Artykuły

Krystyna Łuczaj - klasa 3 nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i geografii

  • Drukuj

Krystyna Łuczaj klasa III

Poniedziałek 05.10.2020 r.

Temat: Początek złego.

Ed. polonistyczna: Przeczytać tekst ,,Złe zielone oczy” w podręczniku na str.50 – 51.Przepisać do zeszytu informację ,,Co to jest przemoc?”( str.50 żółta ramka).Ćwicz.3 pod tekstem -ustnie. Domowniczek str.34, Ćwiczenie str.50.

Ed. matematyczna –kierunki geograficzne, porównywanie długości – Ćwiczenie str.52, Domowniczek str.33.

Wtorek 06.10.2020 r.

Temat: Jest coraz gorzej…

Ed. polonistyczna: Przeczytać tekst ,,Jestem martwy” w podręczniku na str.54 – 55; ustnie ćwicz.5 i 6 str.55, Domowniczek str.36

Ed. matematyczna: Ćwiczenie str.54 ( zad.4 dla chętnych).

Środa 07.10.2020 r.

Temat: Jak przeciwstawić się przemocy?

Ed. polonistyczna: Przeczytać tekst ,,Plan” w podręczniku na str.56 – 57.Przepisać w punktach do zeszytu plan, jak radzić sobie z dręczycielami.

Ed. matematyczna: Ćwiczenie str.55.

Czwartek 08.10.2020 r.

Temat: Ćwiczenia ortograficzne – pisownia wyrazów z rz.

Ed. polonistyczna: Ćwiczenie str.58 – 59, Domowniczek str.38

Ed. matematyczna: Ćwiczenie dodatkowe ,,Myślę i liczę” str.13 -14., Domowniczek str.39

Piątek 09.10.2020 r.

Temat: jak działa plan?

Ed. polonistyczna: Przeczytać tekst ,,Sprawdzian” w podręczniku na str.60, ćwicz.4/61 pod tekstem pisemnie w zeszycie.

Ed matematyczna: Ćwiczenie str.60 – 61 9 zad.3/61 dla chętnych).Utrwalamy tabliczkę mnożenia do 50.

Na środę 14.10.2020r. – wybrany wiersz o jesieni ze str.66 – 67 na pamięć.

 

 

Krystyna Łuczaj  

Geografia – klasa V (21.10.2020r.)

Temat: Co to jest krajobraz?

Przeczytać temat w podręczniku na str.34 - 35 i sporządzić notatkę wg podanych poniżej punktów:

1.Co to jest krajobraz?

2.Wymień elementy krajobrazu.

3.Wymień rodzaje krajobrazu.

4.Krajobraz Polski - krótki opis.( w klasie otrzymacie konturową mapę Polski, na której należy odpowiednio pokolorować i zaznaczyć pasy rzeźby terenu - podr. str.35).

Do domu: pisemnie zad.1,,Krok pierwszy - opis krajobrazu najbliższej okolicy podpunkty:b, c, d, e - podr. str.36.

Geografia – klasa VI (20.10.2020r.)

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

Przeczytać uważnie temat w podręczniku na str.34 - 38 i sporządzić notatkę wg podanych poniżej punktów:

1.Co to jest ruch obiegowy, jak przebiega, ile trwa i jak jest nachylona oś ziemska?

2.Następstwa ruchu obiegowego Ziemi( trzecia kropka na str.38).

3.Wypisać daty astronomicznych pór roku.

Do domu: zad.3/38.(Zadania na obliczanie czasu strefowego na Ziemi będziemy rozwiązywać na kolejnej lekcji).

Geografia – klasa VII (19.10.2020r.)

Temat: Gleby w Polsce.

Przeczytać temat w podręczniku na str.72 - 75 i sporządzić notatkę wg podanych punktów:

1.Jakie procesy zachodzą podczas powstawania gleby?

2.W zeszycie narysować szkic profilu glebowego podr. str. 72 i podpisać na nim poziomy glebowe.

3.Co to jest gleba?

4.Wymień czynniki glebotwórcze.

5.Jakie gleby występują w Polsce?

6.Co to jest żyzność gleby?

Do domu: zad. 1,2/75.Dla chętnych - zad.3/75.