu wiedeńskiego
- wiosna ludów wydarzenie, przyczyna, skutek (przerysuj wykres do zeszytu z podręcznika str. 39)
2. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
- powstanie listopadowe (podaj datę oraz przyczyny wybuchu powstania)
3. Europa i świat po wiośnie ludów
- wojna secesyjna, napisz jak do niej doszło, przedstaw skutki
4. Ziemie polskie po wiośnie ludów
- powstanie styczniowe, podaj datę, przyczyny i skutki

https://epodreczniki.pl/a/europa-sie-buntuje-wiosna-ludow/DZ0CeItEE
https://epodreczniki.pl/a/porachunki-wojna-secesyjna/DiPVElq39
https://epodreczniki.pl/a/syberia---niechciany-dom-polskich-zeslancow-w-xix-w/DVmSFCzZp
https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-wolnoscia-polacy-i-powstanie-styczniowe/DlnY5m0jY

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej


Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z I semestru.

1. Europa po kongresie wiedeńskim
- wiosna ludów wydarzenie, przyczyna, skutek (przerysuj wykres do zeszytu z podręcznika str. 39)
2. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
- powstanie listopadowe (podaj datę oraz przyczyny wybuchu powstania)
3. Europa i świat po wiośnie ludów
- wojna secesyjna- przerysuj wykres z podręcznika str. 81
4. Ziemie polskie po wiośnie ludów
- powstanie styczniowe 1863 r. (napisz represje po powstaniu styczniowym, podręcznik str. 152 – niebieski punkt 3 od 1 do 3)

https://epodreczniki.pl/a/europa-sie-buntuje-wiosna-ludow/DZ0CeItEE
https://epodreczniki.pl/a/porachunki-wojna-secesyjna/DiPVElq39
https://epodreczniki.pl/a/syberia---niechciany-dom-polskich-zeslancow-w-xix-w/DVmSFCzZp
https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-wolnoscia-polacy-i-powstanie-styczniowe/DlnY5m0jY

 

Historia kl. VPiątek 19.06.2020 r.


Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z I semestru.

1. Rewolucja neolityczna – wyjaśnij w zeszycie
2. Dokonania Sumerów i Chińczyków – wymień je
3. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ludzkości miało wynalezienie pisma
4. Powiedz, czym charakteryzowała się demokracja w starożytnych Atenach
5. Napisz, kiedy powstał Rzym, a także kiedy nastąpił upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
6. Edykt mediolański – napisz, kiedy, kto go wydał i jakie zmiany wprowadzał

https://epodreczniki.pl/a/starozytny-egipt/D8X4fgCjC
https://epodreczniki.pl/a/rzym---miasto-ktore-stalo-sie-imperium---powtorzenie/DHnYOv8gR
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-cywilizacji-greckiej-sparta-i-ateny/DFepQGD6v

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z I semestru.


1. Dokonania Sumerów i Chińczyków – wymień je
2. Starożytna Grecja – napisz, kim byli Hellenowie oraz czym była Hellada
3. Napisz, kiedy powstał Rzym a także, kiedy nastąpił upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
4. Cesarz Konstantyn Wielki wydaje Edykt mediolański w 313r. n.e. Odtąd chrześcijanie mogą swobodnie wyznawać swoją religię

https://epodreczniki.pl/a/starozytny-egipt/D8X4fgCjC
https://epodreczniki.pl/a/rzym---miasto-ktore-stalo-sie-imperium---powtorzenie/DHnYOv8gR
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-cywilizacji-greckiej-sparta-i-ateny/DFepQGD6v

 

 

 

Poniedziałek 08.06.2020 r.

Historia kl. V                                          
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VII „Polska w XIII – XV wieku”
.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń od 1 do 6 str. 122-123 (na ocenę db 4)

Na wyższą ocenę oprócz ćwiczeń wykonaj dodatkowe zadania
zadanie 1. Podaj daty oraz postanowienia I i II pokoju toruńskiego
zadanie 2. Omów testament Bolesława Krzywoustego oraz napisz skutki rozbicia dzielnicowego

Prace należy wysłać do wieczora 8 czerwca na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,numer telefonu 507613212 ewentualnie dostarczyć do szkoły. Powodzenia!

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VII „Polska w XIII – XV wieku.

Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 str. 122-123

Prace należy wysłać do wieczora 8 czerwca na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,numer telefonu 507613212 ewentualnie dostarczyć do szkoły. Powodzenia!

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII                 Poniedziałek 08.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału I „Życie społeczne”.

1. Wyjaśnij, czym jest socjalizacja
2. Napisz, czym jest rola społeczna oraz podaj, jakie role pełnisz
3. Podaj definicję konfliktu a także sposoby rozwiązania konfliktów
4. Wyjaśnij różnicę między idolem a autorytetem

https://epodreczniki.pl/a/role-spoleczne-i-role-grupowe-relacje-miedzy-grupami-spolecznymi/DLzsFawV8
https://epodreczniki.pl/a/nie-jestes-sam-czlowiek-jako-istota-spoleczna/DHQwNqB1h


Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału I „Życie społeczne”.

1. Wyjaśnij, czym jest socjalizacja (podręcznik str. 38)
2. Napisz, czym jest rola społeczna (podręcznik str. 38)
3. Podaj definicję konfliktu a także sposoby rozwiązania konfliktów str. 38

https://epodreczniki.pl/a/role-spoleczne-i-role-grupowe-relacje-miedzy-grupami-spolecznymi/DLzsFawV8
https://epodreczniki.pl/a/nie-jestes-sam-czlowiek-jako-istota-spoleczna/DHQwNqB1h

Historia kl. VIIPoniedziałek 08.06.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VII „Polska w okresie międzywojennym”.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 120-121 (na ocenę db 4)

Zadania na wyższą ocenę. Oprócz zadań w ćwiczeniach wykonaj następujące zadania
zadanie 1. Omów sytuację Polski przed wybuchem II wojny światowej (polityka zagraniczna, podejmowane działania, zawarte sojusze, relacje z sąsiadami)

Zadanie 2. a) Przedstaw, w jaki sposób doszło do rządów sanacji w II Rzeczypospolitej.
b) Przedstaw własną ocenę Józefa Piłsudskiego


Powodzenia!
Prace proszę przesłać do wieczora 8 czerwca na e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507613212 ewentualnie dostarczyć do szkoły następnego dnia.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VII „Polska w okresie międzywojennym”.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 120-121


Powodzenia!
Prace proszę przesłać do wieczora 8 czerwca na e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507613212 ewentualnie dostarczyć do szkoły następnego dnia.Historia kl. IVWtorek 09.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z I semestru.

1. Historia i historycy (przypomnij sobie, co to jest historia i czym zajmują się historycy. Napisz w zeszycie)
2. Czas w historii – obliczanie czasu
W poniższym linku znajdziesz ćwiczenia, aby jeszcze raz poćwiczyć określanie wieków i obliczenia dotyczące, upływu lat między podanymi wydarzeniami. Zachęcam do poćwiczenia.
https://epodreczniki.pl/a/czas-i-mapa-w-historii/DPbV9ykvn
3. Od Piastów do Jagiellonów
- napisz w zeszycie, kiedy Polska przyjęła chrzest
- podaj, w którym roku odbył się zjazd w Gnieźnie. Napisz przyczyny oraz skutki tego wydarzenia
- podaj rok, w którym odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego
- Unia w Krewie – podaj rok, w którym miało miejsce dane wydarzenie, przyczyny oraz skutki
obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=yGRkxzGVeL4
- bitwa pod Grunwaldem – obejrzyj i podaj datę stoczonej bitwy
https://www.youtube.com/watch?v=QeJbKEXimqw


Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z I semestru.

1. Historia i historycy (przypomnij sobie, co to jest historia i czym zajmują się historycy. Napisz w zeszycie)
2. Czas w historii – obliczanie czasu
W poniższym linku znajdziesz ćwiczenia, aby jeszcze raz poćwiczyć określanie wieków i obliczenia dotyczące, upływu lat między podanymi wydarzeniami. Zachęcam do poćwiczenia.
https://epodreczniki.pl/a/czas-i-mapa-w-historii/DPbV9ykvn
3. Od Piastów do Jagiellonów
- napisz w zeszycie, kiedy Polska przyjęła chrzest
- podaj, w którym roku odbył się zjazd w Gnieźnie.
- podaj rok, w którym odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego
- Unia w Krewie – podaj rok, w którym miało miejsce dane wydarzenie
obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=yGRkxzGVeL4
- bitwa pod Grunwaldem – obejrzyj i podaj datę stoczonej bitwy
https://www.youtube.com/watch?v=QeJbKEXimqw

Historia kl. VIWtorek 09.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu II „W Rzeczypospolitej szlacheckiej”.

1. Wyjaśnij, dlaczego ustrój Polski ukształtowany w XV w. nazywamy demokracją szlachecką
2. Hołd pruski – napisz, kiedy miał miejsce oraz przedstaw przyczyny oraz skutki danego wydarzenia
3. Wymień najwybitniejszych przedstawicieli polskiego renesansu
4. 1569 r. - zawarcie unii lubelskiej (podaj przyczyny i skutki)
5. Rzeczpospolita – państwo wielowyznaniowe (wymień wyznania religijne występujące w Rzeczypospolitej w XVI w.)
6. 1573r. – pierwsza wolna elekcja. Henryk Walezy na polskim tronie.

https://epodreczniki.pl/a/demokracja-szlachecka/Dm9vjEaXC
https://epodreczniki.pl/a/fundamenty-rzeczypospolitej/D1AtA7uNi
https://epodreczniki.pl/a/film/DPFtLkgQ3

Wiedza o społeczeństwie kl. VIIIŚroda 10.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału II „Prawo i prawa człowieka”.

1. Napisz, czym są prawa człowieka oraz podaj ich cechy
2. Podaj przykłady dokumentów krajowych i międzynarodowych, które zawierają spis praw człowieka
3. Generacje praw człowieka. Podaj po trzy prawa z każdej generacji
4. Wymień zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj
https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału II „Prawo i prawa człowieka”.

1. Napisz, czym są prawa człowieka oraz podaj ich cechy (podręcznik str. 62)
2. Wyjaśnij, czym jest Konwencja praw dziecka – str. 62
3. Wymień zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka str. 62

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj
https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V

Historia kl. VIŚroda 10.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu III „W obronie granic Rzeczypospolitej”.

1. Wyjaśnij pojęcia: dymitriada, husaria, pikinierzy, wielki wezyr, janczarzy, sarmatyzm, złota wolność szlachecka
2. Napisz, kiedy i dlaczego doszło do powstania Chmielnickiego
3. Potop szwedzki – podaj datę, przyczyny i skutki
4. Odsiecz wiedeńska – podaj datę oraz przyczyny i skutki
5. Wymień cechy sztuki barokowej


Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/jan-iii-sobieski-pod-wiedniem/DCR98KN6r
https://epodreczniki.pl/a/wiek-xvii---powtorzenie/D8hxxuwZy

 

 

 

Poniedziałek 25.05.2020 r.

Historia kl. V
Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

Podręcznik str. 222-227
1. Wyjaśnij pojęcia monarchia patrymonialna, monarchia stanowa
2. Narodzenie się stanu szlacheckiego (napisz, kim byli przodkowie szlachty)
3. Przywileje szlacheckie – szczególne uprawnienia przysługujące szlachcie kosztem praw mieszczan i chłopów
4. 1374 r. – nadanie pierwszego przywileju (przywilej koszycki) przez Ludwika Węgierskiego
korzyści szlachty:
- sześciokrotne zmniejszenie podatku od posiadanego gruntu
- bez zgody szlachty król nie nałoży żadnych nowych podatków
korzyści króla:
- po śmierci króla Ludwika na polskim tronie zasiądzie jedna z jego córek
5. 1505 r. - Konstytucja Nihil novi – król nie mógł wydać żadnego nowego prawa bez zgody przedstawicieli szlachty

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia ze strony 120-121

Dodatkowe materiały

https://epodreczniki.pl/a/mozaika-spoleczna-polski-poznego-sredniowiecza/DrCdwIv4r

obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=JV3jc010sYs

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

Podręcznik str. 222-227
1. Monarchia patrymonialna, monarchia stanowa
2. Narodzenie się stanu szlacheckiego (napisz, kim byli przodkowie szlachty)
3. Przywileje szlacheckie – szczególne uprawnienia przysługujące szlachcie kosztem praw mieszczan i chłopów
4. 1374 r. – nadanie pierwszego przywileju (przywilej koszycki) przez Ludwika Węgierskiego
korzyści szlachty:
- sześciokrotne zmniejszenie podatku od posiadanego gruntu
- bez zgody szlachty król nie nałoży żadnych nowych podatków
korzyści króla:
- po śmierci króla Ludwika na polskim tronie zasiądzie jedna z jego córek
5. 1505 r. - Konstytucja Nihil novi – król nie mógł wydać żadnego nowego prawa bez zgody przedstawicieli szlachty

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie 3str. 120 oraz 4 str. 121
obejrzyj
https://www.youtube.com/watch?v=JV3jc010sYs

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII                             Poniedziałek 01.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VI „Sprawy międzynarodowe”.

W celu utrwalenia materiału przeczytaj tematy z rozdziału VI str. 168-196

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadania:

1,2,3,4,5,6,7, 8 str. 197 podręcznik

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VI „Sprawy międzynarodowe”.

W celu utrwalenia materiału przeczytaj tematy z rozdziału VI str. 168-196

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadania:

1,2,3, str. 197 podręcznik


Wyjaśnij pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (podręcznik str. 196)Historia kl. VIIPoniedziałek 01.06.2020r.

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.

Podręcznik s. 264-267

1. Relacje II Rzeczypospolitej z sąsiednimi państwami
- 2 października 1938 r. – zajęcie przez Polaków Zaolzia
2. Niemieckie żądania wobec Polski (napisz, jakie żądania wysunęli Niemcy względem Polski)
3. Sojusz Polski z Wielką Brytanią oraz Francją
4. Pakt Ribbentrop – Mołotow – 23 sierpnia 1939r. (wyjaśnij, kto zawarł i czego dotyczył ten pakt oraz jakie znaczenie miał dla Polski)


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia ze str. 118-119

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/DrhDIGE4p

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.

Podręcznik s. 264-267

1. Relacje II Rzeczypospolitej z sąsiednimi państwami
- 2 października 1938 r. – zajęcie przez Polaków Zaolzia
2. Niemieckie żądania wobec Polski
3. Sojusz Polski z Wielką Brytanią oraz Francją
4. Pakt Ribbentrop – Mołotow – 23 sierpnia 1939r. (wyjaśnij, czego dotyczył tajny protokół, podręcznik str. 267)


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie 2 str. 118

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/DrhDIGE4p

Historia kl. IVWtorek 02.06.2020 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu IV „Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 90-91 w zeszycie ćwiczeń (na ocenę bdb 5)
dodatkowo, oprócz zadań w ćwiczeniach, zadanie 5 i 8 z podręcznika str. 148 (jeżeli zależy ci na ocenie wyższej niż bdb czyli cel 6)

Pisz starannie i czytelnie! Wykonaną pracę wyślij na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212 do wieczora 02 czerwca bądź dostarcz do szkoły następnego dnia tj. 03 czerwca.

Powodzenia!

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu IV „Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 90-91 w zeszycie ćwiczeń (na ocenę cel 6)

Pisz starannie i czytelnie! Wykonaną pracę wyślij na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212 do wieczora 02 czerwca bądź dostarcz do szkoły następnego dnia tj. 03 czerwca.

Powodzenia!

 

Historia kl. VIWtorek 02.06.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu VI „Rewolucja francuska i okres napoleoński”.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 110-111 w zeszycie ćwiczeń (na ocenę db)

Jeżeli chcesz otrzymać ocenę wyższą wykonaj oprócz zadań w ćwiczeniach poniższe zadania:

Zadanie 1. Dlaczego Polacy wiązali z osobą Napoleona Bonapartego nadzieję na odzyskanie niepodległości ?

Zadanie 2. Podaj, gdzie i kiedy rozegrała się „bitwa narodów”. Wymień jej skutki.

Zadanie 3. Napisz, jakie zmiany wprowadzał we Francji Kodeks Napoleona.

Wykonane zadania w ćwiczeniach oraz dodatkowe trzy wyżej podane i prześlij do wieczora 02 czerwca na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212, ewentualnie dostarcz do szkoły następnego dnia tj. 3 czerwca.

Powodzenia!

 

Wiedza o społeczeństwie kl. VIIIŚroda 03.06.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VI „Sprawy międzynarodowe”.

Wykonaj poniższe zadania

Zadanie 1. Omów różnice między państwami bogatej Północy i biednego Południa
Zadanie 2. Podaj po jednym przykładzie inwestycji, które dofinansowuje: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności
Zadanie 3. A) Wymień ojców założycieli zjednoczonej Europy
                   B) Wymień organy unijne
Zadanie 4. Napisz, czym zajmują się ambasadorzy oraz konsulowie
Zadanie 5. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podaj cele i główne organy ONZ

Wykonane zadania proszę wysłać do wieczora 3 czerwca na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212, ewentualnie proszę dostarczyć do szkoły następnego dnia 4 czerwca. Niedostarczenie pracy równa się otrzymaniem oceny ndst 1

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału VI „Sprawy międzynarodowe”.

Wykonaj poniższe zadania


Zadanie 1. A) Wymień ojców założycieli zjednoczonej Europy
                   B) Wymień organy unijne
Zadanie 2. Napisz, czym zajmują się ambasadorzy oraz konsulowie
Zadanie 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podaj główne organy ONZ

Wykonane zadania proszę wysłać do wieczora 3 czerwca na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212, ewentualnie proszę dostarczyć do szkoły następnego dnia 4 czerwca. Niedostarczenie pracy równa się otrzymaniem oceny ndst 1

Historia kl. VIŚroda 03.06.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu I „Narodziny nowożytnego świata”.

1. Wyjaśnij, dlaczego Europejczycy zaczęli podejmować w XV wieku dalekomorskie wyprawy
2. Przedstaw skutki odkryć geograficznych (pozytywne i negatywne)
3. Wyjaśnij, jakie były przyczyny reformacji
4. Sobór trydencki 1545-1563 r. (przedstaw przyczyny i skutki danego wydarzenia)


Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/film/D107SOgGQ
https://epodreczniki.pl/a/wiek-xvi---powtorzenie/DvOqBTDHv
https://epodreczniki.pl/a/kryzys-w-kosciele/D10v8SFc9


Historia kl. VIICzwartek 04.06.2020 r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VII „Polska w okresie międzywojennym”.

Przeczytaj tematy z tego działu, aby utrwalić poznany materiał

Pisemnie wykonaj w zeszycie poniższe zadania
Zadanie 1. Wyjaśnij, dlaczego 11 listopada jest uznawany za dzień odzyskania niepodległości.
Zadanie 2. Oceń znaczenie Bitwy Warszawskiej dla dziejów Polski i Europy.
Zadanie 3. Podaj główne założenia polskiej polityki międzynarodowej w latach 1918-1939
Zadanie 4. Wymień najważniejsze osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Uwaga!
Za tydzień tj. 8 czerwca sprawdzian wiadomości z działu VII.
Powodzenia!Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VII „Polska w okresie międzywojennym”.

Przeczytaj tematy z tego działu, aby utrwalić poznany materiał

Pisemnie wykonaj w zeszycie poniższe zadania
Zadanie 1. Wyjaśnij, dlaczego 11 listopada jest uznawany za dzień odzyskania niepodległości.
Zadanie 2. Wymień najważniejsze osiągnięcia II Rzeczypospolitej

Uwaga!
Za tydzień tj. 8 czerwca sprawdzian wiadomości z działu VII.
Powodzenia!
Historia kl.VPiątek 05.06.2020 r.
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VII „Polska w XIII – XV wieku.

Przeczytaj wszystkie tematy z tego działu VII str. 192-227, aby utrwalić wiadomości

Wykonaj pisemnie w zeszycie wszystkie zadania z podręcznika str. 228

Ważne!
Za tydzień w poniedziałek 8 czerwca sprawdzian wiadomości z działu VII

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej


Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału VII „Polska w XIII – XV wieku.

Przeczytaj wszystkie tematy z tego działu VII str. 192-227, aby utrwalić wiadomości

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2,3,5,6 z podręcznika str. 228

Ważne!
Za tydzień w poniedziałek 8 czerwca sprawdzian wiadomości z działu VII

 

 

Poniedziałek 25.05.2020 r.

Historia kl. V
Temat: Unia polsko-litewska.

Podręcznik str. 208-213
1. Koniec dynastii Piastów- na tronie Polski zasiada Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów
2. 1384 r. – koronacja Jadwigi, córki Ludwika Węgierskiego
3. 1385 r. – unia polsko –litewska w Krewie
4. Wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (przepisz do zeszytu wykres „wielka wojna z zakonem krzyżackim” przyczyna – wydarzenie – skutek, podręcznik str. 211)
5. 1413 r. – unia w Horodle (wypisz od myślników postanowienia unii – podręcznik str. 212)

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 113 oraz 6 str.115

Dodatkowe materiały

https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello---unia-polski-i-litwy/DJOZo4Imz
https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/D1196vaz1

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Unia polsko-litewska.

Podręcznik str. 208-213
1. Koniec dynastii Piastów- na tronie Polski zasiada Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów
2. 1384 r. – koronacja Jadwigi, córki Ludwika Węgierskiego
3. 1385 r. – unia polsko –litewska w Krewie
4. Wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (przepisz do zeszytu wykres „wielka wojna z zakonem krzyżackim” przyczyna – wydarzenie – skutek, podręcznik str. 211)
5. 1413 r. – unia w Horodle

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 113

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII                 Poniedziałek 25.05.2020r.

Temat: Problemy współczesnego świata.

Podręcznik str. 184-189.

1. Podział na kraje bogate i biedne (wyjaśnij, co oznacza Bogata Północ, biedne Południe – porównaj panujący tam klimat, ochronę zdrowia, gospodarkę, edukację)
2. Globalizacja (wyjaśnij pojęcie)

Praca na ocenę!
Wykonaj prezentację lub napisz referat dotyczący globalizacji. Praca musi zawierać wyjaśnienie pojęcia, skutki pozytywne i negatywne danego zjawiska, przejawy procesu globalizacji. Prezentacja minimum 10 slajdów, referat minimum 1 strona A4. Termin do 30 maja. Pracę proszę wysłać na e-maila
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub numer telefonu 507 613 212 ewentualnie dostarczyć do szkoły.

Dodatkowe materiały

https://epodreczniki.pl/a/film/D1GNhCBxB

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja-dysproporcje-rozwojowe-wspolczesnego-swiata/DI5zOMh95

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Problemy współczesnego świata.

Podręcznik str. 184-189.

1. Podział na kraje bogate i biedne – bogata Północ, biedne Południe
2. Globalizacja (wyjaśnij pojęcie str. 196)
Przerysuj do zeszytu tabelę dotyczącą skutków globalizacji str. 185

obejrzyj
https://epodreczniki.pl/a/film/D1GNhCBxBHistoria kl. VII                 Poniedziałek 25.05.2020r.

Temat: Społeczeństwo i osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

Podręcznik s. 251-259

1. II Rzeczypospolita państwem wielu narodów (wypisz, jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały Polskę po I wojnie światowej)
2. Polityka wobec mniejszości narodowych
3. Rozwój edukacji – walka z analfabetyzmem
4. Literatura, malarstwo i architektura międzywojenna (wyjaśnij pojęcia: awangarda, ekspresjonizm, katastrofizm)
5. Osiągnięcia polskiej nauki i techniki (wymień najważniejsze z nich)


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 112 oraz 1,2 3 str. 114

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/pomnik-lotnika-osiagniecia-polskich-lotnikow-w-ii-rzeczypospolitej/D1GUQTxmB

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Społeczeństwo i osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

Podręcznik s. 251-259

1. II Rzeczypospolita państwem wielu narodów (wypisz, jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały Polskę po I wojnie światowej)
2. Polityka wobec mniejszości narodowych
3. Rozwój edukacji – walka z analfabetyzmem
4. Literatura, malarstwo i architektura międzywojenna (wyjaśnij pojęcia: awangarda, katastrofizm)
5. Osiągnięcia polskiej nauki i techniki


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 112 oraz 4 str. 115 (tylko podpunkt a)

Historia kl. IV                     Wtorek 26.05.2020 r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu IV „Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2, 3, 6, 7, 8, 9 ze str. 148 w podręczniku

W ramach przypomnienia i utrwalenia wiadomości przeczytaj jeszcze raz tematy z tego działu  podręcznik str. 112-147

Pamiętaj, za tydzień sprawdzian wiadomości z historii!

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu IV „Ku współczesnej Polsce”.

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 2, 6 i 7 ze str. 148 w podręczniku

W ramach przypomnienia i utrwalenia wiadomości przeczytaj jeszcze raz tematy z tego działu  podręcznik str. 112-147

Pamiętaj, za tydzień sprawdzian wiadomości z historii!

Historia kl. VI                       Wtorek 26.05.2020r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – Zagadka śmierci Napoleona.

Temat w podręczniku s. 212-213

1. Od żołnierza do cesarza
2. Chwała i upadek
3. Śmierć Napoleona
4. Nierozwiązana zagadka (napisz, jakie istnieją teorie dotyczące śmierci Napoleona)

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia ze str. 108-109

Wiedza o społeczeństwie kl. VIII              Środa 27.05.2020r.

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.

Temat w podręczniku s. 190-195

1. Podaj przyczyny konfliktów 
2. Przedstaw skutki konfliktów
3. Terroryzm – wyjaśnij pojęcie
4. Rodzaje terroryzmu – przerysuj wykres z podręcznika str. 194

Wykonaj zadanie 4 str. 194
Ważne!
Za tydzień w poniedziałek powtórzenie wiadomości natomiast w środę sprawdzian z działu VI „Sprawy międzynarodowe”.

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DBmFUby7p

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.

Temat w podręczniku s. 190-195


1. Terroryzm – wyjaśnij pojęcie podręcznik str. 196
2. Rodzaje terroryzmu – przerysuj wykres z podręcznika str. 194

Ważne!
Za tydzień w poniedziałek powtórzenie wiadomości natomiast w środę sprawdzian z działu VI „Sprawy międzynarodowe”.

Historia kl. VI                        Środa 27.05.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VI „Rewolucja francuska i okres napoleoński”.

Wykonaj pisemnie w zeszycie zadania ze str. 214 z podręcznika

Utrwal wiadomości z tego działu. Przeczytaj jeszcze raz tematy z podręcznika od str. 184 do 213
Pamiętaj, za tydzień we wtorek sprawdzian wiadomości z historii!

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/genialni-jak-napoleon/DqmVvNhVW
https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/DFM6lmF8x

Historia kl. VII                     Czwartek 28.05.2020 r.

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.

Podręcznik s. 260-263

1. Sojusze okresu międzywojennego
- 1921 r. – sojusz Polski z Francją
- 1922r. sojusz niemiecko- sowiecki w Rapallo
- 1925 r.- układ w Locarno zawarty między Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Niemcy
- 1932r. – traktat polsko – sowiecki o nieagresji
- 1934r. – polsko – niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
2. Wyjaśnij, co oznacza „polityka równowagi” oraz „równych odległości”
3. Napisz krótką biografię Józefa Becka

Ćwiczenia
wykonaj ćwiczenia ze str. 116-117

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-ii-rp-w-l-1922-1936/D1H0JsY2F

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej


Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.

Podręcznik s. 260-263

1. Sojusze okresu międzywojennego
- 1921 r. – sojusz Polski z Francją
- 1922r. sojusz niemiecko- sowiecki w Rapallo
- 1925 r.- układ w Locarno zawarty między Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Niemcy
- 1932r. – traktat polsko – sowiecki o nieagresji
- 1934r. – polsko – niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
3. Napisz biografię Józefa Becka (podręcznik str. 261

Ćwiczenia
wykonaj ćwiczenie 1 i 3 str. 116Historia kl. VPiątek 29.05.2020 r.
Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Podręcznik str. 216-221

1. Unia polsko-węgierska
2. 1444r.- bitwa pod Warną i śmierć Władysława III - króla Polski i Węgier
3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka
4. Utworzenie Związku Pruskiego (napisz, dlaczego został utworzony)
5. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454 r.-1466 r. (przepisz do zeszytu wykres „wojna trzynastoletnia” przyczyna – wydarzenie – skutek, podręcznik str. 219)
6. 1466 r. – pokój w Toruniu

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia ze str. 118-119 (bez zadnia 6 z gwiazdką)

Dodatkowe materiały
https://epodreczniki.pl/a/jagiellonska-europa-srodkowo-wschodnia/D186UIUVO

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej


Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Podręcznik str. 216-221

1. Unia polsko-węgierska
2. 1444r.- bitwa pod Warną i śmierć Władysława III - króla Polski i Węgier
3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka
4. Utworzenie Związku Pruskiego
5. Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454 r.-1466 r. (przepisz do zeszytu wykres „wojna trzynastoletnia” przyczyna – wydarzenie – skutek, podręcznik str. 219)
6. 1466 r. – pokój w Toruniu

Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenie 1 str. 118 oraz 4 str. 119

 

 

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.