Company Logo


Uwaga

Zajęcia rewalidacyjne

Pani Weronika Falkowska -zajęcia rewalidacyjne z Pawłem T

Codzienne czynności wspomagające rozwój mowy dziecka.

 • Mów do dziecka.
 • Rozmawiaj z dzieckiem, wciągaj w rozmowę, pytaj o zdanie.
 • Staraj się mówić tak, by dziecko widziało twoją twarz i usta, by nie tylko słyszało, co mówisz, ale i widziało, jak mówisz.
 • Jak najwięcej czytaj dziecku.
 • Śpiewaj z dzieckiem.
 • Powtarzaj przy dziecku proste wierszyki.
 • Opowiadaj bajki, rozwijaj wyobraźnię dziecka.
 • Pokazuj dziecku świat, opisuj życie, które dzieje się dookoła, nazywaj czynności, które wykonujesz, przedmioty z otoczenia (np. „Teraz kroję chleb. Teraz smaruję go masłem.”).
 • Motywuj dziecko do mówienia. Ciesz się z najdrobniejszych sukcesów, nawet jeśli wypowiadane przez malucha słowa czy zdania są jeszcze nieporadne lub niezrozumiałe. Niech dziecko wie, że warto się starać.
 • Nie wyręczaj dziecka, nie mów za niego, nie zgaduj jego potrzeb.
 • Zachęcaj dziecko do mówienia, mówiąc spokojnie i łagodnie.
 • Odpowiadaj na pytania, choćby to samo pytanie było ci zadawane na okrągło. Jeśli przestaniesz odpowiadać, dziecko przestanie pytać i straci zainteresowanie światem i mową.
 • Słuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia. Dziecko musi wiedzieć, że zostanie wysłuchane i że warto podjąć wysiłek mówienia, mimo że łatwiej jest pokazać palcem lub gestem.
 • Zwracaj uwagę na odgłosy otoczenia, staraj się je z dzieckiem naśladować (np. szczekanie psa, dźwięk dzwonka, płacz dziecka, szum wody).
 • Pokaż dziecku, że mówienie jest czymś ciekawym, służy porozumiewaniu się z innymi ludźmi i poznawaniu świata.
Paweł T. 5latki
22.06.2020
Temat: Ćwiczenia spostrzegawczości- odnajdywanie różnica na obrazku.
 
25.06.2020
Temat: Dorysowywanie elementów według wzoru, kolorowanie według legendy.
 
 
 
15.06.2020
Paweł T. 5 latki
Temat: Kolorowanie obrazka według kodu literowego
 
19.06.2020
Temat: Łączenie punktów obrazka w prawidłowej kolejności. Kolorowanie zgodnie z instrukcją.
 
 
08.06.2020
Paweł T. 5latki
Temat: Rozpoznajemy elementy obrazka- ćwiczenia percepcji wzrokowej.
Paweł T. 5latki 08.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
Paweł T. 5latki 08.06.2020 2 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
 
Zajęcia rewalidacyjne:
Paweł T. 5latki 
01.06.2020
Temat: Łączenia cyfr od 1 do 10.
Paweł Tymiński 01.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
 
04.06.2020
Temat: Kolorowanka- wyszukiwanka. Ćwiczenia percepcji wzrokowej.
Paweł Tymiński 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
 
05.06.2020
Temat: Ćwiczenia motoryki małej
Paweł Tymiński 05.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
 
 
 
25.05.2020
Paweł T. 5latki
Temat: Ćwiczenia motoryki małej. 
Rozwiąż dołączone karty pracy.
Paweł T. 5latki nauczyciel Weronika Falkowska 25.05.2020.pdf
Paweł T. 5latki nauczyciel Weronika Falkowska 2 25.05.2020.pdf
 
28.05.2020
Paweł T. 5latki
Temat: Puzzle.
Rozwiąż dołączone karty pracy.
 
29.05.2020
Paweł T. 5latki
Temat: Ćwiczenia spostrzegawczości.
Rozwiąż dołączone karty pracy
 
 
18.05.2020
Paweł T. 5 latki 
Temat: Na łące. Wiosenne zabawy.
Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
 
21.05.2020
Paweł T 5latki
Temat: Piknikowe kosze- co możemy zabrać na piknik?
Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
 
 
22.05.2020
Paweł T. 5 latki 
Temat: Zasady dobrego zachowania.
Porozmawiaj z mamą na temat zasad dobrego zachowania. Jak dzieci powinny zachowywać się w różnych miejscach np. w sklepie, w szkole. Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
 
 
 
 
 
 
 

 Pani Weronika Falkowska -zajęcia rewalidacyjne z Roksaną G

Roksana G. kl. V
25.06.2020
Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Uzupełnianie tekstu.
Roksana G. kl. V nauczyciel Weronika Falkowska 25.06.2020.pdf
 
Roksana G. kl. V
04.06.2020
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.
Roksana G. kl. V 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
Roksana G. kl. V 2 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf

 

28.05.2020
Roksana G kl. V
Temat: Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające mowę, myślenie i zasób słownictwa
Rozwiąż dołączone karty pracy.
Roksana G. kl. V nauczyciel Weronika Falkowska 28.05.2020.pdf
Roksana G. kl. V nauczyciel Weronika Falkowska 2 28.05.2020.pdf

 

21.05.2020
Roksana G. kl. V
Temat: Językowe łamanie głosy. Ćwiczenia.
Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
Roksana G kl. V nauczyciel Weronika Falkowska 21.05.2020.pdf
 
 
 

Pani Weronika Falkowska -zajęcia rewalidacyjne z Marzeną M

Marzena M. kl. VI
25.06.2020
Temat: Utrwalanie nazw miesięcy.
 
 
15.06.2020
Marzena M. kl. VI
Temat: Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
 
 
08.06.2020
Marzena M kl. VI 
Temat: Robimy listę zakupów. Czytanie ze zrozumieniem.
Marzena M. kl. VI nauczyciel Weronika Falkowska 08.06.2020.pdf
 
 
Marzena M. kl. VI
01.06.2020
Temat: Gra planszowa. Czytanie ze zrozumieniem.
Marzena M. kl. VI 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf

 

 

25.05.2020
Marzena M. kl.VI
Temat: Pogoda i warunki atmosferyczne.
Rozwiąż dołączone karty pracy.
Marzena M. kl. VI nauczyciel Weronika Falkowska 28.05.2020.pdf
Marzena M. kl. VI nauczyciel Weronika Falkowska 2 28.05.2020.pdf

 

18.05.2020
Marzena M. kl. VI
Temat: Nazwy miast w Polsce. Atrakcje w mieście. 
Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
Marzena M. kl. VI nauczyciel Weronika Falkowska 18.05.2020.pdf
 
 

Pani Weronika Falkowska -zajęcia rewalidacyjne z Arturem S

Artur S. kl VIII
25.06.2020
Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Uzupełnianie tekstu.
Artur S. kl. VIII nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
 
 
Artur S. kl. VII 
04.06.2020
Temat: Prawda czy fałsz. Zakreślanie prawidłowych odpowiedzi.
Artur S. kl. VIII 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf
Artur S. kl. VIII 2 04.06.2020 nauczyciel Weronika Falkowska.pdf

 

28.05.2020
Artur S kl. VIII
Temat: Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające mowę, myślenie i zasób słownictwa.
Rozwiąż dołączone karty pracy.
Artur S. kl VII nauczyciel Weronika Falkowska 28.05.2020.pdf

 

21.05.2020
Artur S. kl. VIII
Temat: Rozwijanie myślenia logicznego.
Wykonaj zamieszczoną kartę pracy.
Artur S. kl. VIII nauczyciel Weronika Falkowska 21.05.2020.pdf

 

Ewa Konopka – zajęcia rewalidacyjne z Arturem S. z klasy VIII

Tematy zajęć 04. 06 -25. 06. 2020r.

04.06. 2020r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia ortograficzne

Arturze uzupełnij tekst wpisując: rz, ż, u, ó, h.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 1. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
ortografia-karta pracy 1.pdf

 

 

25.06.2020r.(czwartek)

Temat:Ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 2. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
czytanie-ze-zrozumieniem-Karta pracy 2.pdf

 

 

21.05. 2020r. (czwartek)

Temat: Nagroda czeka….. Analizujemy treść ogłoszenia

Arturze przyjrzyj się dokładnie ogłoszeniu przedstawionemu na karcie pracy. Zwróć uwagę na to, jak ogłoszenie jest napisane i jakie informacje zawiera.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 3. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
Karta pracy 3 ogłoszenie 21.05.pdf

 

 

28.05. 2020r. (czwartek)

Temat: Jaka kolejność? Układamy ogłoszenie z rozsypanki.

Arturze przeczytaj fragmenty ogłoszenia i ułóż je w odpowiedniej kolejności. Następnie starannie przepisz ogłoszenie w liniaturze.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 4. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

Karta pracy 4 ogłoszenie 28.05.pdf

 

 

Ewa Konopka – zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy I Jakubem K.

Tematy zajęć 02. 06 , 09. 06. , 23. 06. 2020r.

02.06. 2020 r. ( wtorek )

Temat: Czytanie prostych trzyliterowych słów.

Jakubie Twoim zadaniemjest odnaleźć wśród wyrazów podanych po prawej stronie taki, który nazywa to, co widać na rysunku. Właściwy wyraz obrysuj pętlą.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 1. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
Karta pracy 1.pdf
Karta pracy 1 (2).pdf
Karta pracy 1 (3).pdf

 

09.06.2020 r. (wtorek)

Temat: Usprawnianie percepcji wzrokowej i rozwijanie umiejętności koncentracji.

Jakubie zakreśl pętlą te zdania, które są zgodne z treścią obrazka. Zastanów jak należałoby poprawić pozostałe zdania, aby też były prawdziwe?

Wykonaj dołączona kartę pracy 2. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
Karta pracy 2.pdf

 

23.06.2020 r. (wtorek)

Temat: Czytam wyrazy. Ćwiczenia analizy i syntezy literowej i głoskowej.

Jakubie Twoim zadaniem jest wyodrębnienie ze słów zilustrowanych na obrazkach ich pierwszych liter (głosek) i utworzenie z nich nowego słowa.

Wykonaj dołączoną kartę pracy 3. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
Karta pracy 3.pdf
Karta pracy 3 (2).pdf
Karta pracy 3 (3).pdf
Karta pracy 3 (4).pdf

 

26.05.2020r.(wtorek)

Temat:Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.

Jakubie wyszukaj i zakreśl słowa rozpoczynające się na daną sylabę.

Wykonaj dołączone karty pracy 4. Karta pracy dostępna w szkole w wersji papierowej na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

Karta pracy 4  26.05.pdf

Karta pracy 4 slowa-rozpoczynajace-sie-sylaba 26.05.pdf

Karta pracy 4 slowa-rozpoczynajace-sie-sylaba-BA 26.05.pdf

 

 

 

 

Pani Patrycja Wróblewska -zajęcia rewalidacyjne z Kamilem Z

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.
Kamil Z. - klasa II
23.06.2020r.
Temat: Ćwiczenia kategoryzacji – klasyfikowanie obiektów i pojęć.
Wykonaj dołączone karty pracy.

Karta pracy 1.pdf

Karta pracy 2.pdf

Karta pracy 3.pdf

 

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.

Kamil Z. - klasa II
09.06.2020r.
Temat: Klasyfikowanie figur i kolorów.
Wykonaj dołączone karty pracy.

Karta pracy nr 1.pdf

Karta pracy nr 2.pdf

Karta pracy nr 3.pdf

 

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.
Kamil Z. - klasa II
02.06.2020r.
Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem i tworzeniu zdań do tekstu.
Wykonaj dołączone karty pracy.

Karta Pracy 1.pdf

Karta Pracy 2.pdf

Karta Pracy 3.pdf

 

 

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.
Kamil Z. - klasa II
26.05.2020r.
Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
Wykonaj dołączone karty pracy.

uloz-wg-opisu-1.pdf

pokoloruj-wg-opisu-23.pdf

 

 

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.
Kamil Z. - klasa II
19.05.2020r.
Temat: Historyjka obrazkowa – układanie zdań.
Wykonaj dołączoną kartę pracy.

Karta pracy - 19.05.2020r. - historyjka obrazkowa.pdf

 

Kamil Z. - klasa II
12.05.2020r.
Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Układanie odpowiedzi na pytania.
Wykonaj dołączoną kartę pracy.

karta pracy - 12.05.2020. - czytanie ze zrozumieniem.pdf

 

Patrycja Wróblewska - zajęcia rewalidacyjne.
Kamil Z. - klasa II
05.05.2020r.
Temat: Litera, głoska, sylaba – układanie wyrazów z sylab oraz dzielenie wyrazów na sylaby.
Wykonaj dołączone karty pracy.
Karta pracy nr. 1  - 05.05.2020r.pdf
Karta pracy nr. 2 - 05.05.2020r.pdf

 

Pani Edyta Krasowska -zajęcia rewalidacyjne z Kamilem Z

Edyta Krasowska Zajęcia rewalidacyjne Kamil.pdf

Edyta Krasowska Zajęcia rewalidacyjne Kamil.docx

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Kamil Z- Klasa II
24.  06. 2020r. ( środa )
Temat: Wyszukiwanie różnic na obrazkach.
Kamil  wykonaj załączone karty pracy.
9dcc62ff9753bd3de0fb121c51f137bb.jpg
bf55efbd29be621b365885156b9cf943.jpg
da44390dfeaff86530d2e014200bcbd5.jpg

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Kamil Z-  Klasa II
10. 06. 2020r. ( środa)
Temat:  Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.

Kamil wykonaj karty pracy.

1ad16318a9e270669a81ea9eb30bdc8b.jpg

af71e31b5248bb302c6eef3dc101808a.jpg

8f8df67973a1a70b28a3d7b1c335309f.jpg

 

 
 
 
Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Kamil Z-  Klasa II
03. 06. 2020r. ( środa)
Temat:  Obliczenia zegarowe- odczytywanie godzin na zegarze.
Kamil wykonaj karty pracy.
2.jpg
3 (1).jpg
4.jpg
6.jpg

 

Kamil Z-  Klasa II
26. 05. 2020r. ( środa)
Temat:  Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych.    Laurka dla mamy.

Kamil wykonaj karty pracy- poproś mamę o pomoc w czytaniu poleceń.  Kamil narysuj portret mamy w ramce, ozdób według własnego pomysłu- wręcz laurkę dla mamy.

zadania tekstowe.jpg

zadania tekastowe 2.jpg

laurka.jpg

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Kamil Z-  Klasa II
20. 05. 2020 r. ( środa)
Temat:  Ćwiczenia w dodawaniu sposobem pisemnym.   

Kamil wykonaj kartę pracy.

dodawanie sposobem pisemnym.jpg

 

Kamil Z-  Klasa II
13. 05. 2020r. ( środa)
Temat:  Ćwiczenia w rozróżnianiu  czasownika, rzeczownika i przymiotnika.  
Kamil wykonaj kartę pracy.

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Kamil Z-  Klasa II
06. 05. 2020r. ( środa)
Temat:  Rozsypanka sylabowa.  
Kamil wykonaj kartę pracy. Połącz sylaby.
rozsypanka_maszyny.jpg

 

 

 

Pani Edyta Krasowska -zajęcia rewalidacyjne z Danielem K kl I

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
23. 06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia grafomotoryczne.
Daniel wykonaj karty pracy.  Pokoloruj obrazki.
aca6eb95ae63014b532df0a1243eaa99.jpg
e234b2c8958ac87d748bf95c3cf410ed.jpg

 

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
09. 06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Dodawanie i  odejmowanie w zakresie 20 
Daniel wykonaj kartę pracy. 
63a7f78a7568826dcc22838c6ad55d5b.jpg
jjj.jpg
 
 
 
 
Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
02. 06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość.
Daniel wykonaj kartę pracy- pokoloruj według wzoru. Pokoloruj litery w kółeczku tak jak wskazuje duża litera.
literki-820x1162.png
unnamed.png

 

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
26. 05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20.  Laurka dla mamy.
Daniel wykonaj kartę pracy z działaniami. Daniel ozdób według własnego pomysłu laurkę dla mamy, narysuj portret mamy
działania.jpg
Dok1.docx
 
 
Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
19. 05. 2020 r. ( wtorek)
Temat: Kodowanie obrazków.  
Daniel wykonaj kartę pracy.
72c7d41f536762d1c51d93ba6dc068b0.jpg

 

Daniel K- Klasa I
12. 05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Rozwijanie umiejętności czytania. 
Daniel wykonaj kartę pracy.
9f4a1b7b67b97adff0644bb07e8e4e57.jpg
 

 

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Daniel K- Klasa I
05. 05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Rozwijanie umiejętności liczenia do 20. 
Daniel wykonaj kartę pracy. Połącz kropki od 1 do 20.
karta032.pdf

 

 

 

 

 

Pani Edyta Krasowska -zajęcia rewalidacyjne z Jakubem K kl I

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
23.  06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość.
Jakub wykonaj załączone karty pracy.
31c60c99c9aa2f523c61ae554cf513f3.jpg
86a7d8f269078d8d4311b4cf3f2e1428.jpg
dcb65175f5042c6e2e21623902e68fb6.jpg
 
 
Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
09.  06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia w orientacji przestrzennej.  

Jakub wykonaj załączone karty pracy.

10a.jpg

701547fd5a31119447c242283f0a640d - Kopia.jpg

a9d41543a650de4709df74b6a41cdd0d.jpg

 
 
 
Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
02.  06. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach w zakresie 20. 

Jakub wykonaj załączone karty pracy.
11833a1cc89b01b6a2179edbbb7875ca.jpg
39196a0330c5289fa0cdc8ca7308336b.jpg

 

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
26.  05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Dodawanie na konkretach w zakresie 20.   Laurka dla mamy.

Jakub wykonaj działania i pokoloruj według wzoru ( możesz liczyć na liczydłach, patyczkach, kredkach). Jakub narysuj portret mamy i ozdób według własnego pomysłu- obrazek podaruj mamie.

f7db596b874fa652853b38ef6e3111ca.jpg

laurka.png

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
19.  05. 2020 r. ( wtorek)
Temat: Historyka obrazkowa.  
Jakub ponumeruj obrazki. Opowiedz dla mamy co przedstawia historyjka obrazkowa.
d4e63808c2c0362f3f79abcbc510e488.jpg

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
12.  05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Wiosenna krzyżówka. 
Jakub wykonaj  kartę pracy.
61b2887dec95307d4b4b1643a6bb876a.jpg

 

Edyta Krasowska- zajęcia rewalidacyjne
Jakub  K- Klasa I
05. 05. 2020r. ( wtorek)
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu do 15.
Jakub wykonaj załączone  karty pracy.
mat1.png
pol_pl_Kolorowy-start-z-plusem-Karty-pracy-cz-4-11570_3.png

 

 

 

 

Pani Ewa Masłowska - Malowaniec -zajęcia rewalidacyjne z Adamem W

Zajęcia rewalidacyjne dla Adama W. kl7 (05.06.2020)

Temat: Liczenie na dziesiątkach i setkach. Przypomnienie wiadomości.

Wszystkie kary pracy są w szkole, bo taką formę pracy wybrała mama ucznia, po rozmowie telefonicznej z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 

Zajęcia rewalidacyjne dla Adama W. kl7 (29.05.2020)

Temat: To mój kraj. Znaczenie i położenie miast.

Wszystkie kary pracy są w szkole, bo taką formę pracy wybrała mama ucznia, po rozmowie telefonicznej z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 

Zajęcia rewalidacyjne dla Adama W. kl7 (22.05.2020)

Temat: Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek edukacyjnych.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z mama ucznia, karty pracy są do odbioru w szkole.

 

Zajęcia rewalidacyjne dla Adama W. kl 7 ( 15.05.2020)

Temat: Przypomnienie podstawgramatyki i słów z j. angielskiego.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z mama ucznia, karty pracy są do odbioru w szkole.

 

Zajęcia rewalidacyjne dla Adama W. kl7 ( 08.05.2020)

Temat: Ćwiczenia tekstowe polegające ma dzieleniu i mnożeniu. Przypomnienie tabliczki mnożenia.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z mama ucznia karty pracy są do odbioru w szkole.

 
Adam W. kl 7 
Zajęcia rewalidacyjne z uczniem prowadzi Ewa Masłowska-Malowaniec.
Karty pracy z objaśnieniami czekają w szkole na odbiór.  Rodzic został poinformowany telefonicznie o materiałach.
 

Zajęcia rewalidacyjne Adam W. kl 7 Ewa Masłoska-Malowaniec

 

24.04.2020 Temat: Podstawowe jednostki długości miar. Porównywanie i zamiana.

Karta pracy do ćwiczeń jest do odebrania w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu z mamą ucznia.

 
 
Pani Katarzyna Górska - zajęcia rewalidacyjne z Roksaną G kl.V

*REWALIDACJA 5 (Roksana) (11-15.05.2020)

Temat: Pole i obwód prostokąta.

Przypomnij korzystając z:

https://www.matzoo.pl/klasa5/obwod-prostokata_33_151

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-prostokata_33_154

 

*REWALIDACJA 5 (Roksana) (27-30.04.2020)

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa3/14

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia

Przypomnij korzystając z:

https://epodreczniki.pl/a/definicja-i-przyklady/DwuNFKFys

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa3/14

*REWALIDACJA 5 (Roksana)

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia

Przypomnij korzystając z:

https://epodreczniki.pl/a/definicja-i-przyklady/DwuNFKFys

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa3/14

 

Pani Katarzyna Górska - zajęcia rewalidacyjne z Dianą S kl.VII

*REWALIDACJA 7 (Diana) (11-15.05.2020)

Temat: Siatki prostopadłościanów.

Przypomnij i poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa5/szkielet-graniastoslupa-poziom-1_89_629

https://www.matzoo.pl/klasa5/rownolegle-i-prostopadle-sciany_89_632

 

*REWALIDACJA 7 (Diana) (27-30.04.2020)

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia

Poćwicz tabliczkę na czas.

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-na-czas_19_249

Temat: Doskonalenie tabliczki mnożenia

Przypomnij korzystając z:

https://epodreczniki.pl/a/tabliczka-mnozenia/D17tjG09p

https://epodreczniki.pl/a/definicja-i-przyklady/DwuNFKFys

Poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_14_254

 

*REWALIDACJA 7 (Diana)

Temat: Kalendarz-miesiące, dni tygodnia.

Przypomnij i poćwicz:

https://www.matzoo.pl/klasa3/kolejnosc-miesiecy_64_467

https://www.matzoo.pl/klasa3/data_64_468

 

 

Pani Magdalena Danilczuk -zajęcia rewalidacyjne z Marzeną M kl VI 
 

Magdalena Danilczuk- zajęcia rewalidacyjne, Marzena M. kl. VI

21.05.2020r. (czwartek)

Temat: Kolorowe korale.

 1. Przeczytaj uważnie wiersz, wymień jakie kolory w nim występują.

Krzysztof Roguski

„Kolory
Powiem wam – ale w sekrecie –
Coś czego pewno nie wiecie:
Dziś nudziły się kolory,
Urządziły więc wybory,
Który najładniej wygląda.
Każdy niepewnie spogląda...
I jak wszystkie w miejscu stały,
Tak się wszystkie rozbrykały:
Żółty wskoczył na czerwony,
Na niebieski z drugiej strony,
A niebieski na czerwony...
I tak zrobiły zielony,
Później zaś pomarańczowy,
A na koniec fioletowy!

I tak długo się mieszały,
Aż wszystkie barwy powstały!

 1. Wykonaj zadanie według wskazówek na karcie pracy.

file:///C:/Users/szkola1/Desktop/korale.%20dorysuj%20zgodnie%20ze%20wzorem.pdf

 

07.05.2020r. (czwartek)

Temat: Mniej czy więcej?

Rozwiąż zadanie z karty pracy.

file:///C:/Users/szkola1/Desktop/mat-zbiory-1.pdf

file:///C:/Users/szkola1/Desktop/mat-zbiory-4.pdf

 

 

Pani Aneta Faltyńska - zajęcia rewalidacyjne z Kacprem O

Zajęcia rewalidacyjne
Kacper O. 6-latki
Wtorek 09.06.2020
Temat: Wycieczka do Zoo- ćwiczenia na logiczne myślenie.
Kacper przyjrzyj się proszę rysunkowi. Znajduje się na nim 5 rzeczy, które nie pasują do rzeczywistości. Odszukaj te nieprawidłowości. Powiedz dlaczego te rzeczy nie pasują i jak prawidłowo powinien wyglądać obrazek.
 
 
Wtorek 23.06.2020
Temat: Już wkrótce wakacje! Ćwiczenia percepcji wzrokowej.
Połącz kropki w kolejności liczb od najmniejszej do największej. Co narysowałeś? Czy tym pojazdem można się wybrać w wakacyjną podróż? W jaki sposób ten pojazd się przemieszcza? Pokoloruj obrazek.
 
Czwartek 25.06.2020
Temat: Ćwiczenie spostrzegawczości- percepcja wzrokowa.
Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Odszukaj w każdym rzędzie obrazek, który różni się od pozostałych i zaznacz go, otaczając pętlą. Jak myślisz, które z tych rzeczy zabierzesz ze sobą na plażę i dlaczego?
Kacper życzę Ci udanych wakacji. Mam nadzieję, że zwiedzisz jakieś fajne miejsca i opowiesz mi o wszystkim jak się spotkamy już po wakacjach. Życzę przyjemnego odpoczynku.
 
 
 
 
Kacper O. 6-latki Wtorek 02.06.2020
Temat: Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej.
Przeczytaj proszę podpisy zdjęć i wykreśl osobę, której nie ma na zdjęciu. Pokoloruj zdjęcia.
Kacper O. 6-latki 02.06.2020 nauczyciel Aneta Faltyńska.pdf
 
Czwartek 04.06.2020
Temat: Majowa łąka- liczymy i numerujemy.
Ponumeruj płatki kwiatów i powiedz, czy każdy kwiat ma po tyle samo płatków.
Kacper O. 6-latki 04.06.2020 nauczyciel Aneta Faltyńska.pdf

 

Zajęcia rewalidacyjne Wtorek- 26.05.2020
Kacper O. 6-latki
Temat: Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe.
Proszę o wykonanie poleceń, które zapisane są na karcie pracy.
Kacper O. 6-latki 26.05.2020 nauczyciel Aneta Faltyńska.pdf
 
Czwartek- 28.05.2020
Temat: Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowo- językowe- analiza sylabowa.
Na karcie pracy zawarte są polecenia, które proszę wykonać.
Kacper O. 6-latki 28.05.2020 nauczyciel Aneta Faltyńska.pdf

 

Kacper O. 6-latki wtorek 19.05.2020
Temat: Robimy zakupy. Czytanie ze zrozumieniem.
Proszę o wykonanie poleceń z karty pracy. Niech Kacper stara się czytać samodzielnie. Każde zdanie może podzielić na sylaby.
Kacper O. 6-latki 19.05.2020 nauczyciel Faltyńska Aneta.jpeg
 
Czwartek 21.05.2020
Temat: Klasyfikowanie przedmiotów.
Proszę uzupełnić zadania zgodnie z poleceniami. Można porozmawiać z dzieckiem o różnych sklepach i o tym, co w nich można kupić. Proszę wymienić przykładowe zakupy np. chleb i niech Kacper powie, gdzie kupujemy chleb i oprócz pieczywa co jeszcze można kupić w piekarni itp.
Kacper O. 6-latki 21.05.2020 nauczyciel Faltyńska Aneta.jpeg

 

 
 
 
 
 
 
Pani Aneta Faltyńska - zajęcia rewalidacyjne z Michałem O.
 
Zajęcia rewalidacyjne
Michał O. kl. IV
Wtorek 09.06.2020
Lekcja 7
Temat: Obserwacje przyrodnicze.
Przeczytaj zdania, które są w ramkach. Skreśl sylaby, które znajdują się przy zdaniach fałszywych. Odczytaj hasło, a dowiesz się jednej ciekawostki ze świata przyrody.
 
Lekcja 8
Temat: Rozdzielność mnożenia względem dodawania.
Wykonaj proszę działania matematyczne. Polecenie znajduje się na karcie pracy.
 
Wtorek 23.06.2020
Lekcja 7
Temat: Mity na nocnym niebie - zamiana liczb rzymskich na arabskie.
Przeczytaj ciekawostki zamieszczone na karcie. Zamień liczby rzymskie na arabskie i wstaw w puste miejsca odpowiednie litery, które utworzą odpowiedzi.
 
Lekcja 8
Temat: Zagadka międzyplanetarna- rozpoznajemy samogłoski i spółgłoski. 
Rozwiąż proszę krzyżówkę typu Jolka, a dowiesz się jaki wybitny polski naukowiec był współodkrywcą pozasłonecznego układu planetarnego. Michał to już nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym. Życzę Ci przyjemnych wakacji. Do zobaczenia. 
Michał O. kl. IV - 23.06.2020 lekcja 8 nauczyciel Aneta Faltyńska.pdf
 
 
Michał O. kl. IV  Wtorek 02.06.2020
Lekcja 7
Temat: Czasowniki dokonane i niedokonane - ćwiczenia.
Rozwiąż proszę zadania. Oznacz czasowniki dokonane, a dowiesz się która część mózgowia pełni liczne funkcje w organizmie człowieka. 
 
Lekcja 8
Temat: Sporządzamy plan wykładu- ćwiczenia logicznego myślenia, utrwalania wiedzy.
Przeczytaj proszę tekst "Ciekawe dlaczego... języki słowiańskie są do siebie podobne", a następnie sporządź krótki plan opowiadania.
 
 
Michał O. kl.IV Wtorek- 26.05.2020
lekcja 7
Temat: Szyfr matematyczny- obliczanie wartości zestawów za pomocą mnożenia.
Wykonaj obliczenia według wzoru podanego na kartach pracy. W puste miejsca wpisz literę z tabeli odpowiadającą liczbie wyniku, a dowiesz się ciekawostek o zwierzętach.
 
lekcja 8
Temat: "Sposób na Alcybiadesa"- porównywanie ilorazowe.
Proszę o przeczytanie polecenia zawartego na karcie pracy i rozwiązanie szyfru za pomocą mnożenia, aby dowiedzieć się jak dokładnie nazywał się i kim był Katon.
 
 
 
Michał O. kl. IV wtorek 19.05.2020
Lekcja 7
Temat: Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej ręki.
Proszę wykonaj polecenia zawarte na karcie pracy.
 
Lekcja 8
Temat: Opis postaci.
Z racji zbliżającego się Dnia Matki proszę opisz swoją mamę i tatę. Ułatwi Tobie pracę karta, na której są zawarte pytania pomocnicze.
 
 
Michał O. kl. IV
Wtorek 12.05.2020
Lekcja 7 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.
Przeczytaj uważnie tekst Iwony Czarkowskiej pt.  "Bolek i Lolek w krainie smoków" i odpowiedz na pytania zawarte pod opowiadaniem.
 
Lekcja 8
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.
Przeczytaj tekst pt. "Pamiętnik z wakacji" Marzeny Czarnowskiej- Mazurek i zaznacz poprawne odpowiedzi do pytań do tekstu.
 
 
 
 
Michał O. kl. IV - zajęcia rewalidacyjne
wtorek - 05.05.2020 Lekcja 7
Temat: Ćwiczenia spostrzegawczości i syntezy wzrokowej.
Proszę wypełnić karty z zadaniami o tematyce straży pożarnej. Czytaj proszę uważnie polecenia. 
 
Lekcja 8
Temat: Układanie tekstu w oparciu o ilustrację. 
 
 
Zajęcia rewalidacyjne wtorek - 28.04.2020
lekcja 7
Temat: Ćwiczenia usprawniające motorykę małą.
Proszę, aby uczeń ćwiczył sznurowanie butów na szablonie, który zostawiłam w szkole do odebrania razem z materiałami do zajęć rewalidacyjnych. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe przewlekanie sznurówek w odpowiednie dziurki. Uczeń musi zachować kolejność prawidłowego sznurowania butów.
lekcja 8
Temat: Porównywanie ułamków- ćwiczenia utrwalające.
Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.
 
Michał O. kl. IV lekcja 7
Temat: Ćwiczenia usprawniające myślenie.
Spójrz na plakaty z karty pracy i spróbuj wymyślić do nich tytuły.
 
Michał O. kl. IV lekcja 8
Temat: Piszemy dyktando.
Proszę o uważne czytanie tekstu i uzupełnienie pustych luk odpowiednimi literami.

 

Pani Małgorzata Wyszkowska - zajęcia rewalidacyjne z Adamem W kl. VII

Karty pracy.doc

Środa 07.05.2020

kl. VII - zajęcia rewalidacyjne Adam Wiktoruk

Temat: Ćwiczenia manualne i percepcji wzrokowej - technika origami.

1. Skorzystaj : https://www.youtube.com/watch?v=-lG3T_7wOiY .Wykonaj pudełko zgodnie z instrukcją.

 

Środa 29.04.2020

kl. VII -zajęcia rewalidacyjne Adam Wiktoruk

Temat: Posługujemy się pojęciami: suma, różnica, iloczyn, iloraz, cyfra, oś liczbowa.

1. Materiał do pracy jest udostępniony w szkole.

 

Środa 22.04.2020

Temat: Posługiwanie się pojęciami: suma, różnica, iloczyn, iloraz, cyfra, oś liczbowa.

1. Materiały do pracy do odebrania w szkole.

  

 

Pani Barbara Karpiesiuk - zajęcia rewalidacyjne

Karty pracy do zajęć rewalidacyjnych dla Daniela K. kl.I, Michała S kl.II, Oskara Ł. kl.IV znajdują się w pudełkach,przy wejściu na korytarz szkolny. Rodzice zostali poinformowani telefonicznie i obiecali je odebrać gdyż nie mają dostępu do internetu.

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.