Artykuły

Justyna Hryniewicka-Łuksza - nauczyciel j. angielskiego

 • Drukuj

KLASA I

Dropbox.com . Link do

nagrań: https://www.dropbox.com/sh/6uhguos9ynevlk9/AACHj1Y1YIs1STku_e4u8-AAa?dl=0 .

05.10.2020r. (poniedziałek)

Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 1.

Uczniowie grają w grę w zeszycie ćwiczeń (Lesson 7, Basic & Challenge, str.13). Uczniowie ustawiają pionek na polu z czerwonym trójkątem, rzucają kostką, przesuwają się o liczbę pól wskazaną przez kostkę, wypowiadają na głos nazwę przedmiotu (a rubber, a pencil, a book, a ruler, a pencil case, a sharpener, a crayon, a schoolbag) lub polecenie (Be quiet, please!, Put your hand up!, Put away your things!, Sit down!, Stand up!) z danego pola. Uczniowie grają tyle razy, aż trafią wszystkie pola wskazane przez smoka Digiego na środku planszy.

07.10.2020r. (środa)

Temat: Utrwalamy słownictwo z rozdziału 1.

Uczniowie wykonują ćwiczenia ze stron 14 i 15 w zeszycie ćwiczeń (Lesson 8 Basic i Lesson 8 Challenge), powtarzają na głos poznane słownictwo i polecenia z rozdziału 1.

KLASA II

07.10.2020r.

Lesson 9

Subject: Poznajemy rodzaje domów w Wielkiej Brytanii.

cottage – domek wiejski, chata

houseboat – dom na łodzi

terraced house – dom szeregowy

Uczniowie zapisują w zeszycie temat. Następnie pod tematem zapisują nazwy domów w Wielkiej Brytanii. W zeszycie ćwiczeń uczniowie wykonują ćwiczenie ze strony 12 (Lesson 6 Basic & Challenge).

08.10.2020r.

Lesson 10

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1.

Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 14, zad.1. Słuchają poniższego nagrania CD1_T23_EnglishQuest2 (należy kliknąć dwa razy na nagranie) i wskazują palcem pomieszczenia w kolejności z nagrania:

Zad. 2 str. 14

Uczniowie słuchają kolejnego nagrania (CD1_T24_EnglishQuest2) i wskazują palcem domy wykonane z materiałów podanych w nagraniu.

Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na stronach 12 i 13. Czynności, które należy wykonać są opisane na dole każdej strony w ćwiczeniach.

 

 

KLASA III

06.10.2020r.

Lesson 9

Subject: Poznajemy słowa związane z czytaniem i pisaniem.

Uczniowie zapisują w zeszytach poniższe wyrazy:

a notebook – zeszyt

a diary – pamiętnik

a comic - komiks

a dictionary – słownik

Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 12. Słuchają nagrania do zadania 1 (CD1_T19_EnglishQuest3). Następnie czytają tekst piosenki na głos.

Zad. 3

Uczniowie słuchają nagrania do historyjki (CD1_T21_EnglishQuest3). Następnie czytają historyjkę na głos.

Następnie uczniowie wykonują ćwiczenia ze strony 12 w zeszycie ćwiczeń (Lesson 5 Basic & Challenge). Czynności, które należy wykonać są opisane na dole każdej strony w ćwiczeniach.

08.10.2020

Lesson 10

Subject: Rodzaje alfabetów.

Uczniowie słuchają nagrania do zadania 3 w podręczniku na str. 13 (CD1_T22_EnglishQuest3). Następnie uczą się czytać wysłuchanych tekstów.

W zeszycie uczniowie wykonują zadanie 3. Zapisują cyfry od 1 do 5. Następnie na podstawie tekstów zaznaczają zdania zgodne z prawdą symbolem „V”, zdania niezgodne z prawdą symbolem „X”. Poprawność odpowiedzi można sprawdzić słuchając nagrania CD1_T23_EnglishQuest3.

Ex.3 p. 13

1. V

2.

3.

4.

5.

Po wykonaniu ćwiczenia z podręcznika uczniowie wykonują ćwiczenia ze strony 13 w zeszytach ćwiczeń (Lesson 6 Basic & Challenge).

 

Klasa IV

Wtorek 06.10.2020r.

Subject: RevisionWorkout 1. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z lekcji 1-6.

 1. Przypomnij sobie wiadomości poznane w pierwszym rozdziale. Zerknij na strony 18-19 w podręczniku.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze str. 17 z podręcznika w zeszycie.
 3. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 ze str.15 w ćwiczeniach.

Czwartek 08.10.2020r.

Subject: Whatareyoulike? Cechy charakteru. Wyrażanie opinii o cechach charakteru ludzi.

 1. Przepisz do zeszytu słownictwo z tabeli zatytułowanej „Adjectivesdescribingpeople” ze str.30 w podręczniku.
 2. Wykonaj ćw.4 ze str. 21 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 3. Wykonaj ćw. 5 ze str. 21 w podręczniku. Napisz zdania na temat osób, które widzisz na zdjęciach. Opisz wszystkie osoby. Zdania rozpocznij od:

I think (Amy) is … - Sądzę, że (Amy) jest…

I don’tthink (she) is… - Nie sądzę, że (ona) jest…

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 na str. 18.

Piątek 09.10.2020r.

Subject: Student’s blog. Przedstawianie i opisywanie swoich przyjaciół.

 1. Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 ze str. 22. Następnie zdecyduj czy zdania pod tekstem są prawdziwe czy fałszywe. Popraw zdania fałszywe. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 2. Obejrzyj filmik znajdujący się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BRfunXagN2E.
 3. Gdy już będziesz wiedzieć jak tworzymy formy przeczące czasownika ‘być’ zrób zadanie 2 ze str.22 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Klasa V

Poniedziałek 05.10.2020

Subject: How much meatisthere? Zastosowanie określników ilościowych.

 1. Przepisz pogrubione wyrazy z tekstu w ćw.1 str. 18 w podręczniku, następnie dopisz tłumaczenie na język polski.
 2. Przeczytaj na głos tekst z ćw.2 str. 18 w podręczniku.
 3. Obejrzyj filmik https://youtu.be/5Bh7n0BBVu0 , a następnie wykonaj ćwiczenie 5 i 3 ze str.19 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 4 ze str.14.

Wtorek 06.10.2020r.

Subject: I can’tseethem. Wyrażanie możliwości.

 1. Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 str.20 w podręczniku, przepisz słownictwo, a następnie dopisz tłumaczenie na język polski.
 2. Następnie zapisz poniższą krótką notatkę do zeszytu.

can- móć, umieć, potrafić

can’t - nie móc, nie umieć, nie potrafić

Zaimki:

me – mnie, mi, mną

you- ciebie, tobą

him –jego, go, jemu, mu, nim

her – jej, niej, ją, nią

it – je, jego, go, jemu, mu, nim

us – nas, nam, nami

you – was, wami

them – ich, im, nimi, nich

Link do filmiku o zaimkach: https://youtu.be/lGFuK71q78kObejrzyjcie od początku do 2:25.

 1. Wykonaj ćwiczenie 4 ze str.21 w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1,3 str. 14 w ćwiczeniach.

Środa 07.10.2020r.

Subject: English in action. Shopping. Pytanie o cenę i rozmiar ubrań.

 1. Wykonaj ćw. 1 w podręczniku na str. 22. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 2. Przerysuj tabelę z ćwiczenia 2 do zeszytu. Posłuchaj nagrania nr 26 i wpisz ceny oraz rozmiary ubrań.
 3. Wykonaj ćwiczenie 4 str.22. Całe dialogi w odpowiedniej kolejności zapisz do zeszytu. Posłuchaj nagrania nr 27 i sprawdź, czy wykonałaś/-eś to zadanie poprawnie.
 4. Nagrania znajdziesz pod tym linkiem: https://www.dropbox.com/sh/adoxqme39qz5x83/AACkrzMsdDobpIeQVm3_G8KWa?dl=0
 5. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 str.15.

 

Klasa VI

Poniedziałek 05.10.2020r.

Subject: Koalasarecuter! - zadawanie pytań o wiek i udzielanie odpowiedzi.

 1. Przepiszcie do zeszytów słownictwo z ćw. 1 str. 16 w podręczniku wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Przeczytajcie tekst z ćw. 2 str.16.
 3. Posłuchajcie nagrania nr 20 z poniższego linku i zapiszcie odpowiedzi do ćwiczenia 3 w zeszycie. https://www.dropbox.com/sh/qu1tbwcni3etur2/AACZhA4OoVF20VSUuqly1bXQa?dl=0
 4. Obejrzyjcie koniecznie filmik o stopniowaniu przymiotników. Skupcie się na stopniu wyższym (comparative).

https://youtu.be/PvwtlUsBfXs

 1. Po obejrzeniu filmiku robicie ćw. 5 ze str. 17.
 2. W ćwiczeniach wykonujecie ćwiczenie 1,2,3 str. 12

Czwartek 08.10.2020

Subject: It's the biggestcity in Australia. Uzyskiwanie i udzielanie informacji z wykorzystaniem przymiotników w stopniu najwyższym.

 1. Przepisz słownictwo z ćw. 1 str.18 z podręcznika do zeszytu wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Przeczytaj tekst w ćw, 2 str.18.
 3. Posłuchaj nagrania nr 23, prawidłowe odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 4. Nagranie jest pod tym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/qu1tbwcni3etur2/AACZhA4OoVF20VSUuqly1bXQa?dl=0

 1. Ponownie obejrzyjcie filmik o stopniowaniu przymiotników. Skupcie się na stopniu najwyższym (superlative).

https://youtu.be/PvwtlUsBfXs

 1. Wykonaj ćwiczenie 5 ze str. 19 w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1-5 str. 13 w zeszycie ćwiczeń.

Piątek 09.10.2020

Subject: Thisis the worstflat! - porównywanie mieszkań oraz urządzeń domowych dzięki zastosowaniu stopniowania przymiotników.

 1. Przepisz słownictwo z ćw. 1 str.20 z podręcznika do zeszytu wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Ćw. 2 str 20 - uzupełnij komiks brakującymi zdaniami. (ołówkiem w podręczniku).
 3. Wykonaj ćw. 4 str 21 w zeszycie.
 4. Wykonaj ćw. 1-4 str.14 w zeszycie ćwiczeń.