Company Logo


Uwaga

Kółko komputerowe 2019/2020

Termin wprowadzenia: wrzesień 2019

Termin zakończenia: czerwiec 2020

1. Wstęp.
Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI o szczególnych predyspozycjach i umiejętnościach obsługi komputera.
Zajęcia warsztatowe prowadzone są raz w tygodniu po 2 godzinie w grupie 7 osobowej. Łączna ilość godzin – 60. Czas poświęcony na daną jednostkę tematyczną będzie zależał od potrzeb oraz możliwości ucznia.

2. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji:
Zajęcia koła informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. Uczniowie naszej placówki często pochodzą z rodzin uboższych i nie posiadają sprzętu komputerowego w domu lub, jeśli go mają jest on przestarzały i nie posiada dostępu do Internetu oraz najnowszego oprogramowania jakim dysponuje nasza szkoła, czyli Microsoft Office 2007. Nie bez znaczenia jest tu fakt ciągle rosnącego zainteresowania młodzieży rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Należy wszechstronnie wykorzystać chęć uczniów do poznania możliwości innych niż gry, programów multimedialnych.
Zadaniem koła informatycznego ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

3. Cel zajęć:
Celem prowadzenia zajęć kółka informatycznego jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja przedstawionego programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

4. Cele szczegółowe:
 umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi;
 rozwiązywanie problemów przy użyciu technik informatycznych;
 poszukiwanie informacji za pomocą komputera;
 samodzielność w rozwiązywaniu trudnych problemów;
 dążenie do samodoskonalenia się w związku z szybko rozwijającą się techniką;
 przyswojenie pojęć i umiejętności dzięki którym praca z oprogramowaniem i sprzętem nowej generacji będzie wymagała mniejszego wysiłku;
 umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 posługiwanie się podstawowymi pojęciami informatyki;
 dostrzeganie potrzeby ewaluacji własnych osiągnięć i potrzeb;
 współpraca w grupie i rozwój odpowiedzialności;
 poszanowanie własności intelektualnej i materialnej;
 planowanie dalszego samokształcenia się;
 umiejętność tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint;
 tworzenie wybranych publikacji (kart okolicznościowych, plakatów, folderów, itp.) w programie Publisher;
 umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami związanymi z Internetem, korzystanie z jego zasobów sieciowych oraz wykorzystywanie i przedstawianie tych informacji;
 tworzenie stron www za pomocą darmowego webkreatora na portalu republika;
 umieszczanie swoich prac na stronie internetowej szkoły (z pomocą nauczyciela);
 kształtowanie umiejętności programowania w języku LOGO;
 dobieranie narzędzi informatycznych stosownie do realizowanego zadania.

5. Metody i formy realizacji celów:
Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia. Zadania te mają przede wszystkim charakter praktyczny, będą to ćwiczenia przy komputerze, poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
Głównym zadaniem nauczyciela powinno być skuteczne zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych możliwości zastosowania komputerów i szeroko pojętej technologii informacyjnej.


6. Warunki realizacji programu:
Zajęcia odbywać będą się w pracowni komputerowej wyposażonej w 20 stanowisk komputerowych (20 stanowisk uczniowskich) połączonych w sieć z podłączeniem do Internetu. Dla stanowisk uczniowskich udostępniona jest także drukarka sieciowa oraz skaner. Wybrane prace uczniów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Głównym oprogramowanie potrzebnym do realizacji zajęć jest pakiet Microsoft Office 2007.


7. Tematyka zajęć:
A. Tworzenie prezentacji przy użyciu Microsoft PowerPoint.
 Posługiwanie się programem PowerPoint przy tworzeniu pokazu;
 Tworzenie nowych prezentacji;
 Wstawianie do slajdu tekstu, rysunku lub innych elementów graficznych;
 Modyfikowanie tekstu, tła slajdu, itp.;
 Tworzenie własnych wzorców oraz korzystanie z gotowych szablonów prezentacji;
 Animacje standardowe, niestandardowe:
 Wstawianie filmów, dźwięków, itp.;
 Zasady tworzenia prezentacji;

B. Tworzenie wybranych publikacji w programie Microsoft Publisher.
 Stosowanie różnych rodzajów oraz szablonów publikacji;
 Redagowanie oraz formatowanie prostych tekstów w wybranej publikacji;
 Zmiana wielkości, stylu i kroju czcionki w wybranym rodzaju publikacji;
 Wstawianie do publikacji obiektów WordArt, Clipart, rysunków i zdjęć z pliku, itp. oraz formatowanie ich;
 Zapisywanie dokumentów na dysku oraz drukowanie dokumentów;

C. Korzystanie z zasobów Internetu.
 Poznanie sposobów poszukiwania potrzebnych informacji w Internecie;
 Znaczenie terminów: wyszukiwarka, przeglądarka, prawo autorskie, itp.
 Wyszukiwanie informacji na dany temat;
 Sortowanie i zastosowanie zgromadzonych informacji;
 Pobieranie potrzebnych informacji ze strony WWW i wykorzystywanie ich w tworzeniu prac projektowych;
 Rozpoznawanie adresów internetowych, uruchamianie przeglądarki, poruszanie się po stronach internetowych   poprzez linki;

D. Projektowanie i tworzenie stron www.
 Założenie darmowych kont www na serwerze republika;
 Tworzenie własnych stron o dowolnej tematyce za pomocą webkreatora na portalu republika;
 Umieszczanie swoich projektów na stronie internetowej szkoły (z pomocą nauczyciela);

E. Język programowania LOGO.
 Podstawowe zagadnienia związane z językiem LOGO;
 Poznanie komend oraz funkcji języka LOGO;
 Rysowanie różnych figur geometrycznych;
 Tworzenie procedur;
 Ćwiczenia w programowaniu.

8. Kompetencje uzyskane przez uczniów:ü sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem;ü samodzielne rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów;ü posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym, programem PowerPoint, Publisher oraz LOGO;ü korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji;ü wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz pozyskiwanie informacji;üü wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły;üü wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki.Marek Wyłucki

Marek Wyłucki

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.