Company Logo


Uwaga

Artykuły

Krystyna Łuczaj - klasa 2 nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i geografii

Krystyna Łuczaj klasa II - edukacja wczesnoszkolna

Krystyna Łuczaj zdalne lekcje - klasa II

Poniedziałek – 22.06.2020r.

Temat: Jak dobrze spędzić wakacje?

Ed. polonistyczna – Przeczytać tekst w podręczniku na str.66-67, a następnie odpowiedzieć pisemnie na pytanie 2/67, Ćwiczenie str.67,Domowniczek str.50 -51.

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań złożonych –Ćwiczenie str.66.

Wtorek - 23.06.2020r.

Temat: Jak się zachować w czasie burzy?

Ed. przyrodnicza – omówienie zasad zachowania się w czasie burzy ; Ćwiczenie str.69, Domowniczek str.52

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań złożonych – podręcznik str.69 zad.3 i 4/69, Ćwiczenie str.68, Domowniczek str.53.

Środa - 24.06.2020r.

Temat: Jak się zachować w razie ataku psa?

Ed. społeczna – w podręczniku na str.70 przeczytać informacje, jak należy się zachować w razie ataku psa, Ćwiczenie str.70, Domowniczek str.54

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań –Ćwiczenie str.71 -zad 1, 2( dwie wybrane kropki), Domowniczek str.55.

Czwartek – 25.06.2020r.

Temat: Jak udzielić pierwszej pomocy?

Ed. społeczna i przyrodnicza – poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy dotyczących drobnych otarć i zranień, krwotoku z nosa oraz oparzeń – przeczytać tekst instruktarzowy w podręczniku na str.72, przypomnienie numerów alarmowych 112 oraz 999.

Ed. polonistyczna – utrwalenie poznanych części mowy - Ćwiczenie str.72, Domowniczek str.56 -57.

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań tekstowych – Ćwiczenie str.73

 

 

 

Krystyna Łuczaj klasa II

Poniedziałek – 15.06.2020r.

Temat: Zagadki, cz.4 – Ukryte informacje.

Ed. polonistyczna: Przeczytaj kilka razy list w podręczniku na str.62, a następnie odpowiedź pisemnie na pytania pod tekstem na str.62., Ćwiczenie str.60, Domowniczek str.48

Ed. matematyczna: pojecie połowy, zadania złożone na dzielenie i dodawanie

Przeczytać tekst w podręczniku na str.63 ,,Trzecia połowa”, Ćwiczenie str.61 i 62, Domowniczek str.49.

Piątek – 19.06.2020r.

Temat: Zagadki, cz.5 – Bajeczka matematyczna

Ed. polonistyczna i społeczna: Przeczytać ,,Bajeczkę matematyczną” w podręczniku na str.64 i wykonać zad.4/65, Ćwiczenie str.63

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań złożonych na dzielenie i odejmowanie – Ćwiczenie str.66.

 

 

Krystyna Łuczaj klasa II

Poniedziałek – 08.06.2020r.

Temat: Zagadki, cz. 1 – Kaczątka

Ed. matematyczna - rozwiązywanie zagadek logicznych – przeanalizować zadania w podręczniku na str.56-57.Zapisać w zeszycie rozwiązanie zagadek.

Ed. polonistyczna – powtórzenie wiadomości o rzeczowniku – Ćwiczenie – str.53, Domowniczek -str.42-43.

Wtorek – 09.06.2020r.

Temat: Zagadki, cz. 2 – Lisica i cietrzew

Ed. polonistyczna – w podręczniku na str.58 przeczytać zagadkę i odpowiedzieć na pytanie:- Jak cietrzew może sprawdzić, czy lisica mówi prawdę?

- pisownia czasowników zakończonych na -ą i –em – Podręcznik str.69 zad.1 i 3 pisemnie w zeszycie, Ćwiczenie – str.56, Domowniczek str.44

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań na mnożenie i dodawanie – Ćwiczenie str.57, Domowniczek str.45.

Środa – 10.06.2020r.

Temat: Zagadki, cz.3 – Zagadki Mensy

Ed. polonistyczna – w Podręczniku na str. 60 rozwiązać zagadkę 1 i 2, Domowniczek str.46

- powtórzenie wiadomości o częściach mowy – pisemnie w zeszycie wybrane ćwiczenie z podręcznika na str.61, Ćwiczenie – str.58, Domowniczek str.46

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie i odejmowanie – Ćwiczenie str.59, Domowniczek str.47

 

 

 

Krystyna Łuczaj klasa II

Poniedziałek – 01.06.2020r.

Temat: Jak to jest: być dzieckiem?

Ed. polonistyczna – informacje dotyczące Dnia Dziecka – do przeczytania dzieciom:

Dzień Dziecka został ustanowiony po II wojnie światowej w 1949 roku. Obchodzony jest na całym świecie. To święto ma przypominać dorosłym o prawach dzieci do szczęśliwego, bezpiecznego, godnego dzieciństwa, a dzieciom – dawać radość.

Domowniczek – str.32, 34;

Ed matematyczna – rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem masy

Ćwiczenie str.44, Domowniczek str.35

Wtorek – 02.06.2020r.

Temat: Jaka albo jaki będę za 20 lat?

Ed. społeczna – Przeczytać wiersz ,,Będę dorosły” i pisemnie wykonać zadanie 1/48, Ćwiczenie – str.45, Domowniczek str.36;

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań związanych z miarami długości

Zad.1 i 2 w podręczniku na str,49( w zad.2 mierzymy przedmioty znajdujące się w domu), Domowniczek str. 37, Ćwiczenie – str.46 – zad.1,2,3.

Środa – 03.06.2020r.

Temat: Co to jest dorastanie?

Ed. matematyczna – rozwiązywanie zadań złożonych na dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenie - str.47, Domowniczek – str.38.

Ed. społeczna – Przeczytać wiersz ,,Przed snem” w podręczniku na str. 50 i odpowiedzieć pisemnie na pytanie 1/50.

Ed. polonistyczna – pisownia czasowników zakończonych na –ą Podręcznik str.51 zad 1 i 3, Domowniczek str.39

Czwartek – 04.06.2020r.

Temat: Dla kogo jest Order Uśmiechu?

Ed. społeczna – Przeczytać informacje w podręczniku na str.52 i przepisać do zeszytu 2 pierwsze wersy tekstu.

Ed. polonistyczna – ćwiczenia gramatyczno –ortograficzne – Domowniczek – str.41, Ćwiczenie – str.48

Ed. matematyczna – zadania związane z jednostkami miary – Ćwiczenie str.49, Domowniczek str.40

Piątek – 05.06.2020r.

Temat: Dlaczego rodzice boja się o dzieci?

Ed. społeczna i polonistyczna – Przeczytać tekst ,,Przecież to nic złego..” w podręczniku na str.54, pisemnie ćwicz.6/55, rozwiązać test o bezpieczeństwie w Ćwiczeniu na str.50-51 oraz uważnie przeczytać informacje ,,Tych zasad przestrzegam”,

Ed. matematyczna – zadania złożone na mnożenie i dzielenie – Ćwiczenie str.52.

 

 

Krystyna Łuczaj Geografia 

Krystyna Łuczaj geografia klasa 8

Poniedziałek – 22.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z geografii w szkole podstawowej.

Krystyna Łuczaj geografia klasa VII

Wtorek – 23.06.2020r.

Temat: Działy polskiej gospodarki - rolnictwo, przemysł, usługi – powtórzenie.

Czwartek - 25.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z geografii w klasie VII.

Krystyna Łuczaj geografia klasa VI

Czwartek – 25.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z geografii w klasie VI.

Krystyna Łuczaj geografia klasa V

Wtorek – 23.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z geografii w klasie V.

 

 

 

Krystyna Łuczaj - geografia klasa 8

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z geografii w klasie 8.

 

 

Krystyna Łuczaj - geografia klasa 8

Poniedziałek – 08.06.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Ameryka Północna i Południowa”.

Przypomnieć informacje dotyczące Ameryki Północnej i Południowej.

Na podstawie podręcznika i innych źródeł wiedzy odpowiedzieć na pytania:

1.Dlaczego Stany Zjednoczone określane są mianem mozaiki kultur, religii i narodowości?

2. Dlaczego Puszcza Amazońska określana jest mianem ,,Zielonych płuc świata”?

Krystyna Łuczaj – geografia klasa 7

Wtorek – 09.06.2020r.

Temat: Położenie Polski na mapie Europy – powtórzenie.

Określ pozytywne i negatywne konsekwencje położenia Polski.

Krystyna Łuczaj – geografia klasa 5

Temat: Mój pomysł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

1.Wykonać pisemnie w zeszycie zadania z podręcznika na str.36( Krok pierwszy – opis krajobrazu najbliższej okolicy).

2.Zaproponuj, co należałoby zmienić w najbliższym otoczeniu szkoły(podaj 3 propozycje).

 

 

Krystyna Łuczaj geografia klasa 8

Poniedziałek – 01.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Afryka”.

Przygotować prezentację na temat: ,,Turystyka w Afryce”. Prace przesłać do O6.06.2020r.

Krystyna Łuczaj geografia klasa 7

Wtorek – 02.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu..Podstawy geografii”.

Korzystając z informacji i map w podręczniku i w zeszycie przedmiotowym wykonaj zadania:

1.Określ współrzędne geograficzne pięciu wybranych miast Polski.

2.Oblicz odległość w linii prostej z Gdańska do Białegostoku, z Warszawy do Lublina i z Krakowa do Rzeszowa.

Czwartek – 04.06.2020r.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Środowisko przyrodnicze Polski”.

Na podstawie dostępnych źródeł informacji opisz wybrane pasmo górskie i wybrane jezioro w Polsce.

Krystyna Łuczaj klasa 6

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Sąsiedzi Polski”.

Wykonać w zeszycie zadania utrwalające ,,Sprawdź się” z podręcznika str.175-176 .

Krystyna Łuczaj klasa 5

Czwartek – 04.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu ,,Krajobrazy świata”.

Wykorzystując wiadomości i pojęcia z rozdziału 4 przygotować krzyżówkę z hasłem ,,Krajobrazy świata”( pytania do krzyżówki i ich rozwiązania powinny pochodzić z wymienionego rozdziału). Prace wysłać do 06.06.2020r.

 

 

 

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.