Ogłoszenie o przetargu

  • Drukuj

Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie o przetargu (pdf)

2. SIWZ NNW 2013 (pdf)