Company Logo


Uwaga

Karolina Kuryś - oddz. przedszk. 0a nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Zadania do wykonania 12– 16. 04. 2021 r.

12. 04. 2021 (poniedziałek)

Temat: Przybysze z kosmosu.

 1. Taniec przy piosence Dziecięce Przeboje - Kosmo Żabka

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk

 1. Spotkanie z ufoludkiem – rymowanka


Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, sa.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami,
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.
Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.

 • Rozmowa z dziećmi na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
 • Wyjaśnienie pojęcia „ufoludek”.
 • Nawiązanie do ostatnich wydarzeń na temat misji NASA na Marsa (łazik Perseverance) – ludzie, chcąc dokładniej poznać kosmos, wysyłają różne przedmioty/pojazdy w odległe miejsca w kosmosie (ostatnio został wysłany łazik Perseverance na Marsa, który bada ślady życia organizmów, wykonuje pomiary temperatury, prędkości i kierunku wiatru itp.) – można pokazać zdjęcia w Internecie.

3.. Karty pracy str. 72, 73, 74.

13. 04. 2021 (wtorek)

Temat:Kiedy jest dzień, a kiedy noc?

 1. 1.Film edukacyjny You Tube - Paxi - Dzień, noc i pory roku

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

2. Karty pracy – str. 75

3. Wykonanie rakiety przy pomocy Wyprawki, karta nr 17 lub samodzielne wykonanie przestrzennej rakiety, np. z butelki i innych dostępnych materiałów.

14. 04. 2021 (środa)

Temat: Gwiazdy na niebie.

 1. Film edukacyjny Przyroda dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA

 1. Film edukacyjny Ubaki obserwuje niebo przez teleskop.

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A

 1. Karta pracy str. 76
 2. Ćwiczenie - analiza i synteza słuchowa.
 • Na kartach J, K, L, Ł, M z Wyprawki widoczne są obrazki – proszę wybrać 10 obrazków, a dziecko niech podzieli nazwy tych obrazków najpierw na sylaby (określi liczbę sylab), następnie na głoski (określi liczbę głosek w wyrazie) UWAGA, głoska to jest to, co słyszymy, a litera jest tym, co piszemy, np. w wyrazie szabla, dziecko dzieląć na głoski powie: sz – a – b – l – a i to będzie poprawnie. S – z – a – b – l – a to będzie podział na litery, bo aby zapisać głoskę sz musimy użyć dwóch liter s i z – będziemy to przerabiać w I klasie.
 • Z wyżej wymienionych kart z Wyprawki dziecko wybierze 5 obrazków (mogą być inne, niż wcześniej) i wymyśla zdanie z tym wyrazem.

15. 04. 2021 (czwartek)

Temat: Dbamy o las.

 1. Film edukacyjny Co nam daje las?

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM

2. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat ochrony lasu, jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Czego nie należy robić?

3. Karty pracy str. 77 i 78.

4. Wprowadzenie litery F – UWAGA, do tego zadania można wykorzystać litery, które są w kartach w Wyprawce.

 • Mieszanie kolorów farb, sprawdzanie jakie kolory powstaną po zmieszaniu różnych barw

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa farby

- dzielenie słowa farby na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską f oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa farby na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie farby

 • Budowanie schematu/ modelu słowa farby

- pokazujemy dziecku wyraz farby

- dzielimy słowo farby jeszcze raz na sylaby far - by

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (2) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis far, pod drugim napis by

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 5 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery f dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 80)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami f i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę f dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 80, 81, 82

16. 04. 2021 (piątek)

Temat: Chcemy, aby wokół było pięknie.

 1. Karty pracy nr 4, str. 3
 2. Rymowanka – dziecko staje naprzeciwko rodzica, mówiąc tekst za nim z podziałem na sylaby, uderzając raz w swoje dłonie, raz w dłonie rodzica:

O przyrodę dbamy.

Nie łamiemy, nie śmiecimy,

Kwiatków nie zrywamy.

 1. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10. (UWAGA, do układania działań można wykorzystać liczby, które są w Wyprawce)

Dziecko bierze 10 klocków, które będą odpowiednikami biedronek. Układa je przed sobą. Rodzic układa zadania, dziecko ilustruje je za pomocą klocków, a następnie układa do nich działania (działania niech zapiszą w zeszycie w kratkę). Oto przykładowe zadania:

 • Nad łąką fruwały cztery biedronki (układają cztery klocki). Potem przyfrunęło jeszcze sześć (dosuwają sześć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką?

Układają działanie: 4 + 6 = 10

 • Nad łąką fruwało dziewięć biedronek (układają dziewięć klocków). Trzy odfrunęły (odsuwają trzy klocki). Ile biedronek zostało?

Układają działanie: 9 – 3 = 6

 • Na ogromnym liściu usiadło pięć biedronek. Potem przyfrunęło jeszcze pięć. Ile biedronek siedzi teraz na liściu?
 • Osiem biedronek szło prosto dróżką. Trzy z nich skręciły w prawo. Ile biedronek szło dalej prosto?

 

 

Dostosowanie dla dziecka z orzeczeniem PPP

12 – 16. 04. 2021 r.

12. 04. 2021 (poniedziałek)

Temat: Przybysze z kosmosu.

 1. Taniec przy piosence Dziecięce Przeboje - Kosmo Żabka

https://www.youtube.com/watch?v=58IpZcC7KNk

 1. Spotkanie z ufoludkiem – rymowanka


Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, sa.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami,
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.
Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.

 • Rozmowa z dziećmi na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
 • Wyjaśnienie pojęcia „ufoludek”.
 • JEŚLI DZIECKO BĘDZIE CHĘTNE:     Nawiązanie do ostatnich wydarzeń na temat misji NASA na Marsa (łazik Perseverance) – ludzie, chcąc dokładniej poznać kosmos, wysyłają różne przedmioty/pojazdy w odległe miejsca w kosmosie (ostatnio został wysłany łazik Perseverance na Marsa, który bada ślady życia organizmów, wykonuje pomiary temperatury, prędkości i kierunku wiatru itp.) – można pokazać zdjęcia w Internecie.

3.. Karty pracy str. 72, 74.

13. 04. 2021 (wtorek)

Temat:Kiedy jest dzień, a kiedy noc?

 1. 1.Film edukacyjny You Tube - Paxi - Dzień, noc i pory roku

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

2. Karty pracy – str. 75

3. Wykonanie rakietyprzy pomocy Wyprawki, karta nr 17 lub samodzielne wykonanie przestrzennej rakiety, np. z butelki i innych dostępnych materiałów.

14. 04. 2021 (środa)

Temat: Gwiazdy na niebie.

 1. Film edukacyjny Przyroda dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA

 • Film edukacyjny Ubaki obserwuje niebo przez teleskop.

https://www.youtube.com/watch?v=byP9VTSnR2A

 • Karta pracy str. 76
 • Ćwiczenie - analiza i synteza słuchowa.
 • Na kartach J, K, L, Ł, M z Wyprawki widoczne są obrazki – proszę wybrać 5 obrazków, a dziecko niech podzieli nazwy tych obrazków najpierw na sylaby (określi liczbę sylab), jeśli potrafi to również na głoski (określi liczbę głosek w wyrazie) UWAGA, głoska to jest to, co słyszymy, a litera jest tym, co piszemy, np. w wyrazie szabla, dziecko dzieląć na głoski powie: sz – a – b – l – a i to będzie poprawnie. S – z – a – b – l – a to będzie podział na litery, bo aby zapisać głoskę sz musimy użyć dwóch liter s i z – będziemy to przerabiać w I klasie.

15. 04. 2021 (czwartek)

Temat: Dbamy o las.

 1. Film edukacyjny Co nam daje las?

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM

2. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat ochrony lasu, jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Czego nie należy robić?

3. Karty pracy str. 77 i 78.

4. Wprowadzenie litery F – UWAGA, do tego zadania można wykorzystać litery, które są w kartach w Wyprawce.

 • Mieszanie kolorów farb, sprawdzanie jakie kolory powstaną po zmieszaniu różnych barw

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa farby

- dzielenie słowa farby na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską f oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa farby na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie farby

 • Budowanie schematu/ modelu słowa farby

- pokazujemy dziecku wyraz farby

- dzielimy słowo farby jeszcze raz na sylaby far - by

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (2) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis far, pod drugim napis by

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 5 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery f dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 80)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami f i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę f dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 80, 81

16. 04. 2021 (piątek)

Temat: Chcemy, aby wokół było pięknie.

 1. Karty pracy nr 4, str. 3
 2. Rymowanka – dziecko staje naprzeciwko rodzica, mówiąc tekst za nim z podziałem na sylaby, uderzając raz w swoje dłonie, raz w dłonie rodzica:

O przyrodę dbamy.

Nie łamiemy, nie śmiecimy,

Kwiatków nie zrywamy.

 1. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10. (UWAGA, do układania działań można wykorzystać liczby, które są w Wyprawce)

Dziecko bierze 10 klocków, które będą odpowiednikami biedronek. Układa je przed sobą. Rodzic układa zadania, dziecko ilustruje je za pomocą klocków, a następnie układa do nich działania (działania niech zapiszą w zeszycie w kratkę). Oto przykładowe zadania:

 • Nad łąką fruwały cztery biedronki (układają cztery klocki). Potem przyfrunęło jeszcze sześć (dosuwają sześć klocków). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką?

Układają działanie: 4 + 6 = 10

 • Nad łąką fruwało dziewięć biedronek (układają dziewięć klocków). Trzy odfrunęły (odsuwają trzy klocki). Ile biedronek zostało?

Układają działanie: 9 – 3 = 6

 • Na ogromnym liściu usiadło pięć biedronek. Potem przyfrunęło jeszcze pięć. Ile biedronek siedzi teraz na liściu?
 • Osiem biedronek szło prosto dróżką. Trzy z nich skręciły w prawo. Ile biedronek szło dalej prosto?

 

 

 

 

Zadania do wykonania 29 - 31 marca i 7 - 9 kwietnia 2021 r.

29. 03. 2021 (poniedziałek)

Temat: Bajeczka wielkanocna.

1.Agnieszka Galica „Bajeczka wielkanocna”

Rodzic czyta opowiadanie, podaje dziecku kartkę i ołówek i prosi, aby podczas słuchania utworu dziecko zapamiętało, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź dziecko może zapisać lub narysować.

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe kotki zaczęły wychylać się z pączków. -Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe kotki- daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: -Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałązce siedziało już całe stadko puszystych, kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka- puk- puk i przygrzewało mocno. - Stuk- stuk- zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. - Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. -Już czas, Wielkanoc za pasem- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta bez wielkanocnego zajączka? Popilnuj kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś - Kogo? Kogo?- dopytywały się zajączek kicając po łące. - Kogo? Kogo?- popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. -Kogo?- Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dookoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. - Wstawaj śpioszku- mówiło- baś, baś, już czas baś, baś. A to "coś" odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń- dzeń, dzeń- dzeń. Zajączek z kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że to " coś" ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. Co to?- Co to?- zapytał zajączek. -Dlaczego tak dzwoni?- piszczał kurczaczek. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. - To już święta, święta, święta- szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami , nucąc taką piosenkę:

W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem baranek,

a kurczątko z zającem podskakują na łące.

Wielkanocne kotki, robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc wierzbę pytają.

2. Rodzic rozmawia z dzieckiem" Kogo najpierw obudziło Słońce? Kto był drugi, kto trzeci?....Dziecko odpowiada na pytania pokazując kartkę z narysowanymi lub napisanymi postaciami.

3. Karty pracy str. 58 i 59

4. Wykonywanie kartki wielkanocnej – Wyprawka (karta nr 19)

W wyprawce są również polecenia do tego zadania, proszę przeczytać i wykonać. Jest tam także mowa o pomarańczowym kartonie (nie trzeba szukać swojego, można wziąć z teczki z wyprawką)

 

30. 03. 2021 (wtorek)

Temat: Gimnastyka to zabawa.

 1. Wprowadzenie litery Ł

(poniżej podaję cały tok postępowania metodycznego podczas wprowadzania litery. Można zrobić to w ten sposób (w taki sposób wprowadzam nową literę dzieciom w klasie). Jeśli niektórym osobom jest to zbyt długie do przeprowadzenia to bardzo proszę, aby oprócz kart pracy zbudować chociaż schemat wyrazu z kartoników najpierw białych, a potem z podziałem na samogłoski (czerwone kartoniki) i spółgłoski (niebieskie kartoniki)

 • Rozmowa na temat wiosennych prac w ogródku

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa łopata

- dzielenie słowa łopata na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską ł oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa łopata na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie łopata

 • Zabawa ruchowa: Posłuchaj i naśladuj

Wymieniamy dzieciom nazwy narzędzi ogrodniczych i prosimy, aby naśladowały czynności, jakie się nimi wykonuje.

 • Budowanie schematu/ modelu słowa łopata

- pokazujemy dziecku wyraz łopata

- dzielimy słowo łopata jeszcze raz na sylaby ło – pa - ta

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (3) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, pod drugim i trzecim druga i trzecia sylaba. Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis ło, pod drugim napis pa, pod trzecim napis ta

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 6 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery ł dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 72)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami ł i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę ł dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 72, 73, 74

2. Sporty letnie – proszę, aby dzieci obejrzały film i wykonywały polecenia związane z nim - Letnie sporty i zabawy - interaktywna prezentacja dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw

3. Karty pracy nr 3, str. 63

31. 03. 2021 (środa)

Temat: Ćwiczenia sportowo – słuchowe.

1. Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami w filmie pt. MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2. Litery i liczby str., 83, 84.

3. Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami w filmie, pt. Lekcja 4 - Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

4. Karty pracy cz. 3, str. 64, 65, 66.

 

7. 04. 2021 (środa)

Temat: W jaki sposób lubię czynnie odpoczywać?

1. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat tego, w jaki sposób wspólnie spędzacie aktywnie czas oraz jaki sposób odpoczynku podoba Wam się najbardziej. Proszę zapytać dzieci, czy zdrowo jest siedzieć cały czas przed komputerem lub grać w Play Station albo X – boxa (niektóre dzieci będą wiedziały o co chodzi z wymienionymi grami, bo wiele razy na ten temat rozmawialiśmy).

2. Karty pracy str. 67, 68 i 69.

8. 04. 2021 (czwartek)

Temat: Na stadionie.

 1. Proszę obejrzeć filmy dotyczące Stadionu Narodowego w Warszawie oraz porozmawiać z dzieckiem na jego temat (po co jest stadion – służy przede wszystkim do celów sportowych, ale w niektórych przypadkach mogą się tam odbywać np. koncerty i teraz, w związku z pandemią na Stadionie Narodowym jest szpital tymczasowy)

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg

https://www.youtube.com/watch?v=kGUL_cVvBaQ

4. Wprowadzenie litery J

 • Rozmowa na temat owoców leśnych, a dokładnie jagód (można pokazać zdjęcie w internecie)

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa jagody

- dzielenie słowa jagody na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską j oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa jagody na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie jagody

 • Budowanie schematu/ modelu słowa jagody

- pokazujemy dziecku wyraz łopata

- dzielimy słowo jagody jeszcze raz na sylaby ja – go - dy

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (3) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, pod drugim i trzecim druga i trzecia sylaba. Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis ja, pod drugim napis go, pod trzecim napis dy

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 6 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery j dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 76)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami j i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę j dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 76, 77, 78

9. 04. 2021 (piątek)

Temat: W przestrzeni kosmicznej.

 1. Piosenka o układzie słonecznym Nutkosfera – W układzie słonecznym

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

 1. Jeśli dzieci mają chęć, można im jeszcze poszukać innych filmów edukacyjnych o planetach i kosmosie.
 1. Karty pracy

 

Dostosowanie dla dziecka z orzeczeniem PPP

29 - 31 marca i 7 - 9 kwietnia 2021 r.

29. 03. 2021 (poniedziałek)

Temat: Bajeczka wielkanocna.

1.Agnieszka Galica „Bajeczka wielkanocna”

Rodzic czyta opowiadanie, podaje dziecku kartkę i ołówek i prosi, aby podczas słuchania utworu dziecko zapamiętało, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź dziecko może zapisać lub narysować.

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe kotki zaczęły wychylać się z pączków. -Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe kotki- daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: -Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałązce siedziało już całe stadko puszystych, kotków, Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka- puk- puk i przygrzewało mocno. - Stuk- stuk- zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. - Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. -Już czas, Wielkanoc za pasem- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta bez wielkanocnego zajączka? Popilnuj kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś - Kogo? Kogo?- dopytywały się zajączek kicając po łące. - Kogo? Kogo?- popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. -Kogo?- Kogo?- szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dookoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. - Wstawaj śpioszku- mówiło- baś, baś, już czas baś, baś. A to "coś" odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń- dzeń, dzeń- dzeń. Zajączek z kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że to " coś" ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. Co to?- Co to?- zapytał zajączek. -Dlaczego tak dzwoni?- piszczał kurczaczek. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. - To już święta, święta, święta- szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami , nucąc taką piosenkę:

W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem baranek,

a kurczątko z zającem podskakują na łące.

Wielkanocne kotki, robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc wierzbę pytają.

2. Rodzic rozmawia z dzieckiem" Kogo najpierw obudziło Słońce? Kto był drugi, kto trzeci?....Dziecko odpowiada na pytania pokazując kartkę z narysowanymi lub napisanymi postaciami.

3. Karty pracy str. 58 i 59

4. Wykonywanie kartki wielkanocnej – Wyprawka (karta nr 19)

W wyprawce są również polecenia do tego zadania, proszę przeczytać i wykonać. Jest tam także mowa o pomarańczowym kartonie (nie trzeba szukać swojego, można wziąć z teczki z wyprawką)

 

30. 03. 2021 (wtorek)

Temat: Gimnastyka to zabawa.

 1. Wprowadzenie litery Ł

(poniżej podaję cały tok postępowania metodycznego podczas wprowadzania litery. Można zrobić to w ten sposób (w taki sposób wprowadzam nową literę dzieciom w klasie). Jeśli niektórym osobom jest to zbyt długie do przeprowadzenia to bardzo proszę, aby oprócz kart pracy zbudować chociaż schemat wyrazu z kartoników najpierw białych, a potem z podziałem na samogłoski (czerwone kartoniki) i spółgłoski (niebieskie kartoniki)

 • Rozmowa na temat wiosennych prac w ogródku

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa łopata

- dzielenie słowa łopata na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską ł oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa łopata na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie łopata

 • Zabawa ruchowa: Posłuchaj i naśladuj

Wymieniamy dzieciom nazwy narzędzi ogrodniczych i prosimy, aby naśladowały czynności, jakie się nimi wykonuje.

 • Budowanie schematu/ modelu słowa łopata

- pokazujemy dziecku wyraz łopata

- dzielimy słowo łopata jeszcze raz na sylaby ło – pa - ta

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (3) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, pod drugim i trzecim druga i trzecia sylaba. Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis ło, pod drugim napis pa, pod trzecim napis ta

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 6 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery ł dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 72)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami ł i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę ł dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 72, 73

2. Sporty letnie – proszę, aby dzieci obejrzały film i wykonywały polecenia związane z nim - Letnie sporty i zabawy - interaktywna prezentacja dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw

3. Karty pracy nr 3, str. 63

31. 03. 2021 (środa)

Temat: Ćwiczenia sportowo – słuchowe.

1. Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami w filmie pt. MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2. Litery i liczby str. 84.

3. Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami w filmie, pt. Lekcja 4 - Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

4. Karty pracy cz. 3, str. 64, 65, 66.

 

7. 04. 2021 (środa)

Temat: W jaki sposób lubię czynnie odpoczywać?

1. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat tego, w jaki sposób wspólnie spędzacie aktywnie czas oraz jaki sposób odpoczynku podoba Wam się najbardziej. Proszę zapytać dzieci, czy zdrowo jest siedzieć cały czas przed komputerem lub grać w Play Station albo X – boxa (niektóre dzieci będą wiedziały o co chodzi z wymienionymi grami, bo wiele razy na ten temat rozmawialiśmy).

2. Karty pracy str. 67, 68 i 69.

8. 04. 2021 (czwartek)

Temat: Na stadionie.

 1. Proszę obejrzeć filmy dotyczące Stadionu Narodowego w Warszawie oraz porozmawiać z dzieckiem na jego temat (po co jest stadion – służy przede wszystkim do celów sportowych, ale w niektórych przypadkach mogą się tam odbywać np. koncerty i teraz, w związku z pandemią na Stadionie Narodowym jest szpital tymczasowy)

https://www.youtube.com/watch?v=L1LrrwvFQxg

https://www.youtube.com/watch?v=kGUL_cVvBaQ

4. Wprowadzenie litery J

 • Rozmowa na temat owoców leśnych, a dokładnie jagód (można pokazać zdjęcie w internecie)

 

 • Analiza i synteza słuchowa słowa jagody

- dzielenie słowa jagody na sylaby

- pytamy dziecko, co słychać na początku?

- Dziecko szuka kolejnych słów rozpoczynających się głoską j oraz takich, które posiadają tę głoskę w środku i na końcu wyrazu.

- Dzielenie słowa jagody na głoski.

- Liczenie głosek w wyrazie jagody

 • Budowanie schematu/ modelu słowa jagody

- pokazujemy dziecku wyraz łopata

- dzielimy słowo jagody jeszcze raz na sylaby ja – go - dy

- umieszczamy białe kartoniki pod spodem w ilości odpowiadającej liczbie sylab (3) (te kartoniki powinny być szersze niż kartoniki oznaczające głoski) pod jednym kartonikiem jedna sylaba, pod drugim i trzecim druga i trzecia sylaba. Pod pierwszym kartonikiem umieszczamy napis ja, pod drugim napis go, pod trzecim napis dy

- pod spodem umieszczamy białe kartoniki (jeden kartonik to jedna głoska, czyli 6 kartoników)

- pod białymi kartonikami umieszczamy kolorowe kartoniki, z tym, że czerwony kartonik oznacza samogłoskę, a niebieski spółgłoskę (podczas układania pytamy dziecko o to, czy jest to samogłoska czy spółgłoska)

 • Pokaz litery j dużej i małej, drukowanej i pisanej (Litery i liczby str. 76)

- po pokazaniu litery, umieszczamy kartoniki z literami j i innymi poznanymi pod schematami ułożonymi z kartoników kolorowych,

- W tym momencie dzieci mogą próbować narysować literę j dużą i małą pisaną w powietrzu, na na podłodze itp.

 • Karta pracy Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 76, 78.

9. 04. 2021 (piątek)

Temat: W przestrzeni kosmicznej.

 1. Piosenka o układzie słonecznym Nutkosfera – W układzie słonecznym

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

 1. Jeśli dzieci mają chęć, można im jeszcze poszukać innych filmów edukacyjnych o planetach i kosmosie.
 1. Karty pracy

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.