Company Logo


Uwaga

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie na rok szkolny 2014/2015

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), oraz Zarządzenia Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014r., oraz § 129 ust. 8 i § 126 ust. 10 Statutu Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, ustalam co następuje:

§1

 1. Do oddziału przedszkolnego 3-4 latków przyjmuje się dzieci 3 i 4 letnie. W wyjątkowych sytuacjach do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 2. Do oddziałów przedszkolnych w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci 5 letnie oraz dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
 3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:
  1. dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.,
  2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica, wymagana jest opinia Poradni PP,
  3. dzieci urodzone w roku 2007,

§2

W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalam następujące terminy składania dokumentów i rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie

1. Oddziały przedszkolne

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole
  od 10 marca do 03 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
 2. Składanie wniosków od 10 marca do 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00
 3. Postępowanie rekrutacyjne 11 kwietnia do godz. 15.00
 4. Ogłoszenie listy kandydatów 14 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

2. Szkoła Podstawowa

 1. Składanie zgłoszeń dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
  od 10 marca do 3 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
 2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
  od 10 marca do 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00
 3. Postępowanie rekrutacyjne 11 kwietnia do godz. 15.00
 4. Ogłoszenie listy kandydatów 14 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

§3

Szczegółowe kryteria, wymagane dokumenty i warunki przyjęcia do szkoły określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja ( dokumenty w programie Word )

Fotogaleria

Fotogaleria szkolna

Polecamy

Wiadomości z MEN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.