Company Logo


Uwaga

150 rocznica wydarzeń w Łukawicy

Krótki rys wydarzeń sprzed 150 laty.

 

Powstanie styczniowe 1863 -1864 było ostatnim wielkim zrywem niepodległościowym na ziemiach polskich w XIX wieku. Na terenie obecnej gminy Poświętne również toczyły się walki powstańcze. W przededniu wybuchu powstania styczniowego Poświętne wraz z okolicznymi wsiami leżały na terenie tzw. Królestwa Kongresowego. Natomiast ziemie, które leżały na południe od rzeki Lizy znajdowały się na terenie guberni grodzieńskiej należącej do Cesarstwa Rosyjskiego.

W latach 1863-1864 stoczono tutaj kilkadziesiąt mniejszych i większych potyczek z wojskami rosyjskimi. Do ważniejszych należy zaliczyć bitwę pod Surażem, stoczoną przez partię powstańczą Władysława Zameczka-Cichorskiego, Sokołach czy w Łapach, gdzie w styczniu 1863 roku zdobyto stację kolejową. Wielce znaczącym etapem była bitwa pod Łukawicą, która została stoczona w dniach 17-19 września 1863 roku miedzy liczącą blisko 500 ludzi partią powstańczą pułkownika Ejtmonowicza a oddziałem rosyjskim. Łukawicka wieś oskarżona o współpracę z powstańcami musiała zapłacić największą cenę.


W dniach 2-5 października 1863 roku, wieś została otoczona przez wojska rosyjskie składające się z czterech rot piechoty, szwadronu ułanów i stu kozaków, na czele z Ignacym Borejszą naczelnikiem wojennym z Bielska. Żołdacy carscy obstawili każdy dom i kolejno wyganiali na leżącą nieopodal łąkę wszystkich mieszkańców. Pierwszym etapem wykonywania kary była całkowita grabież majątku mieszkańców, który przez trzy dni wywożono do dworu w Pietkowie, w tym czasie łukawiczanie pod strażą stali na polu. Ostatniego dnia siedzący na koniu głównodowodzący Borejsza odczytał dekret gen. Michała Murawiewa ,,Wieszatiela”, który głosił m.in., że wszystka szlachta z Łukawicy ma być zesłana na ,,Sybir”, a cały jej majątek ruchomy i nieruchomy skonfiskowany, a wieś spalona. Ludność zaś pognano etapami na zesłanie na Wschód. Dopiero po upływie 12 lat, po ułaskawieniu pozwolono mieszkańcom wrócić do domu, nie wszyscy jednak tego momentu doczekali.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.