Company Logo


Uwaga

Zarządzenie 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Falkowskiego w Topczewie

w sprawie zawieszenia zajęć

z dnia 01.10.2020 r.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2a; pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.08.2020 r. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w sprawie i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r., oraz o uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zarządzam się, co następuje:

§ 1

Od dnia 05.10.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie będzie organizowała zajęcia w ramach kształcenia zdalnego.

§ 2

Warunki wykonywania pracy zdalnej zostały określone w Regulaminie Pracy Zdalnej Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.