Company Logo


Uwaga

Barbara Ryszt - nauczyciel języka polskiego i historii

Barbara Ryszt

Kl. IV

22.06.2020

24.06.2020 2 godz.

Temat: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku.

 1. Wykonaj brakujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
 2. Odmień przez przypadki 5 dowolnych rzeczowników z przymiotnikami np. pilny uczeń, pilni uczniowie.

25.06.2020 2 godz.

Temat: Poznane lektury w kl. IV.

 1. Wypisz wszystkie lektury omawiane w kl. IV. Podaj autora.
 2. Wypisz z nich postacie pierwszoplanowe i dopisz cechy charakteru.

Kl. VI

22.06.2020

23.06.2020 2 godz.

Temat: Części mowy odmienne i nieodmienne. Utrwalenie.

Uczniowie uzupełniają brakujące ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń.

24.06.2020

Temat: Poznane lektury.

 1. Wypisz wszystkie lektury omawiane w kl. VI. Podaj autora.
 2. Wypisz z nich postacie pierwszoplanowe i dopisz cechy charakteru.

Kl. VII

22.06.2020

23.06.2020 2 godz.

Temat: Części mowy odmienne i nieodmienne. Utrwalenie.

Uczniowie uzupełniają brakujące ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń.

25.06.2020 2 godz.

Temat: Poznane lektury.

 1. Wypisz wszystkie lektury omawiane w kl. VII. Podaj autora.
 2. Wypisz z nich postacie pierwszoplanowe i dopisz cechy charakteru.

Kl. VIII

23.06.2020

Temat: Omówienie egzaminu z języka polskiego. Poznane lektury.

 1. Wypisz wszystkie lektury omawiane w kl. VIII. Podaj autora.
 2. Wypisz z nich postacie pierwszoplanowe i dopisz cechy charakteru.

24.06.2020

25.06.2020 3 godz.

Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości ze składni.

Uczniowie wykonują brakujące ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń.

Historia

22.06.2020

24.06.2020

Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości.

Uczniowie wykonują brakujące ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń.

 

 

Kl. IV

15.06.2020

Temat: Przecinek w zdaniu.

 1. Zapoznaj się z wiadomością str. 284.
 2. Wykonaj w zeszycie ćw. 1,2,3,4/285.

19.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI. Sprawdzian.

 1. Wykonaj zadania str. 287-288- wyślij lub przynieś do szkoły.

Kl. VI

15.06.2020

Temat: Jak akcentować wyrazy i intonować zdania?

 1. Zapoznaj się z wiadomościami str. 310-311.
 2. Wykonaj ćwiczenia na rozgrzewkę w zeszycie.
 3. Wykonaj ćw. 2,3 str. 311.

19.06.2020 2 godz.

Temat: Pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”. Utrwalenie.

 1. Przypomnij wiadomości str. 312-315.
 2. Wykonaj notatkę w zeszycie.
 3. Wykonaj ćw. 1,2,4,6,7,8,9,10,14,15,17 w zeszytach.

Kl. VII

15.06.2020

19.06.2020 2 godz.

Temat: Skróty i skrótowce.

 1. Zapoznaj się dokładnie z wiadomością str. 322-323. Napisz notatkę do zeszytu w formie wykresu: „Rodzaje skrótowców”.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5- w zeszycie.
 3. Ćwiczenia 6 i 7 – wyślij!

Kl. VIII

19.06.2020

Temat: Uczymy się na błędach.

 1. Zapoznaj się z wiadomościami str. 295-298.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6,8,9 str. 297.

Historia

15.06.2020

Temat: Europa po rozpadzie ZSRR.

 1. Przeczytaj temat str. 234-239.
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

 

 

Kl. IV

08.06.2020

10.06.2020 2 godz.

Temat: Piszemy listy do Ludaczki? „Mikołajek”.

 1. Opisz koleżankę Mikołajka Ludaczkę.

-przedstawienie postaci

-wygląd zewnętrzny

-cechy charakteru

-ocena własna.

       2. Napisz list do Ludaczki i wyjaśnij jej, jak należy postępować, aby mieć przyjaciół.

10.06.2020

Temat: Przygody Mikołajka i jego przyjaciół.

 1. Która z przygód Mikołajka najbardziej Cię zasmuciła? Napisz opowiadanie.

Kl. VI

08.06.2020

09.06.2020

10.06.2020 3 godz.

Temat: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe?

 1. Zapoznaj się z wiadomościami str. 307-308. Przepisz notatkę do zeszytu.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 str. 308-309.
 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń str. 66-68.

Bardzo proszę o uzupełnienie zeszytów ćwiczeń i dostarczenie do szkoły 15.06.2020r.

Kl. VII

08.06.2020

09.06.2020 3 godz.

Temat: „Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać.” Uzasadniamy tezę na podstawie
             opowiadania „Stary człowiek i morze”.

 1. Podaj przykłady z życia Santiago, które uzasadniają pierwszą część tezy: „człowieka można zniszczyć”.
 2. Podaj przykłady z życia Santiago „człowieka nie można pokonać”.
 3. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa „Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać”.
 4. Napisz rozprawkę podając przykłady z opowiadania „Stary człowiek i morze”. Rozwiń tezę: „Człowiek to brzmi dumnie”. Wykorzystaj argumenty z notatki.

Kl. VIII

09.06.2020

10.06.2020 2 godz.

Temat: Przed egzaminem- przypominamy lektury pt. „Quo vadis”, „Latarnik”, „Pan Tadeusz”.

 1. Wykonaj karty pracy (karty pracy uczniowie otrzymali).

10.06.2020

Temat: Przed egzaminem- rozwiązujemy testy.

Testy uczniowie otrzymują w wersji papierowej.

Historia

08.06.2020

10.06.2020 2 godz.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału V.

Uczniowie napiszą sprawdzian podczas konsultacji 10.06.2020r.

 

 

Kl. IV

01.06.2020

03.06.2020

04.06.2020 3 godz.

Temat: Elementy świata przedstawionego w lekturze pt. „Mikołajek”.

 1. Zapisz do zeszytu:

Zapamiętaj świat przedstawiony w utworze to czas wydarzeń, miejsce wydarzeń, bohaterowie i wszystkie wydarzenia.

 1. Określ elementy świata przedstawionego w „Mikołajku”. Zapisz w zeszycie.

-czas wydarzeń

-miejsce wydarzeń

-bohaterowie

       3.     Napisz plan wydarzeń.

       4.     Ułóż dialog z Mikołajkiem. Porozmawiaj z nim o jego przygodach. Pracę wykonaj w zeszycie.
                Możesz przesłać lub przynieść do szkoły.

04.06.2020

05.06.2020 2 godz.

Temat: Jaki był Mikołajek?

 1. Wypisz w ramkę postępowanie Mikołajka pozytywne i negatywne.
 2. Wykonaj słoneczko: „Cechy Mikołajka”.
 3. Opisz Mikołajka wg punktów. Praca powinna składać się z 4 akapitów! Pracę możesz przesłać lub przynieść do szkoły!

- przedstawienie postaci

- wygląd zewnętrzny

- cechy charakteru i ich uzasadnienie

- ocena własna.

Kl. VI

01.06.2020

02.06.2020 2 godz.

Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać?

 1. Zapoznaj się z wiadomościami str. 302-304.
 2. Przepisz do zeszytu nową wiadomość.
 3. Wykonaj słoneczko: „Człowiek kulturalny to”
 4. Wykonaj ćw. 1,2,3,4.

03.06.2020

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

 1. Napisz notatkę:

Głoska to…

Litera to…

Sylaba to…

 1. Wykonaj ćw. 1/305.
 2. Wypisz do zeszytu 10 wyrazów i podziel je na głoski, litery, sylaby.

05.06.2020 2 godz.

Temat: Spółgłoski miękkie i twarde.

 1. Przepisz notatkę do zeszytu str. 306 i 307.
 2. Wykonaj ćw. 3,4,5/306-307.

Kl. VII

01.06.2020

02.06.2020 2 godz.

Temat: Elementy świata przedstawionego w opowiadaniu „Stary człowiek i morze”.

 1. Napisz krótką notatkę o autorze opowiadania Erneście Hemingway.
 2. Określ:

czas wydarzeń

miejsce wydarzeń

bohaterowie

 1. Napisz plan wydarzeń.
 2. Na podstawie planu wydarzeń napisz opowiadanie.

04.06.2020

05.06.2020 3 godz.

Temat: Jaki był Santiago?

 1. Przedstawienie postaci.
 2. Wygląd zewnętrzny.
 3. Cechy charakteru i przykłady.
 4. Ocena własna.

Napisz charakterystykę Santiago (200 słów).

Kl. VIII

02.06.2020

03.06.2020 2 godz.

Temat: Mowa zależna i niezależna.

 1. Wykonaj notatkę:

mowa zależna to…

             mowa niezależna to…

 1. Podaj przykłady mowy zależnej i niezależnej.
 2. Wykonaj ćwiczenia z kart pracy.

03.06.2020

04.06.2020

05.06.2020 3 godz.

Temat: Skróty i skrótowce.

 1. Wykonaj notatkę: podział skrótowców.
 2. Wykonaj ćwiczenia z kart pracy.

Historia

01.06.2020

03.06.2020

Temat: Podsumowanie rozdziału V.

 1. Przeczytaj materiał str. 230-232.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia Sprawdź się str. 232- prace przynieś do szkoły.

 

 

 

 

Kl. IV

25.05.2020

27.05.2020

28.05.2020 3 godz.

Temat: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic.

 1. Zapisz notatkę do zeszytu:

Części mowy to rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik. Główne części zdania to podmiot i orzeczenie. Podmiot to wykonawca czynności i odpowiada na pytanie Kto? Co? W roli podmiotu najczęściej występuje rzeczownik. Orzeczenie to czynność, jaką wykonuje podmiot i odpowiada na pytanie Co robi? Co się z nim dzieje? W roli orzeczenia występuje czasownik.

 1. Przeczytaj nową wiadomość str. 281.
 2. Wykonaj ćw. 1,2 str. 281.
 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 40-44.
 4. Ułóż 10 zdań pojedynczych, jedną kreską podkreśl podmiot, dwoma orzeczenie- pracę wyślij!

28.05.2020

29.05.2020 2 godz.

Temat: Wiem, co mówię! Równoważnik zdania i zdanie.

 1. Przeczytaj nową wiadomość str. 282- przepisz notatkę do zeszytu!
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 str. 282-283.
 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 45-47.

Kl. VI

25.05.2020

Temat: Błękit nieba czy szarość betonów?

 1. Przeczytaj wiersz str. 296.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 296-297.
 3. Wykonaj słoneczko skojarzeń „Jestem przyjacielem Ziemi”.

26.05.2020

Temat: Problemy z dziedziczeniem świata.

 1. Przeczytaj komiks str. 298.
 2. Wymień elementy świata przedstawionego

-czas wydarzeń

-miejsce wydarzeń

-bohaterowie

 1. Zredaguj plan wydarzeń.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3 str. 298.

27.05.2020

29.05.2020 3 godz.

Temat: Jak napisać list oficjalny?

 1. Dokładnie zapoznaj się z wiadomością str. 299.
 2. Przeczytaj przykładowy list oficjalny. Zwróć uwagę na zapis graficzny.
 3. Wypisz różnice między listem prywatnym a oficjalnym.
 4. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 str. 301.
 5. Wykonaj ćw. 7 str. 301- wyślij!
 6. Wykonaj ćw. 4 w zeszytach ćwiczeń str. 144- wyślij!

Kl. VII

25.05.2020

26.05.2020

28.05.2020 3 godz.

Temat: O wyrazach pochodnych.

 1. Przeczytaj wiadomość str. 287 i 289. Napisz notatkę.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,6,7,8,9.

28.05.2020

29.05.2020 2 godz.

Temat: Rodzina wyrazów.

 1. Przeczytaj wiadomość str. 290.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/ 291.

Bardzo proszę w ciągu tego tygodnia przeczytać w Internecie opowiadanie E. Hemingwaya „Stary człowiek i morze”.

Kl. VIII

26.05.2020

27.05.2020 3 godz.

Temat: O imionach i nazwiskach.

 1. Zapoznaj się z wiadomością str. 288 i 291- napisz notatkę.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3 str. 289-290.
 3. Wykonaj ćw. 7,8,9,10,11,12 str. 292.

Bardzo proszę o przypomnienie lektur „Zemsta” i „Pan Tadeusz”.

28.05.2020

29.05.2020 2 godz.

Temat: O nazwach miejscowych.

 1. Przeczytaj wiadomość str. 293.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 294.

Historia

25.05.2020

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

 1. Przeczytaj temat str. 220-225.
 2. Wypisz wszystkie postacie z tematu i dopisz krótką notatkę o nich.
 3. Wypisz terminy historyczne , wyjaśnij pojęcia.
 4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

27.05.2020

Temat: Początek III Rzeczpospolitej.

 1. Przeczytaj temat.
 2. Wyjaśnij pojęcie „okrągły stół”.
 3. Wykonaj ćw. 1,2,3 str. 229.
 4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

 

 

Kl. IV

18.05.2020

20.05.2020

21.05.2020 3 godz.

Temat: O pisowni nazw geograficznych.

 1. Zapoznaj się z wiadomością str. 274.
 2. Wykonaj w zeszycie dwa słoneczka: „Wielką literą piszemy”, „Małą literą piszemy”.
 3. Wykonaj w zeszycie ćw. 1,2,3,4,5,6,7 str. 275-276.
 4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 75-79 (ćw. 11- wyślij!)

21.05.2020

Temat: Sprawdź, czy potrafisz!

 1. Wykonaj test w zeszytach ćw. str. 80- wyślij!

22.05.2020

Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota.

 1. Przeczytaj opowiadanie str. 278-280.
 2. Ułóż pytania do opowiadania.
 3. Przeczytaj nową wiadomość i przepisz do zeszytu str. 280.
 4. Wykonaj ćw. 5 w zeszycie.
 5. Wypisz 10 przymiotników i utwórz antonimy np. wysoki - niski. Ćwiczenie wyślij.

Bardzo proszę o terminowe wysyłanie ćwiczeń!

Kl. VI

18.05.2020

19.05.2020 2 godz.

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.

 1. Wykonaj test str. 289-290. Uwaga ćw. 11 to . Wyślij ćw. 9,10 i 11.

20.05.2020

Temat: Zwyczajne cuda. „Jarmark cudów”.

 1. Napisz krótką notatkę o Wisławie Szymborskiej.
 2. Wykonaj ćw. „Zanim przeczytasz”.
 3. Zapisz do zeszytu:

Anafora to środek poetycki, który polega na powtórzeniu tych samych słów lub wersów.

Homonim to wyraz wieloznaczny np. zamek.

 1. Przeczytaj wiersz str. 292-293.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6/293.

22.05.2020 2 godz.

Temat: Człowiek i zwierzęta jak równy z równym.

 1. Przeczytaj opowiadanie str. 294-295.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5/295.
 3. Ćw. 6- wykonaj słoneczko skojarzeń.

Kl. VII

18.05.2020

Temat: W jaki sposób możemy pomagać potrzebującym?

 1. Wykonaj ćw. „Zanim przeczytasz”.
 2. Przeczytaj wywiad str. 278-280.
 3. Wykonaj ćw. 1,2,3,4/280.
 4. Wykonaj słoneczko skojarzeń „Pomagam innym”.

19.05.2020

21.05.2020 2 godz.

Temat: Jak prowadzić dyskusję?

 1. Zapoznaj się z nową wiadomością str. 281-282.
 2. Wykonaj ćw. 1,2,3- w zeszycie. Ćwiczenia 4,5- ustnie.

21.05.2020

22.05.2020 2 godz.

Temat: Utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa.

 1. Przypomnij wiadomość str. 284-287.
 2. Wykonaj notatkę w zeszycie. Wyjaśnij znaczenie pogrubionych zwrotów.
 3. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5,6,7/285-286.

Kl. VIII

19.05.2020

20.05.2020 2 godz.

Temat: Jak akcentujemy wyrazy?

 1. Zapoznaj się z wiadomością str. 252.
 2. Napisz notatkę.
 3. Wykonaj ćw. 7,8,9/252.
 4. Wypisz po 5 wyrazów z akcentem na drugą, trzecią i czwartą sylabę od końca. Zaznacz sylaby akcentowane- ćw. wyślij!

20.05.2020

Temat: Jakie zjawiska fonetyczne mogą zachodzić w wyrazach?

 1. Zapoznaj się z wiadomością str. 253.
 2. Napisz notatkę.
 3. Wykonaj ćw. 10,11,12/253.

21.05.2020

22.05.2020

Temat: Jak dzielimy wyrazy złożone?

 1. Przypomnij wiadomość str. 257. Następnie wyjaśnij:

Wyrazy złożone to…

Złożenia to…

Zrosty to…

Zestawienie to wyrazy złożone, które składają się z dwóch wyrazów pisanych oddzielnie np. wieczne pióro, Biała Podlaska.

 1. Wykonaj ćw. 12,13,14,15,16/258.

Historia

18.05.2020

Temat: Powstanie „Solidarności”.

 1. Przeczytaj temat str. 207-211.
 2. Wykonaj w zeszycie ćw. 1,2,3/211.
 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

20.05.2020

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

 1. Przeczytaj temat str. 212-217.
 2. Wyjaśnij pojęcia: stan wojenny, opozycja antykomunistyczna, ekstremista.
 3. Zapisz dokładną datę stanu wojennego w Polsce.
 4. Wymień przyczyny i skutki stanu wojennego (w zeszycie).
 5. Wypisz z tematu wszystkie nazwiska i dopisz kim byli.
 6. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

 

 

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.