Company Logo


Uwaga

Karolina Kuryś - oddz. przedszk. 0a nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Propozycje zadań do wykonania 5 – 9. 10. 2020 r.

 

5. 10. 2020 r. (poniedziałek)

Temat: Gromadzimy zapasy na zimowe czasy.

 1. 1.Wprowadzenie liczby 1.
 • Zabawa klockami

Rodzic układa niebieskie klocki w jednym szeregu. Dziecko liczy klocki (6 klocków).

Potem układa pod nimi zielone klocki (też 6 sztuk, o takim samym kształcie i wielkości). Dziecko liczy zielone klocki, porównuje ich liczbę z liczbą niebieskich klocków (tyle samo).

Odsuwamy kilka zielonych klocków z szeregu i pytamy dziecko: Których klocków jest więcej?

 • Zabawa klockami :

Rodzic układa szereg dużych klocków (6 szt.), a pod nim – szereg małych klocków (też 6 szt.).

Pytamy dziecko: Których klocków jest więcej?

 • Sprawdzanie równoliczności zbiorów:

Ponownie rozkładamy po jednym szereguklocków zielonych i niebieskich (może być różna wielkość i kształt). Sprawdzamy, czy klocków jest tyle samo łącząc klocek z jednego szeregu (niebieski) z klockiem z drugiego szeregu (zielonym). Tę czynność powtarzamy z każdym kolejnym klockiem.

 • Zabawa „Dokończ”:

Przed dzieckiem umieszczamy kilka różnych przedmiotów i koszyk lub pudełko. Rodzic mówi liczbę (1), a dziecko podaje nazwę odpowiedniego przedmiotu, np.:

- jeden – klocek zielony (rodzic wkłada klocek do koszyka lub pudełka),

- jeden – miś,

- jedna – lalka,

- jedna – piłka itd.

 • Liczenie rzeczy z koszyka/pudełka.

Rodzic przygotowuje małe kartoniki (na każdym z nich musi być narysowana jedna kropka – podobnie jak w kostce do gry).

Dziecko wyjmuje jedną rzecz, np. piłkę i umieszcza obok niej kartonik z 1 kropką (oznacza to, że w koszyku jest tylko 1 piłka). W taki sam sposób postępuje z każdą kolejna rzeczą.

 • Pokaz i omówienie liczby 1

Pokazujemy dziecku liczbę 1 drukowaną i pisaną (załącznik nr 1 – jest dostępny na poczcie elektronicznej). Pytamy, z jakich elementów się składa? Co przypomina? Gdzie (na czym) możemy zobaczyć liczbę 1? (Na monetach, tarczy zegara itp.)

Umieszczamy kartoniki z liczbą 1 obok małych kartoników z kropkami i przedmiotami (załącznik nr 2).

 • Karta pracy (załącznik nr 3)

Dziecko wykonuje zadanie nr 1 – łączy owoce z cyfrą.

Zanim przystąpi do zadania nr 2 – najpierw powinno spróbować kreślić cyfrę 1 w powietrzu, na podłodze, na plecach rodziców. Następnie pisze cyfrę 1 w karcie pracy.

 1. 2.Słuchanie wiersza Marii Kownackiej „W spiżarni”.

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku
są dżemy, kompoty
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzybki suszone,
są główki kapusty
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

 • Załącznik nr 4 (nie trzeba go drukować, wystarczy wyświetlić obrazek w komputerze).

Rodzic mówi: To jest wyraz zapasy. Powtórz. Podziel go na sylaby. Przeczytam go po literze. Powtarzaj za mną.

Co słyszysz na początku słowa zapasy? Co słyszysz na końcu tego słowa? Odszukaj na obrazku zapasy wymienione w wierszu. (jeśli dziecko ma problem, można jeszcze raz przeczytać wiersz i wspólnie znaleźć zapasy) Nazwij pozostałe zapasy.

Jeśli Państwo posiadacie jakieś zapasy w swojej spiżarni, to proszę pokazać dziecku i wytłumaczyć z jakich owoców lub warzyw są zrobione.

 

6. 10. 2020 r. (wtorek)

Temat: Warzywa z naszych działek i ogrodów.

 1. 1.Zdjęcie – ogród warzywny (załącznik nr 5)

Rodzic mówi: To jest zdjęcie przedstawiające ogród warzywny. Opowiedz o nim.

 1. 2.Zdjęcie – warzywa i ich nazwy (załącznik nr 6)

Rodzic mówi: Nazwij warzywa przedstawione na zdjęciach. Odczytam ich nazwy, a Ty je za mną powtarzaj (rodzic, czytając, dotyka wyrazów – nazw warzyw).Podziel te nazwy na sylaby. Co słyszysz na początku tych nazw? Co słyszysz na końcu tych nazw?

 1. 3.Zabawa z warzywami.

Dziecko bierze jedno warzywo i kładzie je (lub trzyma) według wskazówek rodzica, np. :

- weź warzywo do lewej ręki. Weź warzywo do prawej ręki.

- połóż je po prawej stronie. Połóż je po lewej stronie.

- połóż je przed sobą (za sobą, na dywanie, na stole itp.).

4. Liczenie słów w zdaniach o warzywach.

Rodzic mówi zdania. Dziecko liczy na palcach słowa w każdym zdaniu.

Ogórek jest zielony. Mama kisi ogórki. Jemy ziemniaki gotowane w mundurkach. Pomidory mogą być: czerwone, pomarańczowe, żółte.

 1. 5.Ilustracja ruchowa rymowanki „Jechał wóz”, wypowiadanie tekstu: szybkie, a potem wolne.

Jechał wóz, jechał wóz,        Dziecko biegnie w miejscu, naśladując kręcenie kierownicą przed sobą,

różne dary wiózł.                

Tur, tur, tur, turkotał,                                  klaszcze rytmicznie w dłonie,

różne dary wiózł.

Tu marchew wspaniała,                              wskazuje ręką na prawo, zakreślając łuk,

kapusta dojrzała,                                          wskazuje ręką na lewo, zakreślając łuk,

rzodkiewki – różowe kuleczki –                 rysuje palcami wskazującymi obu rąk małe kuleczki na wysokości głowy,

i w słońcu złocony słonecznik.                   wyciąga prawą rękę na prawo, w skos.

 1. 6.Karta pracy (załącznik nr 7)

Rodzic mówi: Przeczytaj ze mną tekst. Ja będę czytać wyrazy, a Ty nazywaj zdjęcia i obrazki.

7. 10. 2020 r. (środa)

Temat: Co można zrobić z warzyw?

 1. 1.Rozmowa

Proszę porozmawiać z dzieckiem o tym, co można wykonać/ zrobić z warzyw.

 1. 2.Budowa rośliny - Karta pracy (załącznik nr 8)

Jeśli ktoś nie ma drukarki, to może pokazać dziecku budowę rośliny. W drugim zadaniu dziecko może powiedzieć, zamiast rysować, co jemy na surowo, a czego nie.

 1. 3.Zabawy i ćwiczenia z literą a (wprowadzenie)
 • Pokazanie dziecku aparatu, wspólne zrobienie zdjęcia– rozmowa na ten temat

Rodzic pyta: jaką czynność wykonałam/em przed chwilą? Jaki zawód wykonują ludzie, którzy zawodowo zajmują się fotografowaniem? Czym zrobiłam zdjęcie?

 • Analiza i synteza słuchowa słowa aparat

- dzielenie słowa aparat na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku? (a)

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską a oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa aparat na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie aparat (6).

 • Budowanie schematu/ modelu słowa aparat (przygotowujemy puste białe, czerwone i niebieskie kartoniki wycięte z białych i kolorowych kartek)

- pokazujemy dziecku wyraz aparat(załącznik nr 2)

- dzielimy słowo aparat jeszcze raz na sylaby i umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (3) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski)

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 6 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska) czyli:

a(czerwony) p(niebieski) a(czerwony) r (niebieski) a (czerwony)   t (niebieski)

model powinien tak wyglądać

(mam nadzieję, że nie przeskoczyło….):

 • Pokaz litery a dużej i małej, drukowanej i pisanej (załącznik nr 9)

- po pokazaniu planszy z literą a, umieszczamy kartoniki z literami drukowanymi a pod schematami ułożonymi z kartoników (tylko w tych miejscach, gdzie występuje a)

 • Karta pracy (załącznik nr15 )

Literki do wycięcia i ułożenia słowa aparat zostały w klasie. Napisałam takie małe literki w załączniku nr 2 (można wydrukować, wyciąć i przykleić).

 • Utrwalenie litery a (załącznik nr 16)

Proszę pobawić się z dzieckiem w wyszukiwanie liter A i a w ciągu liter oraz proszę o przeczytanie z dzieckiem tekstu wyrazowo – obrazkowego (rodzic czyta tekst, a dziecko obrazki + litery, które już poznało czyli a i o zaznaczone na zielono).

8. 10. 2020 r. (czwartek)

Temat: Warzywne zabawy.

 1. 1.Karta pracy (załącznik nr 10)
 2. 2.Karta pracy (załącznik nr 11 )

Ponieważ naklejki łącznie z książkami zostały w szkole, zamiast naklejać warzywa, proszę narysować.

 1. 3.Liczenie niewidocznych obiektów:
 • Zabawa „Podskocz tyle razy, ile było dźwięków”

Rodzic uderza powoli w jakiś obiekt (jeśli ma bębenek, może go użyć). Dziecko liczy po cichu, ile było uderzeń, a potem podskakuje tyle samo razy.

 • Zabawa z klaskaniem.

Rodzic klaszcze określoną liczbę razy. Dziecko liczy po cichu klaśnięcia, a potem podaje ich liczbę i wykonuje tyle przysiadów.

 1. 4.Praca plastyczna – pieczątki z ziemniaka.
 • Kroimy kilka ziemniaków na pół. Wydrążamy z połówek różne kształty. Moczymy je w farbie i odbijamy na kartce papieru.

 

9. 10. 2020 r. (piątek)

Temat: Liczymy warzywa.

 1. 1.Karta pracy (załącznik nr 12)
 2. 2.Wprowadzenie liczby 2.
 • Zabawa klockami

Rodzic wystukuje rytm klockiem o podłogę. Dziecko stara się zapamiętać rytm, jednocześnie licząc po cichu dźwięki. Potem wystukuje klockiem podany rytm, głośno licząc dźwięki. Dziecko dobiera się w parę z rodzicem, siadają naprzeciwko siebie. Dziecko stuka klockiem o podłogę, rodzic liczy dźwięki i podaje ich liczbę. Po chwili zamieniają się rolami.

 • Przeliczanie obiektów.

Rodzic umieszcza przed dzieckiem kilka warzyw. Dziecko podaje nazwę warzyw, dzieli ich nazwy na sylaby i głoski. Dziecko otrzymuje kartonik z cyfrą 1. Bierze odpowiednią ilość warzyw (1) i umieszcza obok kartonik z tą liczbą. Następnie otrzymuje kartonik z dwiema kropkami (najlepiej narysowanymi tak, jak na kostce), bierze odpowiednią ilość warzyw (2) i umieszcza je obok kartonika z kropkami.

 • Pokaz i omówienie liczby 2

Pokazujemy dziecku liczbę 2 drukowaną i pisaną (załącznik nr 13 – jest dostępny na poczcie elektronicznej). Pytamy, do czego jest podobna? Gdzie (na czym) możemy zobaczyć liczbę 2? (Na monetach, tarczy zegara itp.)

Umieszczamy kartonikz liczbą 2(załącznik nr 2)obok małego kartonika z kropkami i warzywami.

 • Karta pracy (załącznik nr14)

Zanim dziecko przystąpi do zadania nr 2 – najpierw powinno spróbować kreślić cyfrę 2 w powietrzu, na podłodze, na plecach rodziców. Następnie pisze cyfrę 2 w karcie pracy.

 

Dostosowanie dla uczniów z orzeczeniem PPP

5 – 9. 10. 2020 r.

 

5. 10. 2020 r. (poniedziałek)

Temat: Gromadzimy zapasy na zimowe czasy.

 1. 1.Wprowadzenie liczby 1.
 • Zabawa klockami

Rodzic układa niebieskie klocki w jednym szeregu. Dziecko liczy klocki (6 klocków).

Potem układa pod nimi zielone klocki (też 6 sztuk, o takim samym kształcie i wielkości). Dziecko liczy zielone klocki, porównuje ich liczbę z liczbą niebieskich klocków (tyle samo).

Odsuwamy kilka zielonych klocków z szeregu i pytamy dziecko: Których klocków jest więcej?

 • Zabawa klockami :

Rodzic układa szereg dużych klocków (6 szt.), a pod nim – szereg małych klocków (też 6 szt.).

Pytamy dziecko: Których klocków jest więcej?

 • Sprawdzanie równoliczności zbiorów:

Ponownie rozkładamy po jednym szereguklocków zielonych i niebieskich (może być różna wielkość i kształt). Sprawdzamy, czy klocków jest tyle samo łącząc klocek z jednego szeregu (niebieski) z klockiem z drugiego szeregu (zielonym). Tę czynność powtarzamy z każdym kolejnym klockiem.

 • Zabawa „Dokończ”:

Przed dzieckiem umieszczamy kilka różnych przedmiotów i koszyk lub pudełko. Rodzic mówi liczbę (1), a dziecko pokazujeodpowiedni przedmiotu, np.:

- jeden – klocek zielony (rodzic wkłada klocek do koszyka lub pudełka),

- jeden – miś,

- jedna – lalka,

- jedna – piłka itd.

 • Liczenie rzeczy z koszyka/pudełka.

Rodzic przygotowuje małe kartoniki (na każdym z nich musi być narysowana jedna kropka – podobnie jak w kostce do gry).

Dziecko wyjmuje jedną rzecz, np. piłkę i umieszcza obok niej kartonik z 1 kropką (oznacza to, że w koszyku jest tylko 1 piłka). W taki sam sposób postępuje z każdą kolejna rzeczą.

 • Pokaz i omówienie liczby 1

Pokazujemy dziecku liczbę 1 drukowaną i pisaną (załącznik nr 1 – jest dostępny na poczcie elektronicznej).Mówimy z jakich elementów się składa? Co przypomina? Gdzie (na czym) możemy zobaczyć liczbę 1? (Na monetach, tarczy zegara itp.)

Umieszczamy kartoniki z liczbą 1 obok małych kartoników z kropkami i przedmiotami (załącznik nr 2).

 • Karta pracy (załącznik nr 3) – tylko zadanie 2

Zanim przystąpi do zadania nr 2 – najpierw powinno spróbować kreślić cyfrę 1 w powietrzu, na podłodze, na plecach rodziców. Następnie pisze cyfrę 1 w karcie pracy.

 1. 2.Słuchanie wiersza Marii Kownackiej „W spiżarni”.

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku
są dżemy, kompoty
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzybki suszone,
są główki kapusty
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

 • Załącznik nr 4 (nie trzeba go drukować, wystarczy wyświetlić obrazek w komputerze).

Rodzic mówi: To jest wyraz zapasy. Powtórz. Podziel go na sylaby. Przeczytam go po literze.

Jeśli Państwo posiadacie jakieś zapasy w swojej spiżarni, to proszę pokazać dziecku i wytłumaczyć z jakich owoców lub warzyw są zrobione.

 

6. 10. 2020 r. (wtorek)

Temat: Warzywa z naszych działek i ogrodów.

 1. 1.Zdjęcie – ogród warzywny (załącznik nr 5)

Rodzic mówi: To jest zdjęcie przedstawiające ogród warzywny. Opowiadamy o nim dziecku.

 1. 2.Zdjęcie – warzywa i ich nazwy (załącznik nr 6)

Rodzic mówi: Odczytam nazwy warzyw(rodzic, czytając, dotyka wyrazów – nazw warzyw).Podziel te nazwy na sylaby.

 1. 3.Zabawa z warzywami.

Dziecko bierze jedno warzywo i kładzie je (lub trzyma) według wskazówek rodzica, np. :

- weź warzywo do lewej ręki. Weź warzywo do prawej ręki.

- połóż je po prawej stronie. Połóż je po lewej stronie.

- połóż je przed sobą (za sobą, na dywanie, na stole itp.).

 1. 4.Ilustracja ruchowa rymowanki „Jechał wóz”, wypowiadanie tekstu: szybkie, a potem wolne.

Jechał wóz, jechał wóz,        Dziecko biegnie w miejscu, naśladując kręcenie kierownicą przed sobą,

różne dary wiózł.                

Tur, tur, tur, turkotał,                                  klaszcze rytmicznie w dłonie,

różne dary wiózł.

Tu marchew wspaniała,                              wskazuje ręką na prawo, zakreślając łuk,

kapusta dojrzała,                                          wskazuje ręką na lewo, zakreślając łuk,

rzodkiewki – różowe kuleczki –                 rysuje palcami wskazującymi obu rąk małe kuleczki na wysokości głowy,

i w słońcu złocony słonecznik.                   wyciąga prawą rękę na prawo, w skos.

7. 10. 2020 r. (środa)

Temat: Co można zrobić z warzyw?

 1. 1.Rozmowa

Proszę porozmawiać z dzieckiem o tym, co można wykonać/ zrobić z warzyw.

 1. 2.Zabawy i ćwiczenia z literą a (wprowadzenie)
 • Pokazanie dziecku aparatu, wspólne zrobienie zdjęcia– rozmowa na ten temat

Rodzic pyta: jaką czynność wykonałam/em przed chwilą? Jaki zawód wykonują ludzie, którzy zawodowo zajmują się fotografowaniem? Czym zrobiłam zdjęcie?

 • Analiza i synteza słuchowa słowa aparat

- dzielenie słowa aparat na sylaby

 • Pokaz litery a dużej i małej, drukowanej (załącznik nr 17) tylko litera drukowana
 • Karta pracy (załącznik nr18)

Można wykleić literki plasteliną lub bibułą.

 • Utrwalenie litery a (załącznik nr 16)

Proszę pobawić się z dzieckiem w wyszukiwanie liter A i a w ciągu liter oraz proszę o przeczytanie z dzieckiem tekstu wyrazowo – obrazkowego (rodzic czyta tekst i obrazki, a dziecko litery, które już poznało czyli a i o zaznaczone na zielono).

8. 10. 2020 r. (czwartek)

Temat: Warzywne zabawy.

 1. 1.Liczenie niewidocznych obiektów:
 • Zabawa „Podskocz tyle razy, ile było dźwięków”

Rodzic uderza powoli w jakiś obiekt (jeśli ma bębenek, może go użyć). Dziecko liczy po cichu, ile było uderzeń, a potem podskakuje tyle samo razy.

 • Zabawa z klaskaniem.

Rodzic klaszcze określoną liczbę razy. Dziecko liczy po cichu klaśnięcia, a potem podaje ich liczbę i wykonuje tyle przysiadów.

 1. 2.Praca plastyczna – pieczątki z ziemniaka.
 • Kroimy kilka ziemniaków na pół. Wydrążamy z połówek różne kształty. Moczymy je w farbie i odbijamy na kartce papieru.

 

9. 10. 2020 r. (piątek)

Temat: Liczymy warzywa.

 1. 1.Karta pracy (załącznik nr 12)
 2. 2.Wprowadzenie liczby 2.
 • Zabawa klockami

Rodzic wystukuje rytm klockiem o podłogę. Dziecko stara się zapamiętać rytm, jednocześnie licząc po cichu dźwięki. Potem wystukuje klockiem podany rytm, głośno licząc dźwięki. Dziecko dobiera się w parę z rodzicem, siadają naprzeciwko siebie. Dziecko stuka klockiem o podłogę, rodzic liczy dźwięki i podaje ich liczbę. Po chwili zamieniają się rolami.

 • Przeliczanie obiektów.

Rodzic umieszcza przed dzieckiem kilka warzyw. Dziecko otrzymuje kartonik z cyfrą 1. Bierze odpowiednią ilość warzyw (1) i umieszcza obok kartonik z tą liczbą. Następnie otrzymuje kartonik z dwiema kropkami (najlepiej narysowanymi tak, jak na kostce), bierze odpowiednią ilość warzyw (2) i umieszcza je obok kartonika z kropkami.

 • Pokaz i omówienie liczby 2

Pokazujemy dziecku liczbę 2 drukowaną (załącznik nr 13 – jest dostępny na poczcie elektronicznej). Mówimy, do czego jest podobna? Gdzie (na czym) możemy zobaczyć liczbę 2? (Na monetach, tarczy zegara itp.)

Umieszczamy kartonikz liczbą 2(załącznik nr 2)obok małego kartonika z kropkami i warzywami.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.