Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

  • Drukuj

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do  Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.doc   (pobierz)