Company Logo


Uwaga

Małgorzata Wyszkowska - nauczyciel j. rosyjskiego i j. polskiego

Małgorzata Wyszkowska

Poniedziałek, Wtorek 22,23.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Gdzie przecinek w zdaniach złożonych?

1. Podr. str. 318. Proszę zrobić notatkę do tematu.

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 104 - 105 oraz 108.

Środa 24.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Kiedy mała, a kiedy wielka litera?

1. Zeszyt ćwiczeń str. 86 -90. Wykonaj ćwiczenia.

Temat: Utrwalamy, nie zapominamy.

1. Zeszyt ćwiczeń str. 109 -112. Wykonaj ćwiczenia.

kl. VII - zajęcia rewalidacyjne Adam Wiktoruk

Temat: Bezpieczne wakacje.

1. W 10 punktach napisz zakazy, które pomogą bezpiecznie spędzić wakacje.

Poniedziałek, Czwartek 22, 25.06.2020

kl. VI - język rosyjski

Temat: Utrwalamy treści programowe zawarte w rozdziale 5 -7. (Temat na dwie lekcje).

1. Wykonaj ćwiczenia utrwalające z podręcznika str. 122 -124.

Wszystkim Uczniom i Rodzicom składam podziękowania za udaną (mam nadzieję) współpracę. Życzę słonecznych, spokojnych i bezpiecznych wakacji, jak najwięcej uśmiechu na co dzień i szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

 

Poniedziałek, Piątek 15, 19.06.2020

kl. V - język rosyjski

Temat: Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

1. Podr. str. 315 - 317. Wykonaj notatkę do następujących zagadnień:

- zdanie złożone

- zdanie składowe

- zdanie złożone współrzędnie

- zdanie złożone podrzędnie

- zapoznaj sie z wiadomością na str. 317

2. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 5,6 / 315 - 317. Jeśli nie rozumiesz i nie potrafisz wykonać ćwiczeń - zapraszam na konsultacje.

3. Dla chętnych. wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 60 - 63. Wyślij lub przynieś do szkoły.

Poniedziałek 15.02.2020

kl. V - język rosyjski

Temat: Praca z piosenką.

1. Podr. str. 121. Zapoznaj się ze słowami piosenki, skorzystaj z ramki obok (wyjaśnione jest w niej nieznane dotąd słownictwo). Posłuchaj piosenki na płytce i staraj się śpiewać z nagraniem.

 

 

Poniedziałek 08.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Martyna na dachu świata.

1. W dostępnych Ci źródłach informacji wyszukaj wiadomości o Martynie Wojciechowskiej oraz o Himalajach i ich najwyższym szczycie.

2. W podręczniku na str. 302 -303 przeczytaj tekst ''Przesunąć horyzont''.

3. Zapoznaj się z nową wiadomością na str. 303 i przepisz ja do zeszytu.

4. Wykonaj ćw. 1/303.

5. Z wyróżnionych fragmentów tekstu wypisz porównania i epitety.

6. Dla chętnych. Zaprojektuj dwie emotikony, które oddawałyby emocje podróżniczki, towarzyszące jej podczas zejścia lawiny. Powinny one wyrażać: 1. strach; 2. zachwyt/ fascynację.

Roksana G.

1. W dostępnych Ci źródłach informacji wyszukaj wiadomości o Martynie Wojciechowskiej oraz o Himalajach i ich najwyższym szczycie.

2. W podręczniku na str. 302 -303 przeczytaj tekst ''Przesunąć horyzont''.

3. Zapoznaj się z nową wiadomością na str. 303 i przepisz ja do zeszytu.

4. Wykonaj ćw. 1/303.

Wtorek 09.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie skarbu.

1. Przeczytaj tekst na str. 304 - 306.

2. Uzupełnij luki na podstawie tekstu.

a) Najbardziej polubiłabym/ polubiłbym bohatera o imieniu ..., ponieważ...

b) Jest to opowieść o...

c) Najciekawszym, moim zdaniem, momentem lektury było...

d)Podczas czytania tekstu, zastanawiałam/ zastanawiałem się...

e) Polecam tę książkę osobom, które...

f) Chętnie przeczytam tę powieść, bo...

g) Raczej nie sięgnę po tę powieść, bo...

h) Kiedy historia dobiegła końca czułam / czułem...

i) Przygoda chłopców zainspirowała mnie/ zachęciła do...

j) W tekście rozbawiło mnie...

3. Dla chętnych. Wykonaj krzyżówkę (związaną z analizowanym tekstem) do hasła ''Wspaniała przygoda''.

Roksana G.

1. Przeczytaj tekst na str. 304 - 306.

2. Uzupełnij luki na podstawie tekstu.

a) Najbardziej polubiłabym/ polubiłbym bohatera o imieniu ..., ponieważ...

b) Jest to opowieść o...

c) Najciekawszym, moim zdaniem, momentem lektury było...

Środa 10.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Niezwykła tajemnica zamku. (Temat na 2 godziny lekcyjne).

1. Przeczytaj tekst na str. 307 -310.

2. Zredaguj plan wydarzeń.

3. Wypisz jak najwięcej związków frazeologicznych związanych ze strachem np. strach ma wielkie oczy, paniczny strach, najeść się strachu.

4. Wykonaj ćw. 2/311.

Roksana G.

1. Przeczytaj tekst na str. 307 -310.

2. Zredaguj plan wydarzeń.

Poniedziałek 08.06.2020

kl. VI - język rosyjski

Temat: Odmiana rosyjskich nazwisk.

1. Zapoznaj sie z tabelą na str. 118 informującej o sposobie odmiany nazwisk rosyjskich. Zwróć uwagę na ich zakończenia. Tabeli nie przepisuj.

2. Na postawie tabeli wykonaj ćw. 9/119 - nazwiska w nawiasach postaw w odpowiednim przypadku.

Środa 10.06.2020

kl. VII - zajęcia rewalidacyjne - Adam Wiktoruk

Temat: Pisanie pism użytkowych - list.

1. Napisz list do kolegi/ koleżanki z prośbą o polecenie idealnego miejsca na spędzenia wakacji. Jeśli potrzebujesz pomocy - zapraszam na konsultacje. Jestem we środę 10 i 24 czerwca.

 

 

 

Poniedziałek - Wtorek 01 - 02.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Dlaczego warto czytać książki? (Temat na 2 godziny lekcyjne).

1. Podr. str. 288. Zapoznaj się z aforyzmem w ćwiczeniu Zanim przeczytasz. Ustnie odpowiedz jak rozumiesz te słowa.

2. W Internecie wyszukaj jeszcze trzy aforyzmy dotyczące czytania książek. Zapisz je w zeszycie.

3. Przeczytaj fragment tekstu na str. 288 - 290.

4. Wykonaj ćw. 2,5/290.

Roksana G.

1. Podr. str. 288. Zapoznaj się z aforyzmem w ćwiczeniu Zanim przeczytasz. Ustnie odpowiedz jak rozumiesz te słowa.

2. W Internecie wyszukaj jeszcze jeden aforyzm dotyczący czytania książek. Zapisz go w zeszycie.

3. Przeczytaj fragment tekstu na str. 288 - 290.

4. Wykonaj ćw. 2,5/290.

Środa 03.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? (Temat na 2 godziny lekcyjne).

1. Ćw. na rozgrzewkę str. 299 wykonaj w zeszycie.

2. Wyjaśnij terminy:

-związek wyrazowy - podaj przykłady z tabeli (pierwsza kropka)

- wyraz określany (nadrzędny) - podaj przykłady

- wyraz określający ( podrzędny) - podaj przykłady

3. Wykonaj ćw. 1,2,3/ 299 - 300.

4. Odczytaj i zapisz w zeszycie informacje o związku głównym i związkach pobocznych. Podaj przykłady.

5. Wykonaj ćw. 4/ 300.

6. Utwórz związki wyrazowe z czasownikami: wypatrywać, dotykać, potrzebować, udzielać. Do każdego z nich dodaj trzy rzeczowniki we właściwej formie gramatycznej. Patrz str. 301 Gramatyka w praktyce!

Roksana G.

1. Ćw. na rozgrzewkę str. 299 wykonaj w zeszycie.

2. Wyjaśnij terminy:

-związek wyrazowy - podaj przykłady z tabeli (pierwsza kropka)

- wyraz określany (nadrzędny) - podaj przykłady

- wyraz określający ( podrzędny) - podaj przykłady

3. Wykonaj ćw. 1,2,/ 299

Piątek 05.06.2020

kl. V - język polski

Temat: Jak napisać dedykację?

1. Podr. str. 298. Zapoznaj się z informacjami na temat dedykacji. Zapisz co to jest i kiedy ją piszemy. Definicję rozbuduj o informacje ze słownika języka polskiego.

2. W zeszycie odrysuj swoja dłoń i na każdym palcu zapisz elementy, które zawiera dedykacja.

3. Wykonaj ćw. 1,2/ 298. Pamiętaj o zapisie zwrotów grzecznościowych wielką literą.

Roksana G.

1. Podr. str. 298. Zapoznaj się z informacjami na temat dedykacji. Zapisz co to jest i kiedy ją piszemy. Definicję rozbuduj o informacje ze słownika języka polskiego.

2. W zeszycie odrysuj swoja dłoń i na każdym palcu zapisz elementy, które zawiera dedykacja.

3. Wykonaj ćw. 1/ 298. Pamiętaj o zapisie zwrotów grzecznościowych wielką literą.

Poniedziałek 01.06.2020, Czwartek 04.06.2020

kl. VI - język rosyjski

Temat: Andrzeju, jesteś wielbicielem teatru czy kina? ( Temat na 2 godziny lekcyjne).

1. Podr. str. 114 - 116. Przeczytaj wszystkie teksty.

2. Zapisz do zeszytu słownictwo z żółtych ramek oraz ze str. 117 pierwsza ramkę u góry.

3. Ćwicz czytanie. Wykonaj ćw. 6/ 117. Zapisz w zeszycie zdania prawdziwe. Te, które nie są zgodne z treścią tekstu zapisz tak, aby zgadzały się.

4. Przetłumacz na język polski dwa wybrane przez siebie teksty ze str. 114 -116. Prześlij do 10.06.2020.

Środa 03.06.2020

kl. VII -zajęcia rewalidacyjne - Adam Wiktoruk

Temat: Zmysły człowieka - ich rola i higiena.

1. Materiały do nauki do odbioru w szkole.

 

 

 

Poniedziałek 25.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Już wiem! Już potrafię! (Pierwsza lekcja powtórzeniowa).

1. Sprawdź swoja wiedzę i umiejętności. Ustnie przeanalizuj słoneczko na str. 282.

2. Ułóż 6 - 8 pytań dotyczących wiadomości z rozdziału 6. W zeszycie zapisz pytania i odpowiedzi. Np. Na jakie pytanie odpowiada okolicznik?, Co to jest lid?, Czym różni się gazeta od czasopisma?

Roksana G.

1. Sprawdź swoja wiedzę i umiejętności. Ustnie przeanalizuj słoneczko na str. 282.

2. Ułóż 6 - 8 pytań dotyczących wiadomości z rozdziału 6. W zeszycie zapisz pytania i odpowiedzi. Np. Na jakie pytanie odpowiada okolicznik?, Co to jest lid?, Czym różni się gazeta od czasopisma?

Wtorek 26.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Mama - najpiękniejsza istota na świecie.

1. Dzisiaj, obowiązkowo odmów mamie ''przyjemności'' odrabiania z Tobą lekcji z języka polskiego!

2. Przeczytaj tekst na str. 335.

3. Opisz twarz swojej mamy. Użyj zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego czyli takich jak w przeczytanym tekście. Użyj porównań. Pracę wyślij do 29.05.2020.

4. Złóż życzenia mamie.

Roksana G.

1. Dzisiaj, obowiązkowo odmów mamie ''przyjemności'' odrabiania z Toba lekcji z języka polskiego!

2. Przeczytaj tekst na str. 335.

3. Opisz twarz swojej mamy. Użyj zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego czyli takich jak w przeczytanym tekście. Użyj porównań. Pracę wyślij do 29.05.2020.

4. Złóż życzenia mamie.

Środa 27.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Juz wiem! Już potrafię! (Druga lekcja powtórzeniowa).

1. Przeczytaj tekst na str. 283 i odpowiedz na pytania poniżej na str. 283 - 284 (oprócz 11/284. Jeśli czegoś nie potrafisz wykonać - zostaw wolne miejsce w zeszycie. Zapraszam na konsultacje.

Temat: Z kim wyruszyć w nieznane?

1. Podr. str. 285.

2. Przyjrzyj się obrazowi Dariusza Twardocha. W zeszycie zapisz tytuł i autora.

3. Wykonaj słoneczko do wyrażenia podróż w nieznane.

4. Wykonaj ćw. 1,4,5/285

Roksana G.

1. Podr. str. 285.

2. Przyjrzyj się obrazowi Dariusza Twardocha. W zeszycie zapisz tytuł i autora.

3. Wykonaj słoneczko do wyrażenia podróż w nieznane.

4. Wykonaj ćw. 4/285

Piątek 29.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Smak przygody.

1. Podr. str. 286. Przeczytaj słowa piosenki ''Kto przygód zna smak".

2. Wysłuchaj piosenki na youtube.

3. Wykonaj ćw. 1,2,4/287.

4. Przeczytaj i przepisz do zeszytu jak rozpoznawać rymy niedokładne i dokładne. Wypisz po dwa z piosenki.

Roksana G.

1. Podr. str. 286. Przeczytaj słowa piosenki ''Kto przygód zna smak".

2. Wysłuchaj piosenki na youtube.

3. Wykonaj ćw. 1,2,4/287.

Poniedziałek 25.05.2020

kl. VI - język rosyjski

Temat: Literatura, kino ,teatr czy muzyka? - ćwiczenia leksykalne.

1. Podr. str. 108 - 109. Wypisz słownictwo (łącznie z tłumaczeniem) dotyczące muzyki, kina, teatru i literatury.

2. Praca z płytką. Proszę posłuchać wymowy i starać się powtarzać.

3. Słuchaj i powtarzaj - ćw. 2/110.

Czwartek 28. 05.2020

kl. VI - język rosyjski

Temat: Borys, czy pójdziesz ze mną do kina? - dialogi.

1. Wykonaj ćw. 3/110. Posłuchaj i przeczytaj dialogi. Do każdego dobierz odpowiedni tytuł. Dwa tytuły są zbędne.

2. Naucz się czytać dialogi i 29.05.2020 zadzwoń do mnie w celu przeczytania dialogów na ocenę. Jeśli wolisz - możesz przyjść na konsultacje.

Środa 27.05.2020

kl. VII - zajęcia rewalidacyjne - Adam Wiktoruk

Temat: Rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych.

1. Materiały do nauki do odbioru w szkole.

 

 

Poniedziałek 18.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Prasa w naszym życiu. ( Dalszy ciąg tematu piątkowego).

1. Podr. str. 272 -273. Przeczytaj tekst ''Ludzie pracy" i zapisz do zeszytu nazwy zawodów (łącznie z opisem) ludzi, którzy pracują nad przygotowaniem gazet i czasopism.

2. Praca plastyczna. Zaprojektuj okładkę czasopisma. Wymyśl tytuł, tematykę, adresatów czasopisma, częstotliwość ukazywania się. Zadbaj o szatę graficzną. Wykonaj dowolną techniką. Na drugiej stronie okładki czasopisma odpowiedz na pytanie: Który zawód związany z prasą jest według Ciebie najciekawszy? Uzasadnij swoją opinie w 5-7 zdaniach. Pracę przynieś do szkoły do czwartku 22.05.2020.

Roksana G.

1. Podr. str. 272 -273. Przeczytaj tekst ''Ludzie pracy" i zapisz do zeszytu nazwy zawodów (łącznie z opisem) ludzi, którzy pracują nad przygotowaniem gazet i czasopism.

2. Praca plastyczna. Zaprojektuj okładkę czasopisma. Wymyśl tytuł, tematykę, adresatów czasopisma, częstotliwość ukazywania się. Zadbaj o szatę graficzną.

Wtorek 19.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Kiedy używamy wielokropka?

1. Podr. str. 279. Przeczytaj tekst na rozgrzewkę.

2. Wyjaśnij kiedy używamy wielokropka - nowa wiadomość. Zapoznaj się z zapisem graficznym wielokropka.

3. Ćwiczenia - wykonaj ćwiczenia na str. 101, 102, 103. Przynieś do szkoły do piątku 22.05.2020

Roksana G.

1. Podr. str. 279. Przeczytaj tekst na rozgrzewkę.

2. Wyjaśnij kiedy używamy wielokropka - nowa wiadomość. Zapoznaj się z zapisem graficznym wielokropka.

3. Wykonaj w ćwiczeniach 1,2,3 /101. Przynieś do szkoły do piątku do 22.05.2020.

Środa 20.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Czym dopełnić zdanie? (Temat na 2 godziny lekcyjne).

1. Podr. str. 275 -ustnie wykonaj ćw. na rozgrzewkę.

2. Wyjaśnij co to jest dopełnienie - co określa w zdaniu i na jakie pytanie odpowiada.

3. Wykonaj ćw. 1,2 /275 oraz 3, 5(w tym ćwiczeniu będzie 2x dopełnienie, 1x podmiot, 1x przydawka) i 7/276.

UWAGA: W ćw. 7 jest błąd w podręczniku. Strzałki powinny być skierowane grotami do góry. Uwzględnijcie to w zeszytach i piszcie juz poprawnie!

4. Podr. str. 277 - wyjaśnij co to jest okolicznik. Co określa i na jakie pytanie odpowiada.

5. Wykonaj ćw. 8 / 277

6. Wykonaj ćw. 9 /277 (w zdaniu może być więcej niż jeden okolicznik).

7. Wykonaj ćw. 10 /277 i 12 /278

Jeśli nie potrafisz czegoś zrobić, zadzwoń do mnie lub zostaw wolne miejsce. Uzupełnimy po powrocie do szkoły.

Roksana G.

1. Podr. str. 275 -ustnie wykonaj ćw. na rozgrzewkę.

2. Wyjaśnij co to jest dopełnienie - co określa w zdaniu i na jakie pytanie odpowiada.

3. Wykonaj ćw. 1,2 /275

4. Podr. str. 277 - wyjaśnij co to jest okolicznik. Co określa i na jakie pytanie odpowiada.

5. Wykonaj ćw. 8 /277

Piątek 22.05.2020

kl. V - język polski

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie.

1. Podr. str. 280-281. Ze zrozumieniem przeczytaj nowe wiadomości. Przepisz je do zeszytu.

2. W zeszycie wykonaj ćw. na rozgrzewkę oraz 1,2,3 /281.

3. Ćw. 4 /281 wykonaj ustnie.

Roksana G.

1. Podr. str. 280-281. Ze zrozumieniem przeczytaj nowe wiadomości. Przepisz je do zeszytu.

2. W zeszycie wykonaj ćw. na rozgrzewkę oraz 1,2,3 /281.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.