Company Logo


Uwaga

Artykuły

Ewa Olendzka - nauczycieliel chemii

 CHEMIA

Klasa VII

23.06.2020r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 222-224
Skorzystaj aby lepiej zrozumieć !!! : https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc
https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/D1K8v6zDd
W zeszycie zapisz na czym polega dysocjacja jonowa zasad, ogólne równanie reakcji dysocjacji jonowej zasad (str.223), przepisz równania dysocjacji jonowej zasady sodowej, potasowej i amonowej.
Rozwiąż zadanie 1/224

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 222-224
W zeszycie zapisz na czym polega dysocjacja jonowa zasad, przepisz równania dysocjacji jonowej zasady sodowej, potasowej i amonowej.


25.06.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcjach chemii w klasie VII.

Zachęcam do przeanalizowania Podsumowań z podręcznika z każdego działu.
Proszę jeszcze raz przyjrzeć się doświadczeniom jakie były przedstawione w Waszym podręczniku.
Spotykamy się w klasie VIII, chciałabym abyście zachowali zeszyty z klasy VII.
Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych i zdrowych wakacji.

Klasa VIII

22.06.2020r.

Temat: Skrobia i celuloza- polisacharydy.

Przeczytaj temat lekcji str. 212-217
Skorzystaj : https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/DZQQ5kibs
W zeszycie zaprojektuj tabelę w której zamieścisz właściwości, zastosowania, znaczenie dla organizmów skrobi i celulozy.

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Skrobia i celuloza- polisacharydy.
Przeczytaj temat lekcji str. 212-217
Wypisz zastosowania skrobi i celulozy str.216


25.06.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcjach chemii.
Zachęcam do przeanalizowania Podsumowań z podręcznika z każdego działu.
Proszę jeszcze raz przyjrzeć się doświadczeniom jakie były przedstawione w Waszym podręczniku.
Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych i zdrowych wakacji.

 

 

Klasa VIII

15.06.2020r.

Temat: Sacharoza- disacharyd.

Przeczytaj temat lekcji str.208-210
Przeanalizuj wiadomości zawarte w linku: https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/Dvq5UnGQq
Wypisz właściwości sacharozy oraz jej wzór sumaryczny
Zapisz równanie reakcji podczas której następuje rozkład sacharozy na monosacharydy(str.209)
Wypisz zastosowania sacharozy
Postaraj się rozwiązać zadania umieszczone w epodreczniku !!!

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Sacharoza- disacharyd.
Przeczytaj temat lekcji str.208-210
Wypisz właściwości sacharozy oraz jej wzór sumaryczny
Wypisz zastosowania sacharozy

 

 

 

Klasa VII

09.06.2020r.

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.219-221
Przeanalizuj treści zawarte w filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU
Na podstawie doświadczenia 35/219 zapisz równania reakcji chemicznych powstawania wodorotlenku miedzi (II) i wodorotlenku glinu – wyjaśnij co symbolizuje strzałka skierowana grotem w dół
Wyjaśnij: Czym jest amoniak i zasada amonowa? ( napisz ich wzory oraz wypisz zastosowania amoniaku)
Rozwiąż zadanie1/221

Dla uczniów z orzeczeniem :
Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.219-221
Na podstawie doświadczenia 35/219 zapisz równania reakcji chemicznych powstawania wodorotlenku miedzi (II) i wodorotlenku glinu – wyjaśnij co symbolizuje strzałka skierowana grotem w dół


Klasa VIII

08.06.2020r

Temat: Sacharydy. Glukoza i fruktoza- monosacharydy.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 202-206
Przeanalizuj treści zawarte w linku : https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ
Przepisz do zeszytu ramkę Zapamiętaj! oraz graf przedstawiający podział sacharydów ze względu na budowę cząsteczek str.203
Zaprojektuj tabelę w której napiszesz właściwości glukozy i fruktozy, wzory, oraz zastosowania.
Rozwiąż zadanie 1/207

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Sacharydy. Glukoza i fruktoza- monosacharydy.
Przeczytaj temat z podręcznika str. 202-206
Przepisz do zeszytu ramkę Zapamiętaj! oraz graf przedstawiający podział sacharydów ze względu na budowę cząsteczek str.203

UWAGA!!!

19 czerwca 2020r. Zapraszam na konsultacje z chemii.
Będziemy przeprowadzali doświadczenie z naturalnymi wskaźnikami - czyli substancjami występującymi w przyrodzie, które zmieniają barwę w zależności od odczynu roztworu.

 

 

 

Klasa VII

02.06.2020r.

Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 211-214
Przeanalizuj treści zawarte w filmiku!!! : https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc
Zwróć uwagę na doświadczenie 33/213 - https://pazdro.com.pl/reakcja-sodu-z-woda-doswiadczenie-711
W zeszycie pod tematem zapisz równania reakcji powstawania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu.
Wypisz od myślników właściwości NaOH i KOH
Zaprojektuj tabelę w zeszycie w której umieścisz zastosowania NaOH i KOH (str.214)
Rozwiąż zadanie 1/215 Dla chętnych zad.3/215

Dla uczniów z orzeczeniem:
Przeczytaj temat z podręcznika str. 211-214
Wypisz od myślników właściwości i zastosowania NaOH i KOH

04.06.2020r.

Temat: Wodorotlenek wapnia.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.216-218
Przeanalizuj doświadczenie 34/216
Zapisz równania reakcji chemicznej powstawania wodorotlenku wapnia.
Wypisz właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia.
Wyjaśnij pojęcia: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone, gaszenie wapna
Rozwiąż zadanie 1 i 4 str.218

Dla uczniów z orzeczeniem:
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.216-218
Wypisz właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia.
Wyjaśnij pojęcia: woda wapienna, wapno palone, wapno gaszone,


Klasa VIII

01.06.2020r.

Temat: Jakie funkcje w organizmie pełnią tłuszcze i inne składniki odżywcze?

Przeanalizuj treści zawarte w podręczniku str.190-194
Wypisz wnioski do doświadczenia 38/192 i 39/193
Szczególną uwagę zwróć na wiadomości ze str.194 !!!
Pod tematem lekcji w zeszycie odpowiedz na pytanie zawarte w temacie o raz przepisz graf ze str.194

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Jakie funkcje w organizmie pełnią tłuszcze i inne składniki odżywcze?
Przeanalizuj treści zawarte w podręczniku str.190-194
Wypisz wnioski do doświadczenia 38/192 i 39/193
04.06.2020r

Temat: Białka jako podstawowy materiał budulcowy tkanek.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.196-200
Dokładnie przeanalizuj treści zawarte w linku : https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/Di56UwmTx !!!- na ich podstawie wypisz funkcje białek w organizmie oraz produkty spożywcze w jakich występują
Zwróć uwagę na doświadczenie 40/198 i 41/199 – na podstawie tych doświadczeń wypisz właściwości białek

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Białka jako podstawowy materiał budulcowy tkanek.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.196-200
Przepisz ramkę Zapamiętaj str.201

 

UWAGA!!!

klasa VIII

Proszę postarać się jak najlepiej napisać sprawdzian 25.05.2020r. ponieważ będę już wystawiała oceny proponowane na koniec roku.

Klasa VII

Wykonując zadanie 4/208 (doświadczenie) możecie poprawić oceny na koniec roku szkolnego.

 

Klasa VII

26.05.2020r.

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 202-208
W zeszycie pod tematem zapisz czym są elektrolity i nieelektrolity.
Przeanalizuj dokładnie doświadczenie 30/203
Przepisz do zeszytu tabelę 18/203
Przeanalizuj dokładnie doświadczenie 31/205
Zapisz czym są wskaźniki kwasowo-zasadowe. Jak zmienia się barwa wskaźników w zależności od odczynu roztworu?(tabela19/206)
Przeanalizuj str. 207 : Jak ustalić odczyn roztworu?
Dla chętnych Zadanie 4 str.208 - za prawidłowo podane obserwacje i sformułowanie wniosku oraz zdjęcie doświadczenia można otrzymać ocenę celującą!!!

Dla uczniów z orzeczeniem
Temat: Elektrolity i nieelektrolity.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 202-208
W zeszycie pod tematem zapisz czym są elektrolity i nieelektrolity.


28.05.2020r.

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Przeczytaj temat lekcji str. 209-210
Skorzystaj: https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M
Zapisz wzór ogólny wodorotlenków z objaśnieniami ( zwróć uwagę na wartościowość grupy wodorotlenowej!)
Przepisz do zeszytu ramkę Zapamiętaj! Str.210
Przepisz do zeszytu przykład 51 i 52 /210
Rozwiąż zad.1/210 oraz zad.2a)b)/210

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.
Przeczytaj temat lekcji str. 209-210
Skorzystaj: https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M
Zapisz wzór ogólny wodorotlenków z objaśnieniami ( zwróć uwagę na wartościowość grupy wodorotlenowej!)
Przepisz do zeszytu ramkę Zapamiętaj! Str.210

Klasa VIII

25.05.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”.

Zgodnie z zapowiedzią przygotowałam zadania na zaliczenie działu. Proszę rozwiązania tych zadań zapiać w zeszycie i przesłać na mojego maila do 26.05.2020r.

Zadanie 1.
Napisz wzory sumaryczne alkoholi o :
a) 9 atomach węgla w cząsteczce
b) 4 atomach wodoru w cząsteczce
Zadanie 2.
Napisz równania reakcji spalania niecałkowitego metanolu.
Zadanie 3.
Wymień zastosowania glicerolu i zapisz jego wzór strukturalny.
Zadanie 4.
Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego o 12 atomach węgla w cząsteczce
Zadanie 5.
Zapisz równanie chemiczne przedstawiające reakcję kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu. Nazwij produkty tej reakcji.
Zadanie 6.
Jak nazywa się związek nadający charakterystyczny zapach bananom? Zapisz do jakiej grupy pochodnych węglowodorów należy.
Zadanie 7.
Wypisz zastosowania aminokwasów. Napisz wzór kwasu aminoetanowego (glicyny) oraz oblicz masę cząsteczkową tego związku.

Dla uczniów z orzeczeniem:
Zgodnie z zapowiedzią przygotowałam zadania na zaliczenie działu. Proszę rozwiązania tych zadań zapiać w zeszycie i przesłać na mojego maila do 26.05.2020r.
Zadanie 1.
Wymień zastosowania glicerolu i zapisz jego wzór strukturalny.
Zadanie 2.
Wypisz zastosowania aminokwasów. Napisz wzór kwasu aminoetanowego (glicyny).

28.05.2020r.

Temat: Tłuszcze – budowa, rodzaje, właściwości i zastosowanie.

To jest temat na 2h lekcyjne.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.190-195
Przeanalizuj: https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC
Pod tematem lekcji w zeszycie napisz co to są tłuszcze, jak otrzymać tłuszcze (przepisz ogólny zapis równania oraz reakcję otrzymywania tristearynianu glicerolu), ogólny wzór tłuszczów.
Przepisz grafy przedstawiające podział tłuszczów str.191

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Tłuszcze – budowa, rodzaje, właściwości i zastosowanie.

To jest temat na 2h lekcyjne.
Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str.190-195
Przeanalizuj: https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC
Przepisz grafy przedstawiające podział tłuszczów str.191

 

Klasa VII
19.05.2020r.
Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Woda i roztwory wodne”
Drodzy uczniowie przygotowałam Wam zadania na zaliczenie kolejnego działu. Bardzo proszę rozwiązania tych zadań przesłać na mojego maila do 20.05.2020r. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić lub pisać, kontakt do mnie zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Zadanie 1.
Odpowiedz na pytania, korzystając z informacji zamieszczonych w tekście.
70% powierzchni naszej planety pokrywają oceany zawierające wodę słoną, nienadającą się
do bezpośredniego spożycia. Woda na lądzie jest wodą słodką (poza nielicznymi wyjątkami)
i zmagazynowana jest w lądolodzie, śniegu, lodowcach, rzekach, jeziorach, bagnach oraz jako
wody podziemne. Lodowce pokrywają 10–11% powierzchni wszystkich lądów, z tego 90% lodu
znajduje się na Antarktydzie. Woda występuje również w postaci pary wodnej w atmosferze.
W wyniku wznoszenia się i ochładzania powietrza zawierającego parę wodną powstają chmury,
które są skupiskami głównie kropel wody o mikroskopijnych rozmiarach.
Woda w przyrodzie zmienia nieustannie swój stan skupienia z ciekłego w gazowy (w wyniku
parowania), z gazowego w ciekły (w wyniku kondensacji pary wodnej), z ciekłego w stały (w wyniku
krzepnięcia) i odwrotnie (w wyniku topnienia).
Na podstawie: M. Maciejewski, T. Walczukiewicz, C. Rataj, Naturalne zmiany cyklu obiegu wody,
materiały z konferencji Woda – podziemne bogactwo.

a) Czy w zasobach wody na Ziemi przeważają wody słodkie czy słone?
b) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z powierzchni lądów woda przenika do atmosfery?
c) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z pary wodnej powstają krople wody?
d) Jaki rodzaj wody jest zmagazynowany w lodowcach?

Zadanie 2.
Do 80 g wody wsypano 20 g siarczanu(VI) miedzi(II). Po wymieszaniu zaobserwowano,
że całość wsypanej soli się rozpuściła. Wpisz brakującą wartość liczbową w każdym ze
zdań opisujących otrzymany roztwór.

a) Masa substancji rozpuszczonej wynosi g.
b) Masa rozpuszczalnika wynosi g.
c) Masa roztworu to g.
d) Stężenie procentowe roztworu wynosi

Zadanie 3.
Wymień 4 sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.
1.
2.
3.
4.

Zadanie 4.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

1. Rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów substancji, którą
można rozpuścić w 100 g roztworu w danej temperaturze i pod danym ciśnieniem. P F
2. W roztworze nasyconym w danej temperaturze można rozpuścić więcej
substancji rozpuszczanej. P F
3. Rozpuszczalność wszystkich substancji stałych zwiększa się wraz ze
wzrostem temperatury rozpuszczalnika. P F

Zadanie 5.

Sporządzono roztwory według podanych opisów. Uporządkuj je w kolejności od najmniej
(1) do najbardziej stężonego (5). Wpisz odpowiednie liczby obok opisów.

A. 1 g substancji rozpuszczono w 9 g wody.
B. 30 g substancji rozpuszczono w 70 g wody.
C. 50 g substancji rozpuszczono w 50 g wody.
D. 5 g substancji rozpuszczono w 95 g wody.
E. 1 g substancji rozpuszczono w 99 g wody.

Zadanie 6.
Zaznacz wszystkie czynniki, które wpływają na szybkość rozpuszczania się substancji
w wodzie.
A. stopień rozdrobnienia
substancji
C. temperatura
rozpuszczalnika
E. dodanie lodu
do rozpuszczalnika
B. wielkość naczynia używanego
do rozpuszczania substancji D. mieszanie roztworu F. wytrząsanie
roztworu

Zadanie 7.
Zaproponuj dwa sposoby, za pomocą których z roztworu nasyconego można otrzymać
roztwór nienasycony.

Zadanie 8.
Zaznacz nazwy substancji lub mieszanin, które dobrze rozpuszczają się w wodzie.
A. cukier puder H. soda oczyszczona
B. mąka ziemniaczana I. żelatyna
C. mąka pszenna J. proszek do pieczenia
D. olej K. oliwa z oliwek
E. benzyna L. atrament
F. ocet M. sól kuchenna
G. kwasek cytrynowy N. piasek

Dla uczniów z orzeczeniem:

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Woda i roztwory wodne”
Drodzy uczniowie przygotowałam Wam zadania na zaliczenie kolejnego działu. Bardzo proszę rozwiązania tych zadań przesłać na mojego maila do 20.05.2020r. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić lub pisać, kontakt do mnie zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Zadanie 1.
Odpowiedz na pytania, korzystając z informacji zamieszczonych w tekście.
70% powierzchni naszej planety pokrywają oceany zawierające wodę słoną, nienadającą się
do bezpośredniego spożycia. Woda na lądzie jest wodą słodką (poza nielicznymi wyjątkami)
i zmagazynowana jest w lądolodzie, śniegu, lodowcach, rzekach, jeziorach, bagnach oraz jako
wody podziemne. Lodowce pokrywają 10–11% powierzchni wszystkich lądów, z tego 90% lodu
znajduje się na Antarktydzie. Woda występuje również w postaci pary wodnej w atmosferze.
W wyniku wznoszenia się i ochładzania powietrza zawierającego parę wodną powstają chmury,
które są skupiskami głównie kropel wody o mikroskopijnych rozmiarach.
Woda w przyrodzie zmienia nieustannie swój stan skupienia z ciekłego w gazowy (w wyniku
parowania), z gazowego w ciekły (w wyniku kondensacji pary wodnej), z ciekłego w stały (w wyniku
krzepnięcia) i odwrotnie (w wyniku topnienia).
Na podstawie: M. Maciejewski, T. Walczukiewicz, C. Rataj, Naturalne zmiany cyklu obiegu wody,
materiały z konferencji Woda – podziemne bogactwo.

a) Czy w zasobach wody na Ziemi przeważają wody słodkie czy słone?
b) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z powierzchni lądów woda przenika do atmosfery?
c) Jak nazywa się proces, w którego wyniku z pary wodnej powstają krople wody?
d) Jaki rodzaj wody jest zmagazynowany w lodowcach?

21.05.2020r.

Temat: Tlenki metali i niemetali.

Przeczytaj temat lekcji str. 196-201
Przeanalizuj : https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P
Obejrzyj a łatwiej zrozumiesz : https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ

Chciałabym aby wasza notatka w zeszycie była tak napisana abyście umieli odpowiedzieć na następujące pytania : Jak zbudowane są tlenki? Jak ustalić nazwę tlenku na podstawie jego wzoru sumarycznego? Jak ustalić wzór sumaryczny tlenku na podstawie jego nazwy? W jaki sposób otrzymuje się tlenki? Co to jest katalizator? Jak można wykorzystać tlenki metali i niemetali (zastosowania tych tlenków).

Rozwiąż zadanie 1/201 , 2 a) b) /201, 3 a)/ 201 ( po obejrzeniu filmu nie będziecie mieli żadnych problemów z zadaniami)

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Tlenki metali i niemetali.

Przeczytaj temat lekcji str. 196-201
Przeanalizuj : https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P
Obejrzyj a łatwiej zrozumiesz : https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ
Przepisz pod tematem Zastosowania tlenków str.198-199

Klasa VIII

18.05.2020r.

Temat: Aminokwasy.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 182-185
Przeanalizuj : https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri
Pod tematem lekcji sporządź notatkę w której odpowiesz na pytania : Co to są aminokwasy? Jak wygląda wzór strukturalny i sumaryczny kwasu aminoetanowego (glicyny)? Jakie właściwości i zastosowania ma kwas aminoetanowy (glicyna)? Co to jest i jak przebiega reakcja kondensacji ( przepisz tę reakcję str.184)?
Rozwiąż zadanie 1/185 Dla chętnych zadanie 2/185
Dla uczniów z orzeczeniem
Temat: Aminokwasy.

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika str. 182-185
Przeanalizuj : https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri
Pod tematem przepisz z ramki zapamiętaj: Aminokwasy str.185 , oraz Zastosowania str.183

21.05.2020r

Temat: Podsumowanie działu „Pochodne węglowodorów”

Przeczytaj treści z podręcznika str.186-187
Przeanalizuj !!! : https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/DNr0rW9Zo
Pod tematem lekcji rozwiąż zadanie 1/188

Dla uczniów z orzeczeniem:
Temat: Podsumowanie działu „Pochodne węglowodorów”

Przeczytaj treści z podręcznika str.186-187
Przeanalizuj !!! : https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/DNr0rW9Zo
Pod tematem lekcji wyjaśnij co to są pochodne węglowodorów.

Uwaga klasa VIII
25.05. 2020r pod tematem będą napisane zadania na zaliczenie działu, które będziecie musieli mi przesłać na maila do 26.05.2020r.

 

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.