Nasza szkoła

  • Drukuj

 

Szkoła Podstawowa im Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie jest publiczną szkołą podstawową, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.

Siedziba szkoły mieści się w Topczewie przy ulicy Szkolnej 2. Szkoła posługuje się pieczęcią urzędową. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Wyszkach. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie ze szkolnymi planami nauczania. Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu. Nauka w szkole trwa 6 lat. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.

 

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 8 sal lekcyjnych w tym 2 pracownie   komputerowe, pracownię multimedialną, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią.